εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Ομάδες δράσης στα σχολεία

Ομάδες δράσης στα σχολεία

Ομάδες δράσης στα σχολεία με εντολή της Α. Διαμαντοπούλου

Ομάδες δράσης στα σχολεία με εντολή της Α. Διαμαντοπούλου

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Με εντολή της υπουργού Αννας Διαμαντοπούλου δημιουργείται μηχανισμός  με ομάδες δράσης που θα παρεμβαίνουν άμεσα στην  αντιμετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
Πρόκειται για  παρέμβαση  που θα υλοποιηθεί, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Η  εντολή για ομάδες δράσης δόθηκε από την Α. Διαμαντοπούλου , καθώς  το φαινόμενο του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ μαθητών και ευρύτερα μεταξύ των νέων αποτελεί ένα σοβαρότατο πρόβλημα με διαρκώς διευρυνόμενη έκταση και ένταση τόσο εντός όσο και εκτός του σχολείου. Κρίθηκε αναγκαίο να οργανωθεί ένα πλέγμα δράσεων και εργαλείων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου και να διαμορφωθεί ένας μόνιμος μηχανισμός άμεσης παρέμβασης για την αντιμετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
Ο  μηχανισμός δύο διαστάσεων (άμεσης παρέμβασης και εκπαίδευσης – ευαισθητοποίησης) συγκροτείται από :
•    Κινητή Μονάδα Παρέμβασης στελεχωμένη από εξειδικευμένους ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες η οποία θα μπορεί να παρεμβαίνει πανελλαδικά, με την αποστολή κλιμακίων της σε όλη την Ελλάδα και η οποία ταυτόχρονα – παράλληλα με την ετοιμότητα παρέμβασης που θα διαθέτει θα διοργανώνει καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου εκπαιδευτικές δράσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης για εκπαιδευτικούς και γονείς (ενδεχομένως σε συνέργεια με προγράμματα συμβουλευτικής γονέων/οικογένειας που διοργανώνονται από φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων).
•    Ανοιχτή Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης για εκπαιδευτικούς για τη λειτουργία της οποίας θα υπάρχει διαθέσιμο κλιμάκιο εξειδικευμένων επιστημόνων.
•    Διαδικτυακή Συμβουλευτική για εφήβους και εκπαιδευτικούς μέσω ειδικής πύλης εισόδου άμεσα συνδεόμενης με την ιστοσελίδα του Υπουργείου σεμιναρίων διαδικτυακής συμβουλευτικής με αξιοποίηση και χρήση των διαθέσιμων διαδικτυακών εργαλείων επικοινωνίας.
Η Πρόσκληση «Μηχανισμός Άμεσης Παρέμβασης  για την αντιμετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού» δημοσιεύτηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και η υλοποίηση του έργου θα γίνει από την  Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

Καθιέρωση της 6ης Μαρτίου ως Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο

Την καθιέρωση της 6ης  Μαρτίου ως Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο, προβλέπει απόφαση την οποία υπέγραψε η υπουργός παιδείας
Η ΑΠΟΦΑΣΗ
Καθιέρωση της 6ης Μαρτίου ως Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο
Το Υπουργείο Παιδείας, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο σε θέματα ενδοσχολικής βίας, καθιερώνει την 6η Μαρτίου ως Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο
Σχολείο.
Η ημέρα αυτή αποτελεί μια αφορμή για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς των σχολείων όλης της χώρας να ανταλλάξουν σκέψεις, πληροφορίες και ιδέες και να ενεργοποιηθούν με δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού που εκδηλώνεται μεταξύ και εναντίον των μαθητών, ώστε να περιοριστούν οι δίαυλοι εκδήλωσης της βίας στη ζωή των ανηλίκων και να αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ


Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

Print Friendly, PDF & Email