εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ– ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ– ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014

Αρ. πρωτ.  182

Προς:  Τον Πρόεδρο της Φ.Ε., κ. Γ. Μπαμπινιώτη

Τα μέλη του Δ.Σ. της Φ.Ε.

Την Επόπτρια των Σχολείων της Φ.Ε., κ. Β. Παπαπέτρου

Τον Οικονομικό Διευθυντή της Φ.Ε., κ. Β. Χρυσανθακόπουλο

Τους καθηγητές των Σχολείων μας

Θέμα: Συνολικά αποτελέσματα, στατιστικά και έκθεση ανάλυσης  του Ερωτηματολογίου για το 8ωρο

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ– ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε., όπως ήδη γνωρίζετε, διένειμε στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς των Σχολείων του Ψυχικού και της Εκάλης έντυπο ερωτηματολόγιο σχετικό με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Διευρυμένο – 8ωρο) που εφαρμόστηκε το τρέχον σχολικό έτος (2013-2014) στα Σχολεία μας.

Σκοπός της έρευνας μέσω του ερωτηματολογίου ήταν να καταγραφεί η εμπειρία των εκπαιδευτικών από την εφαρμογή του νέου Ω.Π. (διευρυμένο 8ωρο), καθώς και οι απόψεις τους, με στόχο την ανάδειξη προτάσεων για βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο χώρο εργασίας μας και την παροχή υψηλού εκπαιδευτικού έργου.

Είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας, κατά την εκτίμηση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου για το 8ωρο και την εφαρμογή του το φετινό σχολικό έτος (2013-2014), το πλαίσιο μέσα στο οποίο εφαρμόσθηκε αυτό το 8ωρο.

Το ΥΠΑΙΘ με το Νόμο  ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4152/09/05/2013 με τίτλο: «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» επέβαλλε αλλαγή των υποχρεωτικών ωρών διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς προσθέτοντας στο πρόγραμμα του καθενός δύο ώρες. Αυτό φαίνεται στην ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Θ.2.: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», παράγραφος ε), σελίδα 1.608 (συν.1). Βέβαια ο Υπουργός Παιδείας γνωρίζοντας και αναγνωρίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε Ιδιωτικά Σχολεία δεν περιορίζονται στη διδασκαλία των μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος, αλλά αναπτύσσουν πολυποίκιλες εκπαιδευτικές δράσεις εντός ή εκτός του ωραρίου εργασίας τους, έδωσε τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να δικαιολογήσει αυτό το επιπλέον δίωρο (ΦΕΚ/1518/21-06-2013-Αύξηση_Ωραρίου-Ιδιωτικών_Εκπαιδευτικών, σελίδες 22.727 και-22728), (συν.2) και, συνεπώς, άφησε στη διακριτική ευχέρεια του ιδιοκτήτη το θέμα της αύξησης των δύο ωρών.

Στα Σχολεία μας όχι μόνο εφαρμόσθηκε η αύξηση ωραρίου διδασκαλίας για κάθε εκπαιδευτικό και μάλιστα με ελάχιστη χρήση των δυνατοτήτων που παρείχε η υποπαράγραφος Θ.2., όχι μόνο άλλαξε το Ωρολόγιο πρόγραμμα και από 7ωρο καθημερινά έγινε 8ωρο, αλλά άλλαξε και ο τρόπος υπολογισμού των ωρών παραμονής των εκπαιδευτικών στα Σχολεία μας, χωρίς αυτή η αλλαγή να υπαγορεύεται από κάποιο Νόμο (βλέπε ΦΕΚ/1518/21-06-2013 στη σελίδα 22.728). Καταργήθηκε μάλιστα και το καθιερωμένο, μία φορά την εβδομάδα, δίωρο το οποίο αντικαταστάθηκε με τετράωρο και αρκετές φορές με τετράωρο συν την εφημερία του διαλείμματος της τέταρτης ώρας. Συνέπεια αυτών ήταν η πολύ μεγάλη επιβάρυνση του συνόλου των εκπαιδευτικών μας.

Στις επόμενες σελίδες αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας.

182

συν.1_182

συν.2_182

Print Friendly, PDF & Email