εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων-ΣΚΦΕ

Συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων-ΣΚΦΕ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Καθηγητών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας  την Πέμπτη 14 Απριλίου του 2011 αποφάσισε να στείλει στο Υπουργείο Παιδείας, στα Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Συνδικαλιστικά Όργανα, Ο.Λ.Μ.Ε., Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., Γ.Σ.Σ.Ε. και Α.ΔΕ.ΔΥ., καθώς και σε εφημερίδες, Δελτίο Τύπου σύμφωνα με το οποίο ζητάει να μην πραγματοποιηθούν άκριτα οι συγχωνεύσεις σχολικών μονάδωνπρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς  τη συναίνεση τόσο των τοπικών κοινωνιών, όσο και των εκπαιδευτικών που αποτελούν τον πυρήνα του εκπαιδευτικού συστήματος. Παράλληλα εκφράζει την αλληλεγγύη του σε όσους αγωνίζονται για το σκοπό αυτό.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Κ.Φ.Ε. ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Print Friendly, PDF & Email