εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Αίτημα ορισμού 2ου υποδιευθυντή σε Σχολεία της Φ.Ε.

Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021

Αρ. πρωτ. 524

Προς:    Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Φ.Ε.

Την Επόπτρια των Σχολείων της Φ.Ε., κ. Β. Παπαπέτρου

Κοινοποίηση: Καθηγητές των Σχολείων της Φ.Ε.

Θέμα: Αίτημα ορισμού 2ου υποδιευθυντή σε Σχολεία της Φ.Ε.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ. της Φ.Ε.,

Αξιότιμη κ. Επόπτρια,

Λαμβάνοντας υπόψη τους νόμους 4547/2018, 4713/2020 και 4823/2021 προκύπτει ότι, στις σχολικές μονάδες που φοιτούν περισσότεροι από διακόσιοι εβδομήντα (270) μαθητές, είναι απαραίτητο να ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής, όπως ήδη έχει οριστεί από το σχολικό έτος 2018-2019 στα Α΄ και Β΄ Αρσάκεια Γυμνάσια Ψυχικού της Φ.Ε.

Σας γνωστοποιούμε ότι το θέμα αυτό αποτέλεσε και ξεχωριστό αίτημα στην συνάντηση της 19ης-07-2021 εκπροσώπων του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. με την Επόπτρια των Σχολείων μας(βλέπε στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 485/30-07-2021 το Β9 αίτημα).

Αδυνατούμε να κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους η Διοίκηση της Φ.Ε. μέχρι τώρα (διανύουμε την 4η εβδομάδα του σχολικού έτους) δεν έχει προβεί σε όλα τα Σχολεία της Φ.Ε. στους σχετικούς ορισμούς.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, καθώς το θέμα είναι ουσιαστικό για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών αυτών μονάδων και την καλύτερη διοικητική διαχείριση του φόρτου που προκύπτει από την αύξηση των μαθητών και την πίεση των Ω.Π.

Παρακαλούμε να μας απαντήσετε άμεσα εγγράφως πότε θα οριστούν οι επιπρόσθετοι υποδιευθυντές στις σχολικές μονάδες που προβλέπεται και για ποιον λόγο κάτι τέτοιο δεν έχει ήδη γίνει.

Tο Δ.Σ. του Συλλόγου Καθηγητών Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Η Πρόεδρος Αρχοντούλα Σαββιδάκη

Η Αντιπρόεδρος Αικατερίνη Γλέζου

Η Γ. Γραμματέας Αδαμαντία Ξηρίδου

Η Ειδ. Γραμματέας Ζηνοβία Κωτσοπούλου

Η Ταμίας Μαρία Λαγουρού

Το μέλος Παναγιώτης Χαλκιαδάκης

Το μέλος Φιλοθέη Χρονοπούλου

Print Friendly, PDF & Email