εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Σχόλια – Αποτελέσματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021

Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

Αρ. πρωτ. 491

Προς: Τους Καθηγητές της Φ.Ε.

Θέμα: Σχόλια – Αποτελέσματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021

Συνάδελφοι,

Η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των συνθηκών που διαμορφώθηκαν από την πανδημία COVID-19 για μαθητές και γονείς, αλλά και των τραγικών αποφάσεων της κυβέρνησης που αφορούν σε χιλιάδες μαθητές, όπως οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής (Ε.Β.Ε.). Το προηγούμενο διάστημα είχε γίνει έκκληση στην Υπουργό Παιδείας από τις Εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες, αλλά και τα Εργατικά Κέντρα για απόσυρση της Ε.Β.Ε., καθώς ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι η εφαρμογή της θα οδηγούσε:

  • Στον αποκλεισμό χιλιάδων μαθητών, πολλών από αυτούς με ικανοποιητικές επιδόσεις, από την εισαγωγή στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
  • Στον αφανισμό δεκάδων πανεπιστημιακών τμημάτων χωρίς ορθολογισμό, χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών.

Οι αποφάσεις αυτές δεν άλλαξαν και οδήγησαν σε «αποτυχία» περίπου 40.300 υποψήφιους, οι οποίοι έμειναν εκτός Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και αναπόφευκτα θα στραφούν σε ΙΕΚ και σε Κολέγια (όσοι «έχουν»). Επιπλέον, εξαιτίας των αποφάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και των επιλογών συντελεστών (Ε.Β.Ε.) από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (βλέπε Πίνακα 1), δημιουργήθηκε μεγάλος αριθμός κενών θέσεων στα Πανεπιστήμια.

Πίνακας 1

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην οποία δεν υπάρχει κανένας εισακτέος, αν και προσφέρονταν 108 θέσεις. Ακολουθούν: Φυσικής Καβάλας με 11 επιτυχόντες σε 201 θέσεις, το Μαθηματικό Σάμου με 5 επιτυχόντες σε 305 θέσεις, Επιστήμης Διατροφής Λήμνου με 6 επιτυχόντες σε 106 θέσεις, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Κοζάνης με 3 επιτυχόντες σε 185 θέσεις, Μαθηματικών Καστοριάς με 6 επιτυχόντες σε 144 θέσεις, Περιβάλλοντος Λάρισας με 6 επιτυχόντες σε 113 θέσεις, Μαθηματικών Ηρακλείου με 31 επιτυχόντες σε 168 θέσεις, Αρχιτεκτόνων Πάτρας με 37 επιτυχόντες σε 96 θέσεις, Περιβάλλοντος Μυτιλήνης με 5 επιτυχόντες σε 101 θέσεις, Νοσηλευτική 85 από 164, Γεωπονία Καλαμάτας 30 στους 152 και Λογιστική Κοζάνης 30 στις 301 προσφερόμενες θέσεις.

Το Κλαδικό Ινστιτούτο της ΟΙΕΛΕ (https://www.oiele.gr/αποτυχόντες πανελλαδικών εξετάσεων 2021) έχει προχωρήσει σε μια πρώτη επεξεργασία στοιχείων (βλέπε τους παρακάτω πίνακες). Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η συνοπτική εικόνα επιτυχόντων-αποτυχόντων από όπου προκύπτει και ο θηριώδης αριθμός των 40.300 περίπου κομμένων από την πανεπιστημιακή εκπαίδευση:

Πίνακας 2

Στην Εικόνα 1 εμφανίζεται η δραματική κατάσταση με σχεδόν 70 τμήματα (ποσοστό άνω του 10% του συνόλου των Πανεπιστημιακών τμημάτων) να κινδυνεύουν άμεσα με λουκέτο, καθώς έχουν από μηδέν έως ελάχιστους φοιτητές:

Εικόνα 1

Άποψη του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. είναι, ότι διάφοροι πειραματισμοί με τις εισαγωγικές εξετάσεις δεν είναι δυνατόν να γίνονται χωρίς εκτεταμένο διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία. Τέτοιου είδους αλλαγές, όπως η συγκεκριμένη με την Ε.Β.Ε., δεν μπορούν να εφαρμοστούν αν δεν προχωρήσει μια σε βάθος αναδιάρθρωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και φυσικά σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες της Εθνικής Οικονομίας και ο αριθμός των ανθρώπων με Ανώτατη Παιδεία που απαιτούνται να την υπηρετήσουν. Αυτή την Ανώτατη Παιδεία μόνο τα αναβαθμισμένα δημόσια Πανεπιστήμια μπορούν να προσφέρουν. 

Tο Δ.Σ. του Συλλόγου Καθηγητών Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Η Πρόεδρος Αρχοντούλα Σαββιδάκη

Η Αντιπρόεδρος Αικατερίνη Γλέζου

Ο Γ. Γραμματέας Αθανάσιος Κάμτσιος

Η Ειδ. Γραμματέας Ζηνοβία Κωτσοπούλου

Η Ταμίας Μαρία Λαγουρού

Το μέλος Αδαμαντία Ξηρίδου

Το μέλος Παναγιώτης Χαλκιαδάκης

Print Friendly, PDF & Email