εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Νόμος 4521/2018, δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση και ύψος διδάκτρων

Νόμος 4521/2018, δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση και ύψος διδάκτρων

Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018

Αρ. πρωτ. 143

Προς: Τους Καθηγητές των Σχολείων μας

Θέμα: Νόμος 4521/2018, δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση και ύψος διδάκτρων

Συνάδελφοι,

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 4521/18Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις”, που ψηφίστηκε στις 26-02-2018, με πλειοψηφία, στη Βουλή. Στο άρθρο 33 του νόμου, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι «Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια, που συμπληρώνουν, την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής, ηλικία τεσσάρων (4) ετών» (Παράρτημα Α).

Επίσης, στο Άρθρο 49 του ίδιου νόμου αναφέρεται ότι «Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ………….».

Τα παραπάνω συνεπάγονται αναπροσαρμογή του ύψους των διδάκτρων που αφορά στους μαθητές-παιδιά των εκπαιδευτικών στη Φ.Ε. όσον αφορά στο έτος που προστέθηκε στη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση (προνήπιο).

Στο υπ. αριθμ. πρωτ. 25/16-06-2017 έγγραφό μας με Θέμα «Ύψος διδάκτρων φοίτησης για τα παιδιά των εκπαιδευτικών των Σχολείων της Φ.Ε.» υπάρχει πίνακας σχετικός με το θέμα. Στον πίνακα αυτόν αναλύονται τα ποσά που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε. να τιμολογεί για τους μαθητές-παιδιά των εργαζομένων στη Φ.Ε. τα ετήσια δίδακτρα μετά από την έκδοση της εγκυκλίου 1168638/23.12.2014 (τροποποιητική εγκύκλιος της ΠΟΛ/1219/6.10.2014).

http://www.skfe.gr/wp-content/uploads/143-Ν.4521-Άρθρο_33-2χρονη_υποχρεωτική_προσχολική_εκπαίδευση.pdf

Πηγές:

https://www.esos.gr/arthra/55754/fek-toy-nomoy-452118-gia-pan-dyt-attikis

http://www.minedu.gov.gr/nomosxedio-gia-tin-idrysi-tou-panepistimiou-dytikis-attikis-kai-alles-diatakseis

 

 

Print Friendly, PDF & Email