εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Απόψεις και παρατηρήσεις του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. στη διαβούλευση του νομοσχεδίου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020
Αρ. πρωτ. 307

Προς:    Τους Καθηγητές της Φ.Ε.

Θέμα: Απόψεις και παρατηρήσεις του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. στη διαβούλευση του νομοσχεδίου για την Ιδιωτική Εκπαίδευση

Συνάδελφοι,

Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση αναφορικά με το σχέδιο νόμου του Υ.Π.ΑΙ.Θ. με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020 και ώρα 08:00 μμ.

Το νομοσχέδιο συγκέντρωσε πάνω από 1.500 σχόλια στη διάρκεια της διαβούλευσης -στην πλειοψηφία τους αρνητικά- ενώ το άρθρο που συγκέντρωσε τις περισσότερες αντιδράσεις (281 σχόλια) είναι το άρθρο 10, που προβλέπει ότι οι συμβάσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών θα είναι πλέον ιδιωτικού δικαίου και θα υπάγονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κοινής εργατικής νομοθεσίας (https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/327666_oloklirothike-i-diaboyleysi-toy-nomoshedioy-gia-tin-idiotiki-ekpaideysi).

Σας κοινοποιούμε τις απόψεις και παρατηρήσεις που διατυπώσαμε, ως Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε., στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄   Διατάξεις για την ιδιωτική εκπαίδευση   Άρθρο 1 Ισχύς ρυθμίσεων περί ιδιωτικών σχολείων

«Η ψήφιση του νομοσχεδίου οδηγεί στην ισοπέδωση των εργασιακών σχέσεων των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα κινδυνεύει τόσο η ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου όσο και η νομιμότητα της έκδοσης των τίτλων σπουδών. Το Υπουργείο ισχυρίζεται ότι με αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να εκσυγχρονίσει την Ιδιωτική Εκπαίδευση αλλά διαβάζοντας τις διατάξεις διαπιστώνουμε ότι υπάρχει αντίφαση ανάμεσα σε όσα ανακηρύσσονται και σε όσα τελικά προβλέπονται μέσω των διατάξεων. Το Υπουργείο Παιδείας μεταχειρίζεται όρους όπως «ευελιξία» και «νέες ευκαιρίες απασχόλησης», ενώ στην πράξη βάζει θηλιά γύρω από τον λαιμό χιλιάδων εκπαιδευτικών λειτουργών, οι οποίοι απειλούνται από μαζικές απολύσεις, ανεργία και μονομερείς βλαπτικές μεταβολές των συμβάσεων και γενικότερα των όρων εργασίας».

Άρθρο 2 Αξιολόγηση δομών, εκπαιδευτικών έργου και εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων

«Η αξιολόγηση των δομών, του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών, όσο και των δημόσιων σχολείων είναι θεμιτή. Κάθε προσπάθεια εισαγωγής και εφαρμογής αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό μας σύστημα πρέπει να αποσκοπεί στην αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, να έχει σαφώς διατυπωμένα κριτήρια, και να αφορά όλη την πυραμίδα της εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια η αξιολογική διαδικασία δεν πρέπει να είναι μονόδρομη, αλλά αμφίδρομη, και να αφορά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ένα μοντέλο μερικής και μονοδιάστατης αξιολόγησης που απευθύνεται αποκλειστικά στον εκπαιδευτικό με τιμωρητική πρόθεση κι όχι με στόχο την επαγγελματική και επιστημονική του βελτίωση, χαρακτηρίζεται από έλλειψη δημοκρατικότητας. Το κυριότερο δεν οδηγεί στην αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, που πρέπει είναι ο κύριος σκοπός της αξιολόγησης».

Άρθρο 3 Οργάνωση και πρόγραμμα ιδιωτικών σχολείων 

«Η Υπουργός Παιδείας διατείνεται ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αντιμετωπίζει τον «ασφυκτικό έλεγχο» και την «έλλειψη ευελιξίας» αναφορικά με τις περίφημες «απογευματινές δράσεις» των Ιδιωτικών Σχολείων, υποστηρίζοντας απολύτως λανθασμένα ότι «με βάση το προηγούμενο καθεστώς είχαν αποκλειστεί οι πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες». Όλοι όμως γνωρίζουμε ότι βάσει του νόμου 4415/2016, που ψηφίστηκε επί υπουργίας Νίκου Φίλη και επικαιροποιήθηκε από τον μετέπειτα υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου (νόμος 4472/2017), «στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης δηλώνεται κάθε είδους πρόσθετη εκπαιδευτική δραστηριότητα πέραν του ωρολογίου προγράμματος, μαζί με τον αριθμό των τμημάτων, των μαθητών και των διδασκόντων».

Πρωτοτυπία του νομοσχεδίου αποτελεί η παράγραφος 6 του Άρθρου 3, που παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας κέντρων ξένων γλωσσών και φροντιστηρίων εντός των ιδιωτικών σχολείων. Με αυτό τον τρόπο γίνεται σύνδεση της παραπαιδείας με την επίσημη εκπαίδευση με κίνδυνο την υποβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης εντός των σχολείων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πελατεία αυτών των παράλληλων δομών. Το σχολείο μετατρέπεται σε “Οίκο εμπορίου”, οι εκπαιδευτικοί σε ανελεύθερους, δειλούς και κακοπληρωμένους υπάλληλους δεύτερης/τρίτης κατηγορίας, ενώ οι μαθητές και οι γονείς τους σε πελάτες».

Άρθρο 5 Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη

«Ο Σύλλογος Διδασκόντων (Σ.Δ.) είναι κυρίαρχο όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας, οι αποφάσεις του οποίου, γίνονται αποδεκτές από όλα τα μέλη του (νόμος 1566/85, ΦΕΚ Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/16-10-2002, Υ.Α.-10645/22-01-2018 κ.ά.). Οι αποφάσεις αυτές σχετίζονται με την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου, ώστε να διαμορφώνεται ευνοϊκό εργασιακό περιβάλλον.

Είναι απαραίτητη η προστασία της ελευθερίας και της αυτονομίας του Σ.Δ. Ο ιδιοκτήτης και κάθε μέλος, εταίρος ή μέτοχος του ιδιοκτήτη, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να παρίσταται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του Σ.Δ., ανεξαρτήτως αν είναι εκπαιδευτικός ή όχι, καθώς αυτό, δημιουργεί συνθήκες ανελευθερίας, απουσίας έκφρασης ελεύθερης γνώμης και επηρεασμού/εκφοβισμού των εκπαιδευτικών.

Άλλωστε, ο ιδιοκτήτης και κάθε μέλος, εταίρος ή μέτοχος του ιδιοκτήτη, ενημερώνεται με κάθε λεπτομέρεια από τη διεύθυνση του σχολείου (Διευθυντή/Υποδιευθυντή) και πολλές φορές και από εργαζομένους (διοικητικούς, εκπαιδευτικούς, εργατοτεχνίτες κ.ά.) άμεσα ή έμμεσα.

Επομένως η διάταξη αυτή οδηγεί στην κατάλυση της δημοκρατικής λειτουργίας του Σ.Δ., αφού ουσιαστικά του αφαιρεί το ρόλο του κυρίαρχου οργάνου διοίκησης της σχολικής μονάδας και πρέπει να αποσυρθεί».

Άρθρο 6 Αξιοποίηση κτηριακών εγκαταστάσεων

«Είναι θεμιτή η αξιοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων σε χρόνους εκτός διδακτικού ωραρίου ή και διδακτικών ημερών για την παροχή υπηρεσιών, εφόσον διασφαλίζεται η προσήκουσα παροχή υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν πρέπει να γίνεται σύνδεση της παραπαιδείας με την επίσημη εκπαίδευση (βλέπε σχόλιο του Άρθρου 3 παράγραφος 6)».

Άρθρο 8 Διευθυντές και Υποδιευθυντές

«Τα αξιολογικά κριτήρια για τους διευθυντές και τους υποδιευθυντές των Ιδιωτικών σχολείων, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένα και να ακολουθούν τα κριτήρια που τίθενται για τους διευθυντές και τους υποδιευθυντές των Δημοσίων σχολείων.

Τα υποψήφια διευθυντικά στελέχη του σχολείου πρέπει να επιλέγονται από τον ιδιοκτήτη βάσει αξιοκρατικών κριτηρίων και όχι βάσει ευνοιοκρατίας ή συγγενικής σχέσης.

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης πρέπει να ελέγχουν τη νομιμότητα και να εγκρίνουν την επιλογή των διευθυντικών στελεχών του σχολείου μετά από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας και τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων.

Τα διευθυντικά στελέχη της σχολικής μονάδας μπορούν να αντικατασταθούν με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας και τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων.

Από την αντικατάσταση του άρθρου 25 του ν. 682/1977 παρατηρείται η έλλειψη του προηγούμενου Άρθρου 6. σύμφωνα με το οποίο “Τον διευθυντήν ιδιωτικού σχολείου, απόντα ή κωλυόμενον, αναπληροί έτερος εκπαιδευτικός του αυτού σχολείου, οριζόμενος υπό του οικείου Επιθεωρητού κατά την έναρξιν του σχολικού έτους, μετά πρότασιν του ιδιοκτήτου”.

Τα διευθυντικά στελέχη της σχολικής μονάδας πρέπει να χαίρουν της εκτίμησης των καθηγητών και των μαθητών για την αναβάθμιση και την ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας».

Άρθρο 9 Συμπλήρωση ωραρίου και δυνατότητα μειωμένου ωραρίου ιδιωτικών εκπαιδευτικών

«Το Άρθρο 9 νομιμοποιεί τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, δηλαδή την τροποποίηση επί τα χείρω των εργασιακών σχέσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εργατική νομοθεσία απαγορεύεται η μονομερής τροποποίηση σύμβασης εργαζομένου από πλήρες σε μειωμένο ωράριο!

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να μειώνει το ωράριο σε όποιον εκπαιδευτικό θέλει ακόμα και κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους, να δίνει όσες ώρες σε όποιον εκπαιδευτικό θέλει και φυσικά να προσλαμβάνει “φτηνούς” με μειωμένο ωράριο (σε ομηρία/ανασφάλεια, χωρίς απαιτήσεις και πρόθυμους να υποκύπτουν στις εντολές του).

Επιπλέον, η ρύθμιση αυτή στην παράγραφο 3, δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη να μειώνει εκβιαστικά το ωράριο σε έναν εκπαιδευτικό και την επόμενη χρονιά να τον απολύει με δραματικά μειωμένη αποζημίωση».

 Άρθρο 10 Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών

«Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί είναι λειτουργοί του δημόσιου αγαθού της εκπαίδευσης όπως και οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί, και πρέπει να προστατεύονται απολύτως από τις όποιες αυθαιρεσίες των ιδιοκτητών, όπως άλλωστε απαιτεί το Σύνταγμα.

Η νομιμότητα και η καταχρηστικότητα σύναψης ή καταγγελίας οποιασδήποτε σύμβασης εργασίας ιδιωτικού εκπαιδευτικού θα πρέπει να ελέγχεται αυστηρά από τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Παιδείας.

Η άρση της εποπτείας της λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων και, κυρίως, της υπηρεσιακής και λειτουργικής εξομοίωσης του ιδιωτικού εκπαιδευτικού με τον δημόσιο εκπαιδευτικό, από τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας και επομένως και στην εγκυρότητα των τίτλων σπουδών.

Απαραίτητη η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών προκειμένου να παρέχουν ποιοτικό εκπαιδευτικό έργο ελεύθερα χωρίς το φόβο να υφίστανται διώξεις ή να υποκύπτουν σε πιέσεις/εκβιασμούς.

Με τη διάταξη αυτή ουσιαστικά καταλύεται το Σύνταγμα και συγκεκριμένα το άρθρο 16 στο οποίο βασίζονται οι ειδικές διατάξεις του ν. 682/1977 και ουσιαστικά η προαγωγή και προστασία του συνταγματικού αγαθού της παιδείας».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 15 Μεταβατικές διατάξεις

«Ο αυστηρός έλεγχος της νομιμότητας και της καταχρηστικότητας ή μη, σύναψης ή καταγγελίας οποιασδήποτε σύμβασης εργασίας ιδιωτικού εκπαιδευτικού από τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, επιβάλλεται προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας και η εγκυρότητα των τίτλων σπουδών.

Χωρίς την κρατική εποπτεία επί των ιδιωτικών σχολείων, τα σχολεία μετατρέπονται σε αμιγώς εμπορικές επιχειρήσεις. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η συχνή εναλλαγή του διδακτικού προσωπικού χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η παιδαγωγική διάσταση».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Άρθρο 17 Έναρξη ισχύος

«Για ποιο λόγο να έρθει τώρα, μέσα στο καλοκαίρι (με τα σχολεία κλειστά και με τους εκπαιδευτικούς στις άδειές τους), προς ψήφιση ένα τόσο σοβαρό νομοσχέδιο που καταπατά τα εργασιακά δικαιώματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και καταστρατηγεί κάθε έννοια κρατικής εποπτείας επί των σχολείων;

Ας μετατεθεί η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία για το φθινόπωρο, προκειμένου η Υπουργός Παιδείας να έλθει σε ουσιαστικό, γόνιμο και όχι προσχηματικό διάλογο με τους φορείς της εκπαίδευσης με γνώμονα την προστασία του κοινωνικού αγαθού της Εκπαίδευσης».

Tο Δ.Σ. του Συλλόγου Καθηγητών Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Η Πρόεδρος Αρχοντούλα Σαββιδάκη

Η Αντιπρόεδρος Αικατερίνη Γλέζου

Ο Γ. Γραμματέας Αθανάσιος Κάμτσιος

Η Ειδ. Γραμματέας Ζηνοβία Κωτσοπούλου

Η Ταμίας Μαρία Λαγουρού

Το μέλος Αδαμαντία Ξηρίδου

Το μέλος Παναγιώτης Χαλκιαδάκης

Print Friendly, PDF & Email