εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Θέσεις Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. για διοργανώσεις

Θέσεις Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. για διοργανώσεις

Κυριακή 15 Απριλίου 2018
Αρ. πρωτ. 156

Προς: Τους Καθηγητές των Σχολείων της Φ.Ε.

Κοινοποίηση: Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. της Φ.Ε.

Θέμα: Θέσεις Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. για διοργανώσεις (χαρακτήρα εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού κ.ά.), επιμορφώσεις, ημερίδες και συνέδρια και τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σε αυτές

Συνάδελφοι,

Το τελευταίο διάστημα διαδίδονται κάποιες αναληθείς (αν όχι κακόβουλες) πληροφορίες που αφορούν στη θέση του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. σχετικά με διοργανώσεις που πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον (χαρακτήρα εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού κ.ά.), των οποίων διοργανωτές είναι είτε η Φ.Ε., είτε άλλα Σχολεία ή φορείς ή επιστημονικές ενώσεις, κ.ά., και στις οποίες συμμετέχουν συνάδελφοι εκπαιδευτικοί των Σχολείων μας.

Mε αφορμή αυτές τις διοργανώσεις[1], κρίναμε σκόπιμο να αποσαφηνίσουμε για ακόμη μια φορά τις πάγιες θέσεις του Δ.Σ. του Σωματείου μας σε σχέση με την αναγκαιότητα διεξαγωγής τους, τη συμμετοχή συναδέλφων εκπαιδευτικών των Σχολείων μας σε αυτές, αλλά και τον τρόπο υλοποίησής τους. Οι θέσεις αυτές έχουν εκφραστεί προφορικώς και γραπτώς επανειλημμένως από τα μέλη του τωρινού Δ.Σ., τόσο στην παρούσα όσο και σε προηγούμενες θητείες του.

Το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. ομοφώνως:

  1. Τάσσεται, κατ´αρχήν, υπέρ της διεξαγωγής διοργανώσεων (χαρακτήρα εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού κ.ά.) και της συμμετοχής των συναδέλφων εκπαιδευτικών σε αυτές.
  2. Βλέπει θετικά το άνοιγμα των Σχολείων μας σε μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών γυμνασίων και λυκείων, καθώς δίνεται η δυνατότητα δημόσιας προβολής του υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού έργου που επιτελείται στα Σχολεία της Φ.Ε., και συμβάλλει στην πολιτιστική, κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη των Σχολείων μας.
  3. Αναγνωρίζει την ανάγκη της εκδίπλωσης/έκφρασης των επιστημονικών και παιδαγωγικών αναζητήσεων/ικανοτήτων/ευαισθησιών των καθηγητών, και την αξία της επιμόρφωσής τους, γενικά και ειδικότερα σε πεδία που άπτονται των συγχρόνων εκπαιδευτικών πρακτικών.
  4. Ενθαρρύνει και στηρίζει τη συμμετοχή συναδέλφων σε συνέδρια/σεμινάρια/ημερίδες, που απευθύνονται στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα και διοργανώνονται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
  5. Επισημαίνει ότι:
  6. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις διοργανώσεις αυτές είναι προαιρετική και πρέπει να αποφασίζεται στην πρώτη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων με την έναρξη του σχολικού έτους κάθε Σεπτέμβριο, κατά την οποία, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο πέραν των ωρών διδασκαλίας. Κατά συνέπεια δεν θα παρουσιάζεται το φαινόμενο να προστίθενται αιφνιδίως και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους στους εκπαιδευτικούς υπηρεσίες επιπλέον αυτών που έχουν αναλάβει. Επίσης, όταν οι υπηρεσίες αυτές σχετίζονται με διοργανώσεις που αποφασίζει η Διοίκηση της Φ.Ε., θα εξασφαλίζεται ο έγκαιρος προγραμματισμός και η αποτελεσματική προετοιμασία τους.
  7. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στις διοργανώσεις αυτές, εφόσον απασχολούνται για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή τους σε ώρες που είναι εκτός του ωραρίου εργασίας τους, αλλά και πλέον των 30 ωρών την εβδομάδα, επιβάλλεται να λαμβάνουν τη νόμιμη πρόσθετη αμοιβή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και δεν φέρουν καμία ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις της Διοίκησης της Φ.Ε. που σχετίζονται με το θέμα. Η Φ.Ε. οφείλει να εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την υπερωριακή αποζημίωση των εκπαιδευτικών[2].

iii. Οι διοργανώσεις αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται κατόπιν καλής προετοιμασίας και μελετημένης οργάνωσης, ώστε να μην διαταράσσουν ή ανατρέπουν την ομαλή διδακτική-μαθησιακή διαδικασία (π.χ. απουσία μαθητών ή διδασκόντων από τις τάξεις, απώλεια διδακτικών ωρών, διατάραξη ημερησίου προγράμματος, κ.ά.), και οπωσδήποτε να μην λειτουργούν σε βάρος της εύρυθμης διεξαγωγής των μαθημάτων.

Όπως γνωρίζετε, μέχρι σήμερα, δεν αποφασίσθηκαν από κανέναν Σύλλογο Διδασκόντων οι ημέρες και ώρες διοργανώσεων της Φ.Ε. Οι αποφάσεις λαμβάνονται μονομερώς από τη Διοίκηση της Φ.Ε. και εφαρμόζονται χωρίς προηγούμενη διαβούλευση (μεταξύ άλλων και με το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.) με την μορφή της άνωθεν απευθείας ανάθεσης. Ως εκ τούτου, την ευθύνη για τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις επί της εκπαιδευτικής διαδικασίας[3] ή για τυχόν αποτυχία των ίδιων των διοργανώσεων, φέρει αποκλειστικά η Φ.Ε.

Συνάδελφοι,

Σκοπός του Σωματείου μας είναι η επιστημονική συνεργασία και η επαγγελματική βελτίωση των μελών του, όπως αναφέρεται στο καταστατικό ίδρυσής του.

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας επιδιώκει την πραγμάτωση του σκοπού του Σωματείου, και μέσω της παρακολούθησης της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και ενημέρωσης των μελών του, και μέσω της διεκδίκησης εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας της αναφερομένης στους όρους εργασίας, αμοιβής και επαγγελματικών ενδιαφερόντων των μελών του.

 

Tο Δ.Σ. του Συλλόγου Καθηγητών Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Η Πρόεδρος Αρχοντούλα Σαββιδάκη

Η Αντιπρόεδρος Αικατερίνη Γλέζου

Ο Γ. Γραμματέας Αθανάσιος Κάμτσιος

Η Ειδ. Γραμματέας Ζηνοβία Κωτσοπούλου

Η Ταμίας Μαρία Λαγουρού

Το μέλος Φιλοθέη Χρονοπούλου

Το μέλος Γιάννης Λιγνάδης

Print Friendly, PDF & Email