εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Στη Βουλή το μισθολόγιο ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Στη Βουλή το μισθολόγιο ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Επίκαιρη Ερώτηση προς τον υπουργό Παιδείας κατέθεσε σήμερα το πρωί η Βουλευτής Ά Πειραιά, Υπεύθυνη Τομέα Παιδείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΔΗΜΑΡ, Μαρία Ρεπούση σχετικά με την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου (Ν. 4024/2011) στους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Επίκαιρης Ερώτησης:

 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θέμα: Περί της αυθαίρετης εφαρμογής του Ενιαίου Μισθολογίου (Ν. 4024/2011) στους

εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων

Όπως γνωρίζετε, το μισθολογικό καθεστώς των ιδιωτικών εκπαιδευτικών καθορίζεται

από το άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 682/1977 «Περί ιδιωτικών σχολείων Γενικής

Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων», σύμφωνα με το οποίο οι αποδοχές των

ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι τουλάχιστον ίσες με αυτές των δημοσίων εκπαιδευτικών,

συνιστώντας στην ουσία Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Στη σύμβαση αυτή

προστίθενται τα πάσης φύσεως επιδόματα συγκροτώντας έτσι την πάγια ατομική σύμβαση

του εργαζόμενου, η οποία δεν μπορεί να ανατραπεί μονομερώς από τον εργοδότη.

Ειδικότερα, η ατομική αυτή σύμβαση έχει οριστεί με ελεύθερες διαπραγματεύσεις

εργοδοτικών οργανώσεων και σωματείων εργαζομένων από τις οποίες προέκυψε ως

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας η ΔΑ 31/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας

των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης

όλης της χώρας (Π.Κ. 18/7-7-2010). Παρόλα αυτά, στις 4-5-2012, ο τότε υπουργός

Παιδείας, κ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης, υπέγραψε μόνος του γνωμοδότηση σύμφωνα με

την οποία οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί εντάσσονται παράνομα, πριν δηλαδή από τη λήξη

της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας τους, στο Ενιαίο Μισθολόγιο. Να σημειωθεί ότι ο

ίδιος ο κ. Μπαμπινιώτης είναι πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, που αποτελεί

εκπαιδευτικό ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου.

Επειδή με βάση την γνωμοδότηση αυτή επίκειται οριζόντια μείωση των μισθών των

ιδιωτικών εκπαιδευτικών κατά 15-20% και απώλεια ύψους 19 εκατομμυρίων ευρώ από

τα ασφαλιστικά ταμεία και επειδή υπάρχει, αφενός, απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

με την οποία ορίζεται σαφώς ότι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να ενταχθούν στο

Ενιαίο Μισθολόγιο (συνεδρίαση της 22-5-2012) και, αφετέρου, εγκύκλιος σύμφωνα με

την οποία η βαθμολογική κατάταξη των ιδιωτικών εκπαιδευτικών παραμένει ως έχει μέχρι

να προκύψει απόφαση και υπογραφή του νέου Υπουργού (εγκύκλιος Φ. 8 58280/Δ5/24-5-

2012),

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Τι ακριβώς προτίθεται να πράξει σε σχέση με την παραπάνω γνωμοδότηση προκειμένου

να αποφευχθεί η οριζόντια περικοπή των μισθών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που θα

έχει ως συνέπεια τόσο τη δραστική μείωση των εισοδημάτων τους όσο και την σημαντική

απώλεια εσόδων για τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ και ΤΕΑΙΤ);

Η ερωτούσα βουλευτής

ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ

Print Friendly, PDF & Email