εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Ερμηνευτικές εγκύκλιοι του Υ.ΠΑΙ.Θ. του Ν. 4713 ΦΕ...

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 Αρ. πρωτ. 407 Προς: Tους Καθηγητές της Φ.Ε....

δημοσιεύθηκε: 30.11.2020

Νόμος 4521/2018, δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκ...

Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 Αρ. πρωτ. 143 Προς: Τους Καθηγητές των Σχολείων μας Θέμα: Νόμος 4521/2018, δίχρονη...

δημοσιεύθηκε: 24.03.2018

N 4152_2013_Αύξηση ωραρίου εκπαιδευτικών...

N 4152_2013_Αύξηση ωραρίου εκπαιδευτικών κατά 2 ώρες N 4152_2013_Αύξηση ωραρίου εκπαιδευτικών κατά 2...

δημοσιεύθηκε: 18.06.2014

ΦΕΚ-1518-21-06-2013 Σχολικές δράσεις και αύξηση ωρ...

Σχολικές δράσεις και αύξηση ωραρίου Ιδιωτικών...

δημοσιεύθηκε: 18.06.2014

Σύνδεσμοι Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας...

Σύνδεσμοι Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας Χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικοί με την εκπαιδευτική...

δημοσιεύθηκε: 04.03.2012

Εκπαιδευτική Νομοθεσία

Εκπαιδευτική Νομοθεσία ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΦΕΚ 1180/6-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 84172/ΙΒ. Τροποποίηση...

δημοσιεύθηκε: 04.03.2012

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

fek582 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

δημοσιεύθηκε: 31.05.2011

΄Αδειες εκπαιδευτικών

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Νομικό πλαίσιο αναφοράς στην παρούσα...

δημοσιεύθηκε: 22.04.2011

ΟΠΑΔ Κανονισμός παροχών

Οι παροχές που χορηγεί ο ΟΠΑΔ στους ασφαλισμένους του Δημοσίου, οι δικαιούχοι αυτών και οι...

δημοσιεύθηκε: 16.04.2011

Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α’ 244): Περί Ιδιωτικών σχολείων Γ...

Σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρο 62 Νομ. 1566/1985 (ΦΕΚ Α’ 67) οι διατάξεις του νόμου αυτού εγαρμόζονται...

δημοσιεύθηκε: 05.03.2011

« παλαιότερες δημοσιεύσεις