εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Απαντητική επιστολή του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. προς την ΟΣΓ&Κ Φ.Ε.

Προς: Την Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων των μαθητών και μαθητριών των Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (ΟΣΓ&Κ Φ.Ε.)

Κοινοποίηση: Πρόεδροι, μέλη των Δ.Σ. και Γονείς και Κηδεμόνες Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Φ.Ε.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Αξιότιμα Μέλη,

Ο θόρυβος γύρω από τα Αρσάκεια Σχολεία ξεκίνησε πριν 10 περίπου μέρες. Το Δ.Σ. του Συλλόγου Καθηγητών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας τοποθετήθηκε άμεσα και ξεκάθαρα επί του θέματος στις 25/2/2021 (435/25-02-2021) και στις 2/3/2021 (437/02-03-2021), όπως φαίνεται και από τα επισυναπτόμενα έγγραφα. Τα έγγραφα αυτά κοινοποιήθηκαν στους συναδέλφους μας, αναρτήθηκαν στον ιστότοπό μας (www.skfe.gr) και δημοσιοποιήθηκαν σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.

Περιμέναμε με αρκετή αγωνία και την τοποθέτηση της Ομοσπονδίας σας.

Χαιρόμαστε που η από 3/3/2021 επιστολή σας προς το Σωματείο μας[1] κινείται στο ίδιο πνεύμα. Καθώς με την από 3/3/2021 δεύτερη επιστολή σας[2] ενημερώνετε τους γονείς-μέλη σας ότι στείλατε επιστολή προς εμάς, παρακαλούμε να τους ενημερώσετε και για τις ενέργειές μας που προηγήθηκαν, κοινοποιώντας τους την παρούσα απάντηση μαζί με τα δύο επισυναπτόμενα έγγραφά μας.

Προσβλέπουμε σε περαιτέρω συνεργασία.

Το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.

[1] Αρχείο με όνομα: «Ο ΣΓ&Κ ΦΕ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΣΚΦΕ ΚΑΙ ΣΔΝΦΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΑΡΣΑΚΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»

[2] Αρχείο με όνομα: «Ο ΣΓ&Κ ΦΕ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ»

Print Friendly, PDF & Email