εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Στάσεις εργασίας-απόφαση Γ.Σ. 13-02-2012

Στάσεις εργασίας-απόφαση Γ.Σ. 13-02-2012

Τετάρτη, 15-02-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι!

Πραγματοποιούμε στάσεις εργασίας κάθε ημέρα

από Δευτέρα (20-02-2012) μέχρι και Παρασκευή (24-02-2012).

Συγκεκριμένα:

α. Δευτέρα 20-02-2012 από ώρα 09:00 έως 10:45

β. Τρίτη 21-02-2012 από ώρα 10:00 έως 11:35

γ. Τετάρτη 22-02-2012 από ώρα 10:50 έως 12:35

δ. Πέμπτη 23-02-2012 από ώρα 11:50 έως 13:25 και

ε. Παρασκευή 24-02-2012 από ώρα 08:10 έως 09:45

Συνάδελφοι!

Με τη συμμετοχή μας στις στάσεις εργασίας θα καταστεί σαφές ότι η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία οφείλει να τηρεί τη νομιμότητα και ότι δεν είναι χωρίς συνέπειες η μονομερής αναγραφή στο εκκαθαριστικό των αποδοχών μας ότι συγκεκριμένο χρηματικό ποσόν το καταβάλλει οικειοθελώς.

Αξιώνουμε να επανέλθει η προηγούμενη κατάσταση. Να παύσει η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία να καταγράφει στο εκκαθαριστικό ότι πληρώνει οικειοθελώς οποιοδήποτε χρηματικό ποσόν.

Η υπερηφάνεια και η αξιοπρέπεια επιβάλλει να μην καταδεχθεί κανένας να καρπώνεται το αποτέλεσμα αγώνων άλλων.

Συναδελφικά,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Καθηγητών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Η Πρόεδρος                                               Ο Γραμματέας

Ευδοκία Πατσιλινάκου                          Βασίλης Ντούσης

Print Friendly, PDF & Email