εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Αίτημα ενημέρωσης για Κυβερνοπειρατεία εναντίον της Φ.Ε. και προσωπικά δεδομένα

Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021

Αρ. πρωτ. 541

Προς:    Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Φ.Ε.

Τον Διευθυντή Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών της Φ.Ε., κ. Β. Χρυσανθακόπουλο

Τον Προϊστάμενο της Μηχανοργάνωσης, κ. Δ. Μόντινο

Τον Υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων, κ. Α. Νικολόπουλο

Κοινοποίηση:    Επόπτρια Φ.Ε., κ. Β. Παπαπέτρου            

Εκπαιδευτικοί Φ.Ε.        

Θέμα: Αίτημα ενημέρωσης για Κυβερνοπειρατεία εναντίον της Φ.Ε. και προσωπικά δεδομένα

Αξιότιμοι κύριοι,

Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για την πορεία της υπόθεσης της επίθεσης «κυβερνοπειρατείας» που δέχθηκε η Φ.Ε. στις 13-03-2021 (βλέπε το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 450/26-03-2021 έγγραφό μας) και για την εξέλιξη που υπήρξε μετά τη γνωστοποίηση του θέματος από τη Φ.Ε. στην Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στη Δ/νση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Το εν λόγω περιστατικό κρίνεται πολύ σοβαρό, αφορά τους εκπαιδευτικούς, αλλά και όλους όσους με οποιονδήποτε τρόπο εμπλέκονται στην Φ.Ε. Η απάντηση που λάβαμε από τον κ. Β. Χρυσανθακόπουλο στο παραπάνω έγγραφο ήταν γενικόλογη και ελλιπής (βλέπε το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.Ε. Δ 2242/28-05-2021 απαντητικό έγγραφο). Σε συνδυασμό με την εξίσου γενικόλογη και ελλιπή ενημέρωση, που έχουμε λάβει από την εφαρμογή του GDPR μέχρι σήμερα για τη διαχείριση από τη Φ.Ε. των προσωπικών δεδομένων μας αναφορικά με το GDPR, ανακύπτει σοβαρότατο θέμα και υπάρχουν αναπάντητα σοβαρά ερωτήματα που αφορούν:

  1. Στον τύπο του Ransomware (κακόβουλου λογισμικού) που χρησιμοποιήθηκε στην εν λόγω «κυβερνοπειρατεία» και κατά συνέπεια στο είδος των ευαίσθητων δεδομένων που διέρρευσαν (της Φ.Ε., εκπαιδευτικών κ.ά.).
  2. Στον τρόπο, με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η «κυβερνοεπίθεση» (ποια αστοχία λογισμικού εκμεταλλεύτηκαν οι επιτιθέμενοι).

Επιπλέον επιθυμούμε να λάβουμε λεπτομερή απάντηση στα ερωτήματα του υπ΄αριθμ. πρωτ. 250/17-10-2018  εγγράφου μας, που αφορούν και στο θέμα της τηλεκπαίδευσης, στα οποία είχατε απαντήσει ελλιπώς, γενικώς και αορίστως.

Αναμένουμε να απαντήσετε στο έγγραφό μας το αργότερο εντός ενός μηνός όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 12 (GDPR).

Tο Δ.Σ. του Συλλόγου Καθηγητών Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Η Πρόεδρος Αρχοντούλα Σαββιδάκη

Η Αντιπρόεδρος Αικατερίνη Γλέζου

Η Γ. Γραμματέας Αδαμαντία Ξηρίδου

Η Ειδ. Γραμματέας Ζηνοβία Κωτσοπούλου

Η Ταμίας Μαρία Λαγουρού

Το μέλος Παναγιώτης Χαλκιαδάκης

Το μέλος Φιλοθέη Χρονοπούλου

Print Friendly, PDF & Email