εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Νόμος 3848/19-5-10

Νόμος 3848/19-5-10

Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.

Νόμος 3848 / 19-05-10

Print Friendly, PDF & Email