εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Επαναλειτουργία Σχολείων – Μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο

Επαναλειτουργία Σχολείων – Μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο
Αριθμός πρωτοκόλλου  Φ.Ε.:  1477/11-5-2020

Σάββατο 9 Μαΐου 2020

Αρ. πρωτ. 268

Προς: Την Επόπτρια των Σχολείων της Φ.Ε., κ. Βασιλική Παπαπέτρου

Τις Διευθύντριες και τους Διευθυντές των Σχολείων της Φ.Ε.

Κοινοποίηση: Εκπαιδευτικοί της Φ.Ε.

Θέμα: Επαναλειτουργία Σχολείων – Μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο

Αξιότιμη κ. Επόπτρια,

Αξιότιμες/οι Διευθύντριες/ντές,

Την Τετάρτη 6 Μαΐου 2020 και πριν το Υ.ΠΑΙ.Θ. εκδώσει το σύνολο των σχετικών αποφάσεων για την επαναλειτουργία των σχολείων[1], όλοι οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας των Σχολείων της Φ.Ε., έλαβαν επιστολή της Επόπτριας μέσω των Διευθύνσεων των Σχολείων, στην οποία αναφέρεται ότι «… Ακολουθώντας, λοιπόν, τις αποφάσεις τής Πολιτείας και τού Υπουργείου Παιδείας, …. σχεδιάζουμε την επαναλειτουργία των Αρσακείων γυμνασίων και των λυκείων (από…..) ως εξήςκαι ακολουθεί λίστα με έξι κουκκίδες(bullets). Στις δύο από αυτές αναφέρεται ότι θα πραγματοποιηθεί παρακολούθηση των μαθημάτων από το σπίτι διαδικτυακά[2].

Σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 265/04-05-2020 εγγράφου μας (αρ. πρωτ. Φ.Ε. 1442/4-5-2020), σας επισημαίνουμε ότι:

 1. H ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων κρύβει κινδύνους και αντιβαίνει σε άρθρα του Συντάγματος, της ελληνικής νομοθεσίας αλλά και των Διεθνών Κανονισμών περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
 2. Άρθρο 9A του Συντάγματος: (Προστασία προσωπικών δεδομένων)
 3. Κανονισμός (ΕΕ) 679/2016 (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 4. Έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ. αρ. πρωτ.: Φ.25/103373/Δ1 22-6-2018
 5. Ο∆ΗΓΙΑ 1/2011 (της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)
 6. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ)
 7. Aπόφαση 21/2019 της ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 8. Στη δύσκολη αυτή συγκυρία, δεδομένης της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων και προκειμένου να συνεχιστεί η εκπαίδευση των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί των σχολείων μας επέδειξαν «υπέρβαση» υλοποιώντας τη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία από τον ιδιωτικό τους χώρο και με ίδια μέσα. Η «υπέρβαση» αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυθαίρετα από τη Διοίκηση ως εν λευκώ συναίνεση των εκπαιδευτικών για ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων από το Σχολείο μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
 9. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τη διδακτική πρακτική και εμπειρία, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση διέπεται από διαφορετικές αρχές και απαιτεί διαφορετική μεθοδολογία από τη δια ζώσης εκπαίδευση. Η διδασκαλία στη φυσική τάξη είναι ασυμβίβαστη με τη σύγχρονη τηλεδιδασκαλία και μάλιστα με τη μετάδοση του μαθήματος σε πραγματικό χρόνο.
 10. Πέραν των σοβαρών θεμάτων νομιμότητας που τίθενται, η απευθείας μετάδοση (εικόνας, ήχου ή και τα δύο μαζί) της διδασκαλίας που πραγματοποιείται δια ζώσης σε ένα κοινό που κανείς δεν μπορεί να ελέγξει, εγείρει θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων μαθητών και εκπαιδευτικών, επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας και δημιουργεί τεράστια παιδαγωγικά και ηθικά προβλήματα λόγω
 11. καταστρατήγησης της ιερότητας της διδακτικής πράξης, της απαιτούμενης ιδιωτικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, του απαραβίαστου κόσμου που χτίζουν εκπαιδευτικοί και μαθητές,
 12. έκθεσης των προσωπικών δεδομένων εκπαιδευτικών και μαθητών σε αγνώστους, ανθρώπους που δεν έχουν καμιά σχέση με το σχολείο και την εκπαιδευτική κοινότητα,
 13. ενδεχόμενης εκμετάλλευσης και παραποίησης των δεδομένων της ζωντανής αναμετάδοσης (διασυρμός ή/και διαδικτυακό bullying εναντίον εκπαιδευτικών ή/και μαθητών),
 14. απώλειας του κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών,
 15. απώλειας του αυθορμητισμού και της ζωντάνιας του μαθήματος.

Είναι γνωστό σε όλους μας ότι οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων της Φ.Ε., παρά την έλλειψη σχεδιασμού και οικονομικής στήριξης τους από τη Διοίκηση της Φ.Ε., στήριξαν με όλες τους τις δυνάμεις και με ίδια μέσα τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υποστηρίζοντας έτσι τους μαθητές τους και τα Σχολεία μας. Η ζωντανή αναμετάδοση  μαθήματος από την τάξη ενέχει σοβαρούς κινδύνους και απειλές. Προκειμένου να είναι όλοι καλυμμένοι, μαθητές και εκπαιδευτικοί, αλλά και γενικότερα η Φ.Ε., για να πραγματοποιηθεί από το σχολείο «ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος μέσω τηλεκπαίδευσης….», θα πρέπει να υπάρξει συγκατάθεση από ΟΛΟΥΣ, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς των μαθητών, όπως εξάλλου υπαγορεύεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Η πρωτόγνωρη «υπέρβαση» στη διδακτική πρακτική που καλούνται οι εκπαιδευτικοί να υλοποιήσουν, αποτελεί ουσιαστική παραβίαση του Συντάγματος της Ελλάδας και των Διεθνών Κανονισμών.

Παρά το γεγονός ότι ψηφίστηκε εσπευσμένα εχθές, Παρασκευή 8 Μαΐου 2020, εκτάκτως στη Βουλή τροπολογία για τη δυνατότητα χρήσης οπτικοακουστικής μετάδοσης από την τάξη και αναμένεται η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, εμμένουμε στις προαναφερόμενες απόψεις μας. Συντασσόμαστε και με τις ομοσπονδίες δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών Ο.Λ.Μ.Ε. και Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. ενάντια στην απευθείας μετάδοση της δια ζώσης διδασκαλίας, γιατί αυτή συνιστά καταπάτηση θεμελιωδών συνταγματικών ελευθεριών και παραβιάζει τη νομοθεσία, ελληνικές και διεθνείς συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται να δοθεί συγκατάθεση από ΟΛΟΥΣ,  εκπαιδευτικούς και γονείς  μαθητών.

Αξιότιμη κ. Επόπτρια,

Ως εκ τούτων σας καλούμε να αναθεωρήσετε την απόφασή σας για ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων από τα Σχολεία της Φ.Ε., συνυπολογίζοντας τους κινδύνους που αυτή ενέχει και το γεγονός ότι βάσει της τροπολογίας δεν είναι υποχρεωτική.

Αξιότιμες/οι Διευθύντριες/ντές,

Εφόσον σύμφωνα με την ψηφισθείσα  τροπολογία, παρά τα όσα αναφέραμε, η  ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων δεν είναι υποχρεωτική, είναι απαραίτητο να συγκληθούν οι Σύλλογοι Διδασκόντων των Σχολείων μας, προκειμένου να συζητηθεί ο τρόπος λειτουργίας της σχολικής μονάδας και να υπάρξει η συγκατάθεση από ΟΛΟΥΣ τους εκπαιδευτικούς σε περίπτωση που αποφασισθεί η μετάδοση των μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο.

Αναμένουμε την απάντηση και τις  άμεσες  ενέργειές σας.

Το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.


[1] ΦΕΚ-ΚΥΑ_05-05-2020.pdf, ΦΕΚ-ΚΥΑ_06-05-2020.pdf, ΦΕΚ-ΚΥΑ_07-05-2020.pdf και η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_07-05-2020_(Διαρρύθμιση-Λειτουργία_Σχολείων_μετά_COVID-19-Ωράρια).pdf

[2] . «Τις ημέρες που το ένα υπο-τμήμα συμμετέχει στη διδασκαλία που γίνεται στη φυσική τάξη του Σχολείου, το άλλο υπό-τμήμα θα παρακολουθεί από το σπίτι διαδικτυακά, μέσω του συστήματος webex με το οποίο γίνονται σήμερα τα τηλεμαθήματα.

. Ανεξάρτητα από τον παραπάνω χωρισμό των τμημάτων σε υπο-τμήματα, δυνατότητα για τη διαδικτυακή παρακολούθηση των μαθημάτων από το σπίτι για όλες τις ημέρες της εβδομάδας θα υπάρχει και για εκείνα τα παιδιά που κατά δήλωση των γονέων αδυνατούν να προσέλθουν στο Σχολείο».

Print Friendly, PDF & Email