εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Θέσεις και προτάσεις του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. για τη σταδιακή επαναλειτουργία των Σχολείων και ειδικότερα των Σχολείων της Φ.Ε.

Θέσεις και προτάσεις του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. για τη σταδιακή επαναλειτουργία των Σχολείων και ειδικότερα των Σχολείων της Φ.Ε.
Αριθμός πρωτοκόλλου  Φ.Ε.:  1442/4-5-2020

Δευτέρα 4 Μαΐου 2020

Αρ. πρωτ. 265

Προς:    Την Επόπτρια των Σχολείων της Φ.Ε., κ. Βασιλική Παπαπέτρου

Τις Διευθύντριες και τους Διευθυντές των Σχολείων της Φ.Ε.

Κοινοποίηση: Εκπαιδευτικοί της Φ.Ε.

Θέμα: Θέσεις και προτάσεις του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. για τη σταδιακή επαναλειτουργία των Σχολείων και ειδικότερα των Σχολείων της Φ.Ε.

Αξιότιμη κ. Επόπτρια,

Αξιότιμες/οι Διευθύντριες/ντές,

Την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 η Υπουργός Παιδείας, κ. Ν. Κεραμέως, ανακοίνωσε το πλάνο της κυβέρνησης για τη σταδιακή επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών μέχρι τις 12 Ιουνίου 2020 (https://www.minedu.gov.gr/koronoios-kentriki).

Αναφορικά με τη Γ Τάξη Λυκείου η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, παρόλο που ενέχει κινδύνους για την υγεία και τον πολυετή κόπο τους, υπό αυστηρές συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής θα μπορούσε να αιτιολογηθεί για ακαδημαϊκούς και ψυχολογικούς λόγους.

Σε σχέση με την επάνοδο των μαθητών Γυμνασίου και των Α και Β τάξεων του Λυκείου, σας παραθέτουμε μερικές σκέψεις αναφορικά με τις εξαγγελίες αυτές.

Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό:

 1. Τα σχολεία θα είναι ανοιχτά και οι μαθητές θα μεταβούν σε αυτά για 4 εβδομάδες – 20 εκπαιδευτικές ημέρες!!!
 2. Οι μαθητές θα πηγαίνουν στο σχολείο μέρα παρά μέρα, δηλαδή 10 ημέρες μάθημα για κάθε παιδί!!!
 3. Η ύλη που υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας των σχολείων καλύπτεται σε μία εβδομάδα, θα καλυφθεί σε δύο!!!

Με δεδομένο την αδιαμφισβήτητη αξία της δια ζώσης διδασκαλίας και το αναντικατάστατο αυτής, οι θέσεις του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. σε σχέση με τα μέτρα αυτά στην παρούσα συγκυρία για το υπόλοιπο μικρό διάστημα του διδακτικού έτους 2019-2020 είναι οι εξής:

 • Με την ενδεχόμενη επαναλειτουργία των σχολείων με φυσική παρουσία κινδυνεύουμε να χάσουμε όσα πετύχαμε ως κοινωνία τους τελευταίους δύο μήνες και σχετίζονται με τη δημόσια υγεία.
 • Δεν χρειάζεται οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα, να παίξουν το ρόλο του πειραματόζωου τη στιγμή που η επιστημονική κοινότητα διχάζεται σχετικά με το αν τα παιδιά είναι εξίσου με τους ενήλικες φορείς μετάδοσης του ιού και σε ποιο βαθμό.
 • Το μέτρο αυτό, του σταδιακού ανοίγματος των Σχολείων της Β/θμιας, δεν αφορά στους γονείς που επιθυμούν να επανέλθουν στην εργασία τους, αφού οι μαθητές των ηλικιών αυτών δεν χρειάζονται επίβλεψη.
 • Το Υ.ΠΑΙ.Θ. θα έπρεπε να συστήνει στα Σχολεία τη σύγχρονη εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευση, όπως εξάλλου τη συστήνει και για τη λειτουργία Φροντιστηρίων, αφήνοντας έτσι ελευθερία στις σχολικές μονάδες να αποφασίσουν τον τρόπο λειτουργίας τους.
 • Πιστεύουμε ότι για 10 ή 13 το πολύ ημέρες μαθημάτων δεν αξίζει να προκληθεί μια τόσο μεγάλη αναστάτωση στις οικογένειες των μαθητών, αλλά και στους εκπαιδευτικούς, πόσο μάλλον όταν η ύλη που θα καλυφθεί θα είναι λιγότερη από αυτή που καλύπτεται τώρα με τη σύγχρονη εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευση. Κατά συνέπεια δεν θα δοθεί έμφαση «στην κάλυψη της ύλης, κατόπιν οδηγιών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής», όπως υποστηρίζει το Υ.ΠΑΙ.Θ.
 • Για την ασφάλεια ΟΛΩΝ μαθητών, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού η χρήση μασκών πρέπει να είναι υποχρεωτική. Συνεπώς με την έναρξη κάθε διδακτικής ώρας οι μαθητές θα πρέπει να φορούν μια καινούρια μάσκα.
 • Η εξαγγελία για «ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος μέσω τηλεκπαίδευσης για όσους μαθητές έχουν ειδικό λόγο απουσίας από το σχολείο» όπως έχει εξαγγείλει το Υ.ΠΑΙ.Θ. κρύβει κινδύνους και θέτει ζητήματα παραβίασης του GDPR, του νομοθετικού πλαισίου[1] για τη χρήση καμερών στην τάξη, αλλά και της απώλειας της απαιτούμενης ιδιωτικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, κυρίως για την προστασία των μαθητών και για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
 • Η δυνατότητα μη προσμετρώμενης απουσίας για μαθητές που έχουν ειδικό λόγο να απουσιάζουν από το σχολείο, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Πρέπει να εγκρίνονται πάραυτα οι άδειες που προβλέπονται για εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στην κατηγορία ειδικών αδειών απουσίας, όπως αυτές έχουν οριστεί από το ΥΠΕΣ.
 • Πρέπει να διασφαλιστεί το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των εκπαιδευτικών, που σε καμία περίπτωση και με οποιοδήποτε τρόπο δεν πρέπει να επεκταθεί.


Σε περίπτωση που το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για επάνοδο των μαθητών στα σχολεία ισχύσει και βάσει της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5Ο434/ΓΔ4/02-05-2020 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ., πριν επανέλθουν οι μαθητές στα σχολεία πρέπει να πραγματοποιηθούν συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων μέσω τηλεδιασκέψεων και όχι με φυσική παρουσία, προκειμένου να μην υπάρξει συγχρωτισμός για λόγους υγείας και να μην διαταραχθεί το πρόγραμμα των τηλεμαθημάτων. Σκοπός των συνεδριάσεων είναι να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για το υπό έκδοση «πρωτόκολλο ΕΟΔΥ για τη διαχείριση τυχόν συμπτωμάτων που εμφανίζονται σε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας – Διαδικασία ιχνηλάτησης με διαβαθμίσεις ανάλογα με το κάθε περιστατικό» και να παρθούν αποφάσεις αναφορικά με:

 1. Την ασφαλή λειτουργία και τους κανόνες που θα τεθούν σε σχέση με:
 2. τη χρήση αντισηπτικών,
 3. το διαρκή καθαρισμό των τουαλετών και επιφανειών που έρχονται σε συχνή επαφή μαθητές και εκπαιδευτικοί (έδρες, θρανία, πόμολα, κουπαστές κ.ά.)
 4. τη χρήση μασκών τόσο από τους μαθητές, όσο και από τους καθηγητές,
 5. την αποφυγή συγχρωτισμού των μαθητών στα διαλείμματα,
 6. τις εφημερίες στα διαλείμματα,
 7. την απολύμανση των σχολικών μονάδων κ.ά.
 8. Τη διαχείριση των μέτρων που εξήγγειλε το Υ.ΠΑΙ.Θ. (https://www.minedu.gov.gr/koronoios-kentriki).

Συνοψίζοντας, εάν ένας μεγάλος αριθμός μαθητών δεν προσέλθει στα Σχολεία της Φ.Ε. θεωρούμε ότι με γνώμονα τη δημόσια υγεία, την παρακολούθηση μαθημάτων από όλους τους μαθητές και την εμπειρία που έχει αποκτηθεί με ικανοποιητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα της εφαρμογής της σύγχρονης εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευσης, τα Αρσάκεια Σχολεία είναι προτιμότερο σε αυτή τη συγκυρία για το υπόλοιπο μικρό χρονικό διάστημα να συνεχίσουν αυτή τη μορφή εκπαίδευσης. Η πρόταση αυτή:

 • εξασφαλίζει την κάλυψη μεγαλύτερης σε έκταση ύλης από αυτή που θα καλυφθεί σε περίπτωση επαναλειτουργίας των σχολείων, που έτσι κι αλλιώς δεν θα εξεταστεί γραπτά,

και, το πιο ουσιαστικό

 • δεν ενέχει κινδύνους για την υγεία ΟΛΩΝ, μαθητών, εκπαιδευτικών και ατόμων του στενού και ευρύτερου περιβάλλοντός τους.

Το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.


[1] Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, του άρθρου 2 στοιχ. α΄ του Ν. 2472/1997.

Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) κ.ά.

Print Friendly, PDF & Email