εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Καθυστερήσεις πληρωμών και Ε.Λ.Ι.Γ.Ε.

Υπάρχουν συνάδελφοι μας  (εκείνοι που έχουν άδειες μητρότητας ,εκπαιδευτικές άδειες ) οι οποίοι πληρώνονται από τον Ε.Λ.Ι.Γ.Ε. στους οποίους καθυστερεί η μισθοδοσία τους .Στην διαδικασία για την πληρωμή των συναδέλφων εμπλέκονται οι παρακάτω υπηρεσίες. Ο ΕΛΙΓΕ του Υπ. Παιδείας όπου εκδίδονται οι μισθολογικές καταστάσεις, η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου – ΥΔΕ, όπου ελέγχεται η ορθότητα των καταστάσεων και η Ενιαία Αρχή Πληρωμών – ΕΑΠ, που είναι η αρμόδια αρχή πληρωμών για  το δημόσιο τομέα. Διάφορα τεχνικά προβλήματα και γραφειοκρατικά ζητήματα που έχουν προκύψει μεταξύ των υπηρεσιών προκαλούν την καθυστέρηση στην μισθοδοσία των συναδέλφων.Υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι τα προβλήματα θα ξεπεραστούν τις επόμενες ημέρες.

Print Friendly, PDF & Email