εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Πρόταση για την αειφόρο ανάπτυξη των Σχολείων μας

Πρόταση για την αειφόρο ανάπτυξη των Σχολείων μας

Πέμπτη 10 Ιουλίου 2014

Αρ. πρωτ. 204

 

Προς: Τους Καθηγητές των Σχολείων μας

Θέμα: Κοινοποίηση της Πρότασης για την αειφόρο ανάπτυξη των Σχολείων μας

 

Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, το έγγραφο, με αρ.πρωτ.  200 /10-07-2014, το οποίο περιέχει την «Πρόταση για την αειφόρο ανάπτυξη των Σχολείων μας», που επιμελήθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας.

 

Για το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.

Η Πρόεδρος Α. Σαββιδάκη

Ο Γ. Γραμματέας Αθαν. Κάμτσιος

 

Print Friendly, PDF & Email