εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Τα Ωρολόγια Προγράμματα Γυμνασίου , Α Λυκείου

Τα Ωρολόγια Προγράμματα Γυμνασίου , Α Λυκείου

 

 

Τα Ωρολόγια Προγράμματα Γυμνασίου , Α Λυκείου και Α Β Εσπερινού Λυκείου

Υπογράφηκαν από τον υπουργό Παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Υπογράφηκαν από τον υπουργό Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο τα Ωρολόγια Προγράμματα   της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου,   των Α΄ και Β΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου,  του  Ημερησίου Γυμνασίου και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εσπερινού Γυμνασίου
Για να δείτε τα Ωρολόγια Προγράμματα κάνετε κλικ παρακάτω, αντίστοιχα
Το  Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, 
Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α΄ και Β΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου,
Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ημερησίου Γυμνασίου, και
Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εσπερινού Γυμνασίου
Print Friendly, PDF & Email