εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Ψήφισμα του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. για την 50η Επέτειο του Πολυτεχνείου-2023