εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Επιπτώσεις του νόμου 4713 ΦΕΚ Α 147/29.7.2020 στην ιδιωτική εκπαίδευση – Αντιδράσεις με στόχο την ακύρωσή του

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020

Αρ. πρωτ. 318

Προς: Tους Καθηγητές της Φ.Ε.

Θέμα: Επιπτώσεις του νόμου 4713 ΦΕΚ Α 147/29.7.2020 στην ιδιωτική εκπαίδευση – Αντιδράσεις με στόχο την ακύρωσή του

Συνάδελφοι,

Στις 28-07-2020 ψηφίστηκε ο Νόμος 4713 ΦΕΚ Α 147/29.7.2020 «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»[1]. Με τα υπ΄ αριθμ. πρωτ.   302/10-07-2020  και 307/17-07-2020 σας έχουμε ενημερώσει για τις προεκτάσεις του νόμου και τις τεράστιες συνέπειες στο χώρο της Παιδείας, καθώς και για τις απόψεις και παρατηρήσεις επί συγκεκριμένων άρθρων τουΔ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. που κατατέθηκαν στη διαβούλευση του νομοσχεδίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί κάποια ερμηνευτική εγκύκλιος επί των άρθρων, ως είθισται, η οποία να θεραπεύει ασάφειες.

Η ψήφιση του νομοσχεδίου οδηγεί στην ισοπέδωση των εργασιακών σχέσεων των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα να κινδυνεύει τόσο η ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου όσο και η νομιμότητα της έκδοσης των τίτλων σπουδών. Το Υπουργείο ισχυρίζεται ότι με αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να εκσυγχρονίσει την Ιδιωτική Εκπαίδευση αλλά διαβάζοντας τις διατάξεις διαπιστώνουμε ότι υπάρχει αντίφαση ανάμεσα σε όσα διακηρύσσονται και σε όσα τελικά προβλέπονται μέσω των διατάξεων. Το Υπουργείο Παιδείας μεταχειρίζεται όρους όπως «ευελιξία» και «νέες ευκαιρίες απασχόλησης», ενώ στην πράξη βάζει θηλιά γύρω από τον λαιμό χιλιάδων εκπαιδευτικών λειτουργών, οι οποίοι απειλούνται από μαζικές απολύσεις, ανεργία και μονομερείς βλαπτικές μεταβολές των συμβάσεων και γενικότερα των όρων εργασίας.

Οι βασικές συνέπειες του ψηφισθέντος νόμου είναι οι ακόλουθες:

·         Ελεύθερες, χωρίς καμιά αιτιολόγηση ή χρονικό περιορισμό, καταγγελίες σύμβασης των εκπαιδευτικών. Οι απολύσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι πλέον ελεύθερες, δηλαδή δεν απαιτείται ο εργοδότης να επικαλεστεί κάποιον λόγο ούτε να ακολουθήσει κάποια ιδιαίτερη διαδικασία προκειμένου αυτές να έχουν ισχύ. Κατάργηση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Πρωτοδικών που επόπτευε στοιχειωδώς τη νομιμότητα των εργασιακών σχέσεων. Δηλαδή, υποβάθμιση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών σε υπάλληλους ιδιωτικής επιχείρησης χωρίς δικαιώματα και δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στην ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας και επομένως και στην εγκυρότητα των τίτλων σπουδών.

·         Αυτόματη μετατροπή όλων των συμβάσεων εργασίας σε αορίστου χρόνου. Η «προστασία» που υποσχόταν δια λόγου η Υπουργός Παιδείας, κ. Νίκη Κεραμέως δεν υπάρχει αφού από την ημέρα διορισμού ενός εκπαιδευτικού και ανά πάσα ώρα και στιγμή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους δίνεται το δικαίωμα στον εργοδότη να μπορεί να τον απολύσει.

·         Εξαναγκασμένες παραιτήσεις με τη ρύθμιση για τη δήθεν οικειοθελή παραίτηση από μέρος του ωραρίου εκπαιδευτικού, υπό την απειλή της απόλυσης.

·         Κατάργηση της δυνατότητας εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας στις απογευματινές δράσεις. Τούτο έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στα εργασιακά των εκπαιδευτικών, καθώς καταργείται η έκδοση διοριστηρίου και ταυτόχρονα η αναγνώριση προϋπηρεσίας στις δράσεις. Επίσης, υπό την απειλή της απόλυσης πολλοί εκπαιδευτικοί θα πιεστούν να παρέχουν «εθελοντικά» τις υπηρεσίες τους το απόγευμα, τα Σαββατοκύριακα, τα καλοκαίρια κ.ά.

·         Νομιμοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας Φροντιστηρίων, Κέντρων Ξένων Γλωσσών και άλλων μονάδων ιδιωτικής εκπαίδευσης στα ιδιωτικά σχολεία.  Η λειτουργία φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών από τα ιδιωτικά σχολεία δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και κίνδυνο υποβάθμισης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πελατεία αυτών των παράλληλων δομών. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους εργοδότες-σχολάρχες αφού μειώσουν εκβιαστικά το ωράριο σε κάποιον εκπαιδευτικό να τον εξαναγκάσουν με έμμεσο τρόπο να αναπληρώσει κάποιες από αυτές σε Φροντιστήριο/ΚΞΓ, φυσικά με πολύ μικρότερη αμοιβή και μειωμένα εργασιακά δικαιώματα. Δηλαδή το σχολείο μετατρέπεται σε “Οίκο εμπορίου”, οι εκπαιδευτικοί σε ανελεύθερους, δειλούς και κακοπληρωμένους υπάλληλους δεύτερης/τρίτης κατηγορίας, ενώ οι μαθητές και οι γονείς τους σε πελάτες.

·         Κατάλυση της δημοκρατικής λειτουργίας του Συλλόγου Διδασκόντων. Δίνοντας τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες ή εταίρους να παρίστανται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, ουσιαστικά καταλύεται ο ρόλος του Σ.Δ. ως κυρίαρχου οργάνου διοίκησης της σχολικής μονάδας και αναβαθμίζεται ο ιδιοκτήτης σε παντοκράτορα.

·         Αξιολόγηση εκπαιδευτικών με εφαρμογή πρόσθετων κριτηρίων αξιολόγησης από τα ιδιωτικά σχολεία. Για τον «ανεπιθύμητο» εκπαιδευτικό που διαμαρτύρεται για τα οφειλόμενα, που συμμετέχει στα κοινά, που αρνείται να παρανομήσει, δεν επικρέμεται η απειλή μόνο της ελεύθερης απόλυσης, αλλά και του χαρακτηρισμού, ώστε να στιγματιστεί η επαγγελματική του πορεία.

 Συνάδελφοι,

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο Νόμος 4713 ΦΕΚ Α 147/29.7.2020 καταπατά τα εργασιακά δικαιώματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και καταστρατηγεί κάθε έννοια κρατικής εποπτείας επί των σχολείων. Υποβαθμίζει πλήρως την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα ιδιωτικά σχολεία μέσω της μετατροπής τους σε «πολυκαταστήματα» και υποβιβάζει τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς σε αναλώσιμους και φοβισμένους υπαλλήλους.

Με την έναρξη του σχολικού έτους και ως αντίδραση θα υπάρξουν κινητοποιήσεις με στόχο την ανατροπή του νόμου.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι η Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., το Δευτεροβάθμιο Σωματείο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, με ομόφωνη πρόταση του Δ.Σ. της, προβλέπει Γενικές Συνελεύσεις σε σχολεία, πρωτοβάθμια σωματεία και παραρτήματα την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και απεργιακή κινητοποίηση την περίοδο μεταξύ 10 και 15 Σεπτεμβρίου (https://www.oiele.gr/kalesma-sta-protovathmia-somateia-tis-oiele-sto-anoichto-d-s-tis-omospondias-tin-31i-avgoustou-to-ektroma-den-tha-efarmostei/). Ταυτόχρονα έχει αποφασίσει:

  • «Άμεση προσφυγή στο ΣτΕ για την ακύρωση του νόμου.
  • Αναφορά στην Κομισιόν, όπως έγινε και το 2014, για την αντιστοίχιση των τίτλων σπουδών και την κατάρρευση του ρυθμιστικού πλαισίου της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
  • Ενημέρωση των φορέων της κοινωνίας (κόμματα, Εργατικά Κέντρα, συλλογικότητες της εκπαίδευσης, σωματεία γονέων) για τις ολέθριες επιπτώσεις του νέου νόμου για τα παιδιά των δημόσιων σχολείων, τις βαθμολογίες και τους τίτλους τους».

Επιπλέον, στον ιστότοπο της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. μπορείτε να διαβάσετε κείμενο αναφορικά με πρακτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση φαινομένων κατάχρησης δικαιωμάτων εκ μέρους της εργοδοσίας, όπως Βασική αλλαγή στο καθεστώς των απολύσεων, Απόλυση, Έλεγχος της νομιμότητας της απόλυσης και Συνέπειες άκυρης καταγγελίας (https://www.oiele.gr/mprosta-sti-thyella-apolyseon-odigos-epiviosis-kai-enimerosis-ton-idiotikon-ekpaideftikon-gia-ekdikitikes-katangelies-symvasis/).
Tο Δ.Σ. του Συλλόγου Καθηγητών Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Η Πρόεδρος Αρχοντούλα Σαββιδάκη

Η Αντιπρόεδρος Αικατερίνη Γλέζου

Ο Γ. Γραμματέας Αθανάσιος Κάμτσιος

Η Ειδ. Γραμματέας Ζηνοβία Κωτσοπούλου

Η Ταμίας Μαρία Λαγουρού

Το μέλος Αδαμαντία Ξηρίδου

Το μέλος Παναγιώτης Χαλκιαδάκης


[1] https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/634186/nomos-4713-2020
—————————————————
Σύλλογος Καθηγητών Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Print Friendly, PDF & Email