εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Αύξηση ωραρίου των εκπαιδευτικών

Αύξηση ωραρίου των εκπαιδευτικών
Συνάδελφοι
Σας αποστέλλουμε  και τους πίνακες του ΟΟΣΑ και της ΟΛΜΕ για τις διδακτικές ώρες των εκπαιδευτικών. Θα διαπιστώσετε ότι τα στοιχεία του excel διαφέρουν από αυτά που δίνει ο ΟΟΣΑ στο pdf αρχείο που θα διαβάσετε. Στο πρώτο pdf (του ΟΟΣΑ) αναφέρονται λιγότερες εκπαιδευτικές ώρες, όχι γιατί υπήρξε μείωση ωραρίου μετά το 2001, αλλά γιατί το Υπουργείο Παιδείας έδωσε τις ώρες των προς αφυπηρέτηση εκπαιδευτικών και όχι των εισερχομένων. Η ΟΛΜΕ, όπως θα δείτε, αποπειράται να ερμηνεύσει.
Τα νούμερα του ΟΟΣΑ δε βασίζονται σε δικές του μελέτες αλλά στα στοιχεία που αποστέλλουν τα εθνικά Υπουργεία Παιδείας. Πίσω από τα στοιχεία που αποστέλλονται κρύβονται πολιτικές σκοπιμότητες των εθνών κρατών για μεταρρυθμίσεις και σύγκλιση των εθνικών συστημάτων παιδείας με βάση τις επιταγές των υπερεθνικών οργανισμών. Εξ ου και οι αποκλίσεις στο διδακτικό ωράριο μεταξύ των δύο πρώτων συνημμένων.
Σας αποστέλλουμε  επίσης, και τους μισθούς των εκπαιδευτικών στην παρακάτω διεύθυνση:

http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2012/sep/11/education-compared-oecd-country-pisa 


Οι αποδοχές των ελλήνων εκπαιδευτικών είναι γύρω στα 32000 ευρώ ετησίως (;).
Δημήτρης Καλογιάννης
Μέλος ΔΣ ΣΚΦΕ
Print Friendly, PDF & Email