εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Άρνηση στη μονομερή βλαπτική μεταβολή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε κείμενο ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΣΤΗ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ, το οποίο συμπληρώνει ο καθένας μας με τα στοιχεία του, για να εκφράσουμε την άρνησή μας στη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας μας. Συμπληρώνετε τον αριθμό πρωτοκόλλου του εγγράφου που σας απεστάλη από την Φ.Ε., το υπογράφετε και το ταχυδρομείτε συστημένο στη διεύθυνση:

ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΟΚΚΩΝΗ 18

154 52 ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ

 

Συνάδελφοι,

Σας πληροφορούμε ότι έχει συνταχθεί εξώδικη διαμαρτυρία_185_ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 19-07-2012  προς τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, την οποία μπορείτε να δείτε στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

http://www.skfe.gr/

Οι ώρες είναι κρίσιμες. Σας καλούμε να αυξήσετε την συσπείρωση στον Σύλλογό μας. Στις κρίσιμες αυτές στιγμές δεν ταιριάζουν οι διασπαστικές τακτικές που ορισμένοι έχουν επιλέξει. Προέχει η ενότητά μας, η οποία είναι και η δύναμή μας.

 

Η Πρόεδρος  του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.           


Ευδοκία Πατσιλινάκου   


Ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.     

 

Βασίλης Ντούσης

 

Σημείωση: Ηλεκτρονικό μήνυμα που δεν προέρχεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου Καθηγητών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας δεν εκφράζει τις απόψεις του Συλλόγου Καθηγητών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, ως επίσημου θεσμικού οργάνου.

Print Friendly, PDF & Email