εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Κοινοποίηση – Αίτημα ορισμού 2ου υποδιευθυντή σε Σχολεία της Φ.Ε.

Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021

Αρ. πρωτ. 540

Προς: Tους Εκπαιδευτικούς της Φ.Ε.

Θέμα: Κοινοποίηση – Αίτημα ορισμού 2ου υποδιευθυντή σε Σχολεία της Φ.Ε.

Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το υπ΄ αριθμ. πρωτ.  524/06-10-2021 έγγραφο με θέμα «Αίτημα ορισμού 2ου υποδιευθυντή σε Σχολεία της Φ.Ε.», που απέστειλε το Δ.Σ. του Συλλόγου μας στον Πρόεδρο, μέλη του Δ.Σ. και την Επόπτρια των Σχολείων της Φ.Ε.

Στο εν λόγω έγγραφο μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψη τους νόμους 4547/2018, 4713/2020 και 4823/2021 προκύπτει ότι, στις σχολικές μονάδες που φοιτούν περισσότεροι από διακόσιοι εβδομήντα (270) μαθητές, είναι απαραίτητο να ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής, όπως ήδη έχει οριστεί από το σχολικό έτος 2018-2019 στα Α΄ και Β΄ Αρσάκεια Γυμνάσια Ψυχικού της Φ.Ε.

…………………..

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, καθώς το θέμα είναι ουσιαστικό για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών αυτών μονάδων και την καλύτερη διοικητική διαχείριση του φόρτου που προκύπτει από την αύξηση των μαθητών και την πίεση των Ω.Π.»

Tο Δ.Σ. του Συλλόγου Καθηγητών Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Η Πρόεδρος Αρχοντούλα Σαββιδάκη

Η Αντιπρόεδρος Αικατερίνη Γλέζου

Η Γ. Γραμματέας Αδαμαντία Ξηρίδου

Η Ειδ. Γραμματέας Ζηνοβία Κωτσοπούλου

Η Ταμίας Μαρία Λαγουρού

Το μέλος Παναγιώτης Χαλκιαδάκης

Το μέλος Φιλοθέη Χρονοπούλου

Print Friendly, PDF & Email