εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Συνάντηση Δ.Σ. Σ.Κ.Φ.Ε. – Σ.Δ.Ν.Φ.Ε. με Γ. Γραμματέα Φ.Ε.

Συνάντηση Δ.Σ. Σ.Κ.Φ.Ε. – Σ.Δ.Ν.Φ.Ε. με Γ. Γραμματέα Φ.Ε.

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015

Αρ. πρωτ. 326

Προς: Τους καθηγητές της Φ.Ε.

Θέμα: Συνάντηση των Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. και του Σ.Δ.Ν.Φ.Ε. με τον Γ. Γραμματέα της Φ.Ε.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μελών των δύο Δ.Σ. του Συλλόγου Καθηγητών της Φ.Ε. και του Συλλόγου Δασκάλων & Νηπιαγωγών Φ.Ε. με τους κ.κ. Ι. Παρασκευόπουλο και Β. Χρυσανθακόπουλο, Γ. Γραμματέα και Οικονομικό Διευθυντή της Φ.Ε. αντίστοιχα. Εκ μέρους του Σ.Κ.Φ.Ε. παρέστησαν οι κ.κ. Αρχ.Σαββιδάκη, Αικ. Γλέζου, Αθ Κάμτσιος, Μ. Λαγουρού και Ζήνα Κωτσοπούλου και εκ μέρους του Σ.Δ.Ν.Φ.Ε. οι κ.κ. Ν. Γρατσίας και Γ. Πετράκης.

Στο αίτημά μας για συνάντηση τα θέματα που είχαν τεθεί προς συζήτηση, προκειμένου να συνεχισθεί η διαβούλευση των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών με την Διοίκηση της Φ.Ε., ήταν:

 1. ο τρόπος εφαρμογής, στα σχολεία της Φ.Ε., της νέας εγκύκλιου ΠΟΛ 1168638-18.12.2014, που τροποποιεί την εγκύκλιο ΠΟΛ 1219-6.10.2014, και ουσιαστικά απαλλάσσει τους εργαζόμενους σε Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια, άρα και στη Φ.Ε., από τυχόν φορολόγηση λόγω των δωρεάν διδάκτρων των παιδιών τους, και,
 2. εργασιακά και οικονομικά θέματα των εκπαιδευτικών της Φ.Ε.

Οι Εκπρόσωποι των δύο Σωματείων διατύπωσαν προς τον Γ. Γραμματέα της Φ.Ε. τις παρακάτω θέσεις- προτάσεις:

 1. Σχετικά με το πρώτο θέμα, η εν λόγω νέα Εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών δίνει την δυνατότητα στη Φ.Ε. να δηλώσει στον τιμοκατάλογο των διδάκτρων της ότι δεν υπάρχουν δίδακτρα για τα παιδιά των εργαζομένων της, τόσο για το 2014 όσο και για το2015 και μετά.

Αυτό εξάλλου είναι και η πραγματικότητα, αφού τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Γ. Γραμματέας της Φ.Ε. είχαν δηλώσει παρουσία όλων των εκπροσώπων και των τεσσάρων Δ.Σ. των εργαζομένων της Φ.Ε. πριν τα Χριστούγεννα, ότι η Φ.Ε. δεν έχει θεσπίσει ποτέ δίδακτρα για τα παιδιά των εργαζομένων της.

Όσον αφορά το ποσό των 200€ που ήδη καταβάλλουν οι εργαζόμενοι της Φ.Ε. «έναντι διδάκτρων» (όπως αναγράφεται και στις αντίστοιχες αποδείξεις της Φ.Ε.) είχε αναφερθεί από τους εκπροσώπους της διοίκησης της Φ.Ε. στην προηγούμενη συνάντηση ότι, 60€ είναι το παράβολο για τον Ε.Λ.Ι.Γ.Ε., 40€ πάνε στο Μαθητικό Ταμείο του Σχολείου, τα δε υπόλοιπα 100€ πάνε αλλού!!!

Ως εκ τούτων η συνέχεια της πρότασης των δύο Δ.Σ. ήταν:

Α) τα μεν 60€ δεν θα είναι πλέον υποχρεωτικό να καταβληθούν, αφού βάσει Εγκυκλίου του Υπουργείου μόνο εάν υπάρχουν δίδακτρα καταβάλλεται εισφορά στον Ε.Λ.Ι.Γ.Ε.

Β) το ποσό των 40€ του Μαθητικού Ταμείου, επειδή δεν υπάρχει ούτε Νόμος, ούτε Εγκύκλιος που να προβλέπει τέτοια υποχρέωση του Γονέα, είναι ένα θέμα προς διαπραγμάτευση με την Φ.Ε. για το κατά πόσο τα 40€ είναι αναγκαίο να συνεχίσουν να καταβάλλονται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ακριβώς λόγω της μη ύπαρξης σχετικού Νόμου ή εγκυκλίου κάποιοι παλαιοί Διευθυντές της Φ.Ε. το ποσό αυτό το επέστρεφαν στους εκπαιδευτικούς -συναδέλφους τους.

Τώρα πλέον το συνολικό ποσό του Μαθητικού Ταμείου εισπράττεται απευθείας από τη Φ.Ε., η οποία με τη σειρά της αποδίδει ένα μέρος αυτού στα Σχολεία.

Γ) Όσο για τα υπόλοιπα 100€, που ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας της Φ.Ε. μας είχαν δηλώσει ότι «πάνε αλλού», αυτά οι εργαζόμενοι με παιδιά που φοιτούν στην Φ.Ε. δεν οφείλουν να συνεχίσουν να τα καταβάλλουν, αλλά και θα μπορούσαν να τα ζητήσουν να τους επιστραφούν, εάν δεν μας δοθεί με διαφανή και ικανοποιητικό τρόπο τόσο ο λόγος για τον οποίο η Φ.Ε. ζητούσε επί τόσα χρόνια την πληρωμή αυτού του ποσού, όσο και η τυχόν νομική υποχρέωση των εργαζομένων να το καταβάλλουν.

Να σημειωθεί ότι για 500 περίπου παιδιά εργαζομένων το ποσό αυτό ανέρχεται στα 500Χ100=50.000€ περίπου κάθε χρόνο, για τα τελευταία 15 χρόνια.

 1. Σχετικά με το δεύτερο θέμα, οι εκπρόσωποι έθεσαν μια σειρά από αιτήματα:

Α) Όσον αφορά στο θέμα της προαιρετικής απασχόλησης εκπαιδευτικών εκτός ωραρίου εργασίας, οι εκπρόσωποι και των δύο Σωματείων ζήτησαν να εφαρμοσθεί επιτέλους η νομοθεσία που προβλέπει υπερωριακή αποζημίωση[1] για όλες αυτές τις εκτός ωραρίου απασχολήσεις, που σημειωτέον χρόνο με το χρόνο ολοένα αυξάνονται και μάλιστα αντιστρόφως ανάλογα με τις αποδοχές τους.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επαναχορηγηθεί το επίδομα της Φ.Ε. που περικόπηκε άδικα από 1ης /07/2010.

Β) Να υλοποιηθούν μετά από 4 συνεχή έτη μη σύννομων περικοπών, οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των εκπαιδευτικών της Φ.Ε., σύμφωνα με τις οποίες ζητούνται να καταβληθούν στους εκπαιδευτικούς:

 1. τα Δώρα Χριστουγέννων, που αφορούν σε μέρος του Δώρου του έτους 2012 και σε ολόκληρο το Δώρο των ετών 2013 και 2014,
 2. τα Δώρα Πάσχα, που αφορούν στα έτη 2013 και 2014 και
 3. τα επιδόματα Αδείας, που αφορούν στα έτη 2013 και 2014 και
 4. τα αναδρομικά ποσά λόγω αλλαγής Μ.Κ., από 1/11/2011 έως 31/10/2013, που αποτέλεσαν και περικοπή του βασικού μας μισθού ο οποίος έφτασε κάτω από τα προβλεπόμενα από τον Ν. 682/77 όρια.

Γ) Να πάψουν να υπάρχουν καθηγητές δύο ταχυτήτων, το οποίο ισχύει μετά την αποδοχή από τον κ. Αρβανιτόπουλο της γνωμοδότησης 214/2012 η οποία βασίστηκε στο Ν.4024, που αφορά ξεκάθαρα στον Δημόσιο Τομέα της Οικονομίας. Να μην υφίσταται η παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, καθώς εργαζόμενοι με τα ίδια προσόντα, για την ίδια εργασία σε όμοιες συνθήκες αντιμετωπίζονται μισθολογικά με διαφορετικό τρόπο, χωρίς κάτι τέτοιο να προκύπτει από κάποιον Νόμο ή από ατομικές συμβάσεις. Άλλωστε ρητά αναφέρεται σε πλήθος δημοσίων εγγράφων, που αφορούν στους εκπαιδευτικούς ότι «η ένταξη των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών σε αυτό (σ.σ. Ενιαίο Μισθολόγιο) είναι πλασματική και αποσκοπεί στον προσδιορισμό των ελάχιστων αποδοχών κάθε ιδιωτικού εκπαιδευτικού και όχι στον καθορισμό των πραγματικών του αποδοχών που αποτελεί αντικείμενο είτε της ατομικής του σύμβασης εργασίας είτε των συλλογικών συμβάσεων εργασίας».

Δ) Να γίνουν από τους αρμόδιους φορείς, μετρήσεις ακτινοβολίας στις «αίθουσες tablets» των Σχολείων της Φ.Ε., που να βεβαιώνουν:

 1. ότι υπάρχουν ή δεν υπάρχουν βλαπτικές επιπτώσεις στην υγεία από την ακτινοβολία υψηλών συχνοτήτων (RF) των δικτύων WiFi, και,
 2. ότι διατρέχουν ή δεν διατρέχουν βραχυπρόθεσμους ή μακροπρόθεσμους κινδύνους όσοι τις χρησιμοποιούν (είτε είναι παιδιά είτε καθηγητές).

Σημειωτέον ότι στις αίθουσες αυτές, των λίγων τετραγωνικών, λειτουργούν ταυτόχρονα 3 access points, 30 περίπου tablets και άλλες συσκευές που εκπέμπουν διαφόρων μορφών ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες (σας επισυνάπτουμε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 318/16-02-2015, που έχει ήδη κατατεθεί από κοινού με το Δ.Σ. του Σ.Δ.Ν.Φ.Ε.).

Ε) Να επανεξεταστεί το θέμα του καθημερινού, σε πενθήμερη βάση, 8/ωρου Ω.Π. στα Σχολεία της Φ.Ε., το οποίο από τότε που εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα αποτελεί σοβαρότατο λόγω διαρροής μαθητών από τα Σχολεία μας.

Επίσης να επανεξεταστεί και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται αυτό το 8/ωρο Ω.Π.

Τέλος υπενθυμίσαμε στον Γ. Γραμματέα ότι στην τελευταία συνάντηση εκπροσώπων εργαζομένων και Διοίκησης Φ.Ε., που έγινε την Τετάρτη 3/12/2015, στην πρόταση που είχε γίνει στους εκπροσώπους όλων των Σωματείων των εργαζομένων από τη μεριά της διοίκησης «να δώσουν την ενυπόγραφη δέσμευσή τους, ώστε να θεσμοθετηθούν για πρώτη φορά δίδακτρα για τη φοίτηση των παιδιών των εργαζομένων της Φ.Ε.», η απάντηση που είχαμε δώσει ενώπιον όλων των παρευρισκομένων στη συνάντηση, ήταν ότι την απόφαση αυτή και ενδεχομένως τη συγκατάθεση στην πρόταση μόνο οι Γ. Συνελεύσεις των Σωματείων των εργαζομένων μπορούν να λάβουν (ως υπενθύμιση σας επισυνάπτουμε το έγγραφο 283/09-12-2014, με το οποίο σας είχαμε ενημερώσει για το περιεχόμενο αυτής της συνάντησης). Επισημάναμε δε ότι η νέα εγκύκλιος, ΠΟΛ 1168638-18.12.2014, καλύπτει και την περίπτωση να μην υπάρχουν δίδακτρα στη φοίτηση των παιδιών των εργαζομένων σε Ιδιωτικά Σχολεία, άρα δεν επιβάλλει καμία αλλαγή στην πάγια τακτική του εκάστοτε σχολείου σε σχέση με την πολιτική της για το θέμα αυτό.

Στη συνάντηση αυτή δεν στάθηκε δυνατό να γίνει εποικοδομητικός διάλογος, διαπιστώθηκε δε αρνητική στάση, εκ μέρους των εκπροσώπων της διοίκησης, απέναντι σε όλες τις προτάσεις μας.

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας είχε τελικά δεχθεί την υπόδειξη του Προέδρου της Φ.Ε. να πραγματοποιηθεί η συνάντηση αυτή με τον Γ. Γραμματέα της Φ.Ε. και όχι με τον ίδιο, ελπίζοντας ότι ο Γ. Γραμματέας θα μπορούσε και θα ήθελε να δώσει λύση στα αιτήματά μας. Όπως φαίνεται όμως από τα παραπάνω το μόνο που στάθηκε εφικτό, ήταν να διατυπωθούν, για όλα τα θέματα, αναλυτικά οι προτάσεις των εκπροσώπων των Σωματείων. Έκπληκτοι δε, μετά από την αρνητική στάση και διάθεση που συναντήσαμε, ζητήσαμε:

 • να μεταφερθούν οι προτάσεις μας στον Πρόεδρο και στο Δ.Σ. της Φ.Ε., προς συζήτηση, ζητώντας παράλληλα να παρευρεθούν και οι εκπρόσωποί μας στη συζήτηση αυτή, ώστε να δοθούν επιτέλους λύσεις προς όφελος των εργαζομένων και στο θέμα της φορολόγησης των διδάκτρων και στα σοβαρά εργασιακά και οικονομικά θέματα που μας απασχολούν και
 • να μην λαμβάνονται αποφάσεις ερήμην των εκπαιδευτικών για όλα τα θέματα που τους αφορούν, πολύ περισσότερο δε στο θέμα των διδάκτρων των παιδιών τους, όταν πρόσφατα οι εκπρόσωποι του Σωματείου μας πρωτοστάτησαν στην επίλυση του προβλήματος που είχε προκύψει με την άδικη φορολόγησή τους.

 

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος Αρχοντούλα Σαββιδάκη
Ο Γ. Γραμματέας Αθανάσιος Κάμτσιος

 

[1] Άρθρο 73 Ρύθμιση εργασιακών θεμάτων των εργαζομένων στα ιδιωτικά σχολεία

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 682/1977, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4283/ 2014, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Για την εξυπηρέτηση υπηρεσιών πολιτισμικού, ψυχαγωγικού ή αθλητικού σκοπού, εντός του χρονικού διαστήματος από 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου κάθε έτους, επιτρέπεται η προαιρετική απασχόληση των εργαζομένων στα σχολεία αυτά. Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόμιμη και αμείβεται, σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για υπερωριακή εργασία ή και εργασία κατά τις Κυριακές.»

 

συν.283 Ενημέρωση_συνάντηση_εκπροσώπων_Δ.Σ.-Σ.Κ.Φ.Ε._με_Πρόεδρο-Φ.Ε.

συν.318 Πιθανές_βλαπτικές_επιπτώσεις_υγεία__αίθουσες tablets__Φ.Ε. – Αντίγραφο

Print Friendly, PDF & Email