εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Ανασύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Κ.Φ.Ε.

                                       Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ. 493

Προς: Τους καθηγητές της Φ.Ε.

Θέμα: Ανασύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Κ.Φ.Ε.

            Συνάδελφοι,

            Το Δ.Σ. του Συλλόγου Καθηγητών Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας συνεδρίασε σήμερα, Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2021, και όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες νομικές διατάξεις προχώρησε στην πλήρωση κενής θέσης, που προέκυψε από την συνταξιοδότηση του Γενικού Γραμματέα κ. Αθανάσιου Κάμτσιου, και σε εκλογή νέου Γενικού Γραμματέα.

Κατόπιν των ανωτέρω η σύνθεση του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος Αρχοντία Σαββιδάκη
Αντιπρόεδρος Αικατερίνη Γλέζου
Γενικός Γραμματέας Αδαμαντία Ξηρίδου
Ειδικός Γραμματέας Ζηνοβία Κωτσοπούλου
Ταμίας Μαρία Λαγουρού
Μέλος Παναγιώτης Χαλκιαδάκης
Μέλος Φιλοθέη Χρονοπούλου
   

Για το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.

Η Πρόεδρος Αρχοντούλα Σαββιδάκη

Η Γεν. Γραμματέας Αδαμαντία Ξηρίδου

Print Friendly, PDF & Email