εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Κοινοποίηση αιτήματος για καταβολή Δώρου Πάσχα

Κοινοποίηση αιτήματος για καταβολή Δώρου Πάσχα

Μ. Δευτέρα 2 Απριλίου 2018

Αρ. πρωτ. 151

Προς: Tους Καθηγητές της Φ.Ε.

Θέμα: Κοινοποίηση αιτήματος για καταβολή Δώρου Πάσχα

Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το υπ. αριθμ. πρωτ. 149/02-04-2018 έγγραφο με θέμα «Αίτημα για καταβολή Δώρου Πάσχα», που κατατέθηκε από το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. στο πρωτόκολλο της Φ.Ε.

Το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.

 

149 Αίτημα_για_καταβολή_Δώρου_Πάσχα

Print Friendly, PDF & Email