εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών (Νόμος 3865/1...

Δικαίωμα συνταξιοδότησης με ευνοϊκότερες προϋποθέσεις και στους δύο γονείς δημοσίους...

Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών (Νόμος 3865/10)
δημοσιεύθηκε: 30.01.2011

Διευθύνσεις και Τηλέφωνα των Γραφείων Δευτεροβάθμι...

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ...

Διευθύνσεις και Τηλέφωνα των Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
δημοσιεύθηκε: 24.12.2010

Καθηκοντολόγιο Εκπαιδευτικών...

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Καθηκοντολόγιο Εκπαιδευτικών
δημοσιεύθηκε: 24.12.2010

Άδειες μόνιμων εκπαιδευτικών...

Επίσημος Οδηγός των αδειών που δικαιούται ο μόνιμος εκπαιδευτικός Α/βάθμιας και Β/βάθμιας...

Άδειες μόνιμων εκπαιδευτικών
δημοσιεύθηκε: 24.12.2010

Νόμος 1264/1982

Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος Νόμος 1264 /...

Νόμος 1264/1982
δημοσιεύθηκε: 05.11.2010

Νόμος 3848/19-5-10

Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην...

Νόμος 3848/19-5-10
δημοσιεύθηκε: 05.11.2010

νεώτερες δημοσιεύσεις »