εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. από την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013

 

Πρόεδρος Αρχοντία Σαββιδάκη
Αντιπρόεδρος Αικατερίνη Γλέζου
Γενικός Γραμματέας Αθανάσιος Κάμτσιος
Ειδικός Γραμματέας Θεανώ Σοφικίτου
Ταμίας Μαρία Λαγουρού
Μέλος Άννα – Μαρία Σκουρτσή
Μέλος Ζηνοβία Κωτσοπούλου


 

Print Friendly, PDF & Email