εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τήρηση της Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020-KYA

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τήρηση της Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020-KYA
Αριθμός πρωτοκόλλου  Φ.Ε.:  1269/16-03-2020

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020

Αρ. πρωτ. 236

Προς: Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Φ.Ε.

Την Επόπτρια των Σχολείων της Φ.Ε., κ. Β. Παπαπέτρου

Κοινοποίηση: Καθηγητές των Σχολείων της Φ.Ε.

Θέμα: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τήρηση της Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020-KYA

Αξιότιμοι κύριοι,

Αξιότιμη κ. Επόπτρια,

Την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 εκδόθηκε η υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (KYA), η οποία ορίζει:

«Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 10.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:

  1. Όλων των σχολικών μονάδων, …. δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, ως εξής:

α) των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία,

β) της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, …..και  εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές και

γ) …».

Τα νέα δεδομένα, επιβάλλουν νέες συμπεριφορές και πρακτικές. Θέτοντας σε προτεραιότητα τη δημόσια υγεία, δρώντας προληπτικά και με υπευθυνότητα θα πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε τις οδηγίες των ειδικών, ώστε να προστατευτούν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι οικογένειές τους καθώς και όλοι οι πολίτες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το διδακτικό έτος (https://www.minedu.gov.gr/koronoios-kentriki).

Στο πλαίσιο αυτό καλούμε τη Φ.Ε. να αγκαλιάσει το εγχείρημα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσω ενεργοποίησης διαδικτυακών εργαλείων σύγχρονης[1] τηλεκπαίδευσης, επεκτείνοντας την ασύγχρονη διδασκαλία, που είναι ήδη σε λειτουργία μέσω της πλατφόρμας earsakeio του Αρσακείου.

Για την ουσιαστική και αποτελεσματική εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης θα πρέπει:

  1. να μεριμνήσετε ώστε να εφοδιαστούν οι εκπαιδευτικοί με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και να επιμορφωθούν κατάλληλα ώστε να μπορούν να εργαστούν αποτελεσματικά και παραγωγικά από το σπίτι τους, και
  2.  να αφορά το σύνολο των μαθητών των Σχολείων της Φ.Ε. (για λόγους ισονομίας).

Προκειμένου να μην τεθούν ζητήματα παραβίασης της ΚΥΑ, η εξ αποστάσεως διδασκαλία θα πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς τη φυσική παρουσία μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών στο χώρο των Σχολείων.

Το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.


[1] Απευθείας διδασκαλία και μετάδοση διαδικτυακού μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, σε μαθητές, οι οποίοι παρακολουθούν και συμμετέχουν ζωντανά μέσω υπολογιστή.

Print Friendly, PDF & Email