εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Γράψτε μας την άποψή σας

Μοιραστείτε τις απόψεις και τα πιστεύω σας με τους συναδέλφους σας εκπαιδευτικούς. Σκοπός όλων μας είναι η αποτελεσματικότερη και καλύτερη συνεργασία των συναδέλφων μεταξύ τους, η ενημέρωση τους για όλα τα θέματα που αφορούν τον κλάδο καθώς επίσης και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Παρακαλούμε σημειώστε, ότι προκειμένου να γίνει πιο εύκολη η διαλογή και η δημοσίευση μιας άποψης, θα πρέπει νε πληρεί κάποιες τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.

  • Το κείμενο χρειάζεται να είναι γραμμένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και σε word.
  • Θα πρέπει να έχει Τίτλο, Εισαγωγή, Κυρίως θέμα και Επίλογο.
  • Αν υπάρχει φωτογραφία, θα πρέπει να είναι σε ξεχωριστό αρχείο.
  • Πρέπει να στέλνετε την άποψή σας με email και να φαίνεται το ονοματεπώνυμό σας.

Ο Σ.Κ.Φ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε πάσης φύσεως συντακτικές και ορθογραφικές διορθώσεις, καθώς και την διαλογή του φωτογραφικού υλικού.

Επίσης ο Σ.Κ.Φ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ποιες απόψεις θα δημοσιοποιηθούν καθώς και πότε θα δημοσιοποιηθούν.

Print Friendly, PDF & Email