εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Ενημέρωση του Δ.Σ.

Ενημέρωση του Δ.Σ.

Συνάδελφοι,

Μετά από αίτημα του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Καθηγητών της  Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας έγινε συνάντηση του Δ.Σ. με τον Οικονομικό Διευθυντή της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας την Παρασκευή, 25/11/2011. Ήταν παρόντα όλα τα μέλη του προσωρινού Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε., ενώ από την πλευρά της Φ.Ε. παρευρίσκονταν ο κ. Β. Χρυσανθακόπουλος – Διευθυντής Οικονομικών της Φ.Ε., ο κ. K. Ξύστρας – Προϊστάμενος Διοικητικού και Οικονομικού Προσωπικού και η κ. Φ. Μοσχόβου – Υπεύθυνη Μισθοδοσίας. Στην συνάντηση αυτή μεταφέραμε την ανησυχία και τον προβληματισμό των συναδέλφων μας για τις οικονομικές εξελίξεις και ζητήσαμε ενημέρωση για:

 1. την πορεία των οικονομικών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας,
 2. την εισφορά 2% επί των μεικτών αποδοχών προς το Ταμείο Αλληλεγγύης των ανέργων, που παρακρατήθηκε από τους εκπαιδευτικούς της Φ.Ε που είναι διορισμένοι με Φ.Ε.Κ.,
 3. τις σκέψεις ή τις αποφάσεις που υπάρχουν σχετικά με το ενιαίο μισθολόγιο και
 4. την επαναφορά του επιδόματος της Φ.Ε.

Ο Οικονομικός Διευθυντής ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Κ.Φ.Ε.  για τα εξής:

 • Το προηγούμενο οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου του 2011, έκλεισε θετικά για τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία. Όμως για τη φετινή χρονιά υπάρχει κάποια ανησυχία για την ροή της καταβολής των διδάκτρων από τους γονείς.
 • Η εισφορά 2% προς το Ταμείο Αλληλεγγύης των ανέργων αφορά τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, που είναι διορισμένοι με Φ.Ε.Κ., και έπρεπε να επιβαρυνθούν με την εισφορά αυτή μέσα σε συγκεκριμένες  προθεσμίες.
 • Δεν έχει ληφθεί μέχρι στιγμής καμιά απόφαση για το θέμα της ένταξης στο ενιαίο μισθολόγιο, άρα η μισθοδοσία τουλάχιστον για τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί χωρίς μεταβολές.
 • Υπάρχει εισήγηση από την Νομική Υπηρεσία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο  της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας να εντάξει τους εκπαιδευτικούς της στο νέο μισθολόγιο.
 • Από 1/1/2012 το αφορολόγητο έχει ορισθεί στις 5.000€, άρα κάθε εργαζόμενος θα επιβαρυνθεί με νέες κρατήσεις που θα είναι περίπου 300€ το χρόνο επιπλέον.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Συλλόγου Καθηγητών της  Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας τοποθετήθηκε στα παραπάνω θέματα ως εξής:

 • Εξέφρασε τις επιφυλάξεις του: α) για το κατά πόσο η κράτηση για το Ταμείο Αλληλεγγύης των ανέργων, αφορά στους εκπαιδευτικούς της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας που έχουν διορισθεί με Φ.Ε.Κ. και β) για τη  νομιμότητα της κράτησης αυτής και έκανε πρόταση προς τον Οικονομικό Διευθυντή της Φ.Ε. να τεθεί ερώτημα προς το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. αν αφορά στους εκπαιδευτικούς των σχολείων μας η κράτηση αυτή.
 • Εξέφρασε επίσης τις επιφυλάξεις του για το σύννομο και το ηθικό της ενδεχόμενης μετάβασης στο νέο μισθολόγιο, μετάβαση η οποία συρρικνώνει ακόμα περισσότερο το εισόδημα των συναδέλφων (σε συνδυασμό με την περικοπή του επιδόματος της Φ.Ε. προσεγγίζει το 30%).
 • Στο σημείο αυτό το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. τόνισε τη διαφορά ενός καθαρά Ιδιωτικού Σχολείου από ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου – Κοινωφελές Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τονίστηκε δε ότι οποιαδήποτε συζήτηση για το θέμα αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ερήμην των εκπαιδευτικών και ζήτησε συνάντηση με τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας προκειμένου να συζητηθεί διεξοδικά το ζήτημα.
 • Υπενθύμισε τη δέσμευση του Προέδρου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας  ότι  σε  περίπτωση που θα υπάρξουν νέες περικοπές στο εισόδημα των εκπαιδευτικών της Φ.Ε. (βλ. νέο φορολογικό νομοσχέδιο και νέο όριο αφορολόγητου εισοδήματος), το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας θα επαναφέρει το επίδομα της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας που έχει περικοπεί από την 1η Ιουλίου του 2010 και ζήτησε να επανεξεταστεί το θέμα της επαναφοράς του επιδόματος.

Συνάδελφοι,

Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων, στον οποίο συμμετέχει η Φ.Ε., έχει ζητήσει από το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. να εντάξει τους Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς  στο ενιαίο μισθολόγιο παρά το γεγονός ότι το μισθολόγιο αυτό και οι περικοπές του, όπως αναφέρεται στο Ν.4002/2011 (Συνημμένο 1) και στην ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) (Συνημμένο 2)  για «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», αφορά αποκλειστικά σε  κρατικούς υπαλλήλους και για λόγους δημοσιονομικής εξυγίανσης. Το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. με σχετική εγκύκλιό του, Φ.18/115145/Δ5 (Συνημμένο 3), αναφέρει ότι οι διατάξεις των Ν.3833/2010 (Συνημμένο 4), Ν.3986/2011 (Συνημμένο 5) και Ν.4002/2011 αφορούν στον Δημόσιο Τομέα και δεν έχουν εφαρμογή στους Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς. Τις τελευταίες ημέρες μάλιστα γράφονται άρθρα σε εφημερίδες (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 29/11/2011, γιγαντώνονται οι αντιδράσεις φορέων ενάντια στην ένταξη των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών στο νέο μισθολόγιο και επικρατεί έντονος προβληματισμός  ανάμεσά στους εκπαιδευτικούς.

Για τους λόγους αυτούς το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. αποφάσισε να οργανώσει δύο ενημερωτικές συναντήσεις,  μία στα σχολεία του Ψυχικού και μία στα σχολεία της Εκάλης, στις οποίες θα συζητηθούν διεξοδικά τα θέματα αυτά παρουσία εργατολόγου.

Σε επόμενη ανακοίνωση θα ενημερωθείτε για τις ημέρες και τις ώρες  αυτών των συναντήσεων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Καθηγητών Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Συνημμένο 1 Ν. 4002-2011

Συνημμένο 2 ερμηνευτική εγκύκλιος 4024 /201145ΒΣΧ-Β5Α-signed

Συνημμένο 3 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ 18115145Δ5 ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ

Συνημμένο 4 Ν. 3833-2010 (2)

Συνημμένο 5 Ν. 3986-2011 (1)

Print Friendly, PDF & Email