εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Σχολικές Εκδρομές

Σχολικές Εκδρομές

Αγαπητοί συνάδελφοι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα υπουργική απόφαση για τις εκδρομές

ΕΚΔΡΟΜΕΣ PDF

Επειδή κάποια σχολεία είχαν ήδη – προ του υπ. αριθμ. 146108/Γ2/20-12-2011 εγγράφου -προγραμματίσει τις μετακινήσεις τους και προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα στην πραγματοποίησή τους, διευκρινίζεται ότι η διαδικασία έγκρισης των αιτημάτων αυτών, που είχαν υποβληθεί στις οικείες Διευθύνσεις μέχρι και το Δεκέμβριο 2011, διέπεται από το προϊσχύον καθεστώς.

Την διευκρίνιση αυτή κάνει το υπ. Παιδείας  με εγκύκλιο την οποία υπογράφει η υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου.
Ειδικότερα η εγκύκλιος ορίζει τα εξής: (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ)
1.ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
2.ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Δίδονται διευκρινίσεις
Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με την υπ. αριθμ. 129287/Γ2/2011 (Β΄ 2769) Υπουργική Απόφαση με
θέμα: «Εκδρομές − Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» σας γνωρίζουμε τα εξής:
α. Επειδή κάποια σχολεία είχαν ήδη – προ του υπ. αριθμ. 146108/Γ2/20-12-2011 εγγράφου -προγραμματίσει τις μετακινήσεις τους και προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα στην πραγματοποίησή τους, διευκρινίζεται ότι η διαδικασία έγκρισης των αιτημάτων αυτών, που είχαν υποβληθεί στις οικείες Διευθύνσεις μέχρι και το Δεκέμβριο 2011, διέπεται από το προϊσχύον καθεστώς.
β. Στο άρθρο 3 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης εντάσσονται και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις – μετακινήσεις, που μπορεί να αφορούν και επιμέρους τμήματα ή τάξεις, τομείς και ειδικότητες, εφόσον εξυπηρετείται ο εκπαιδευτικός σκοπός που περιγράφεται με σαφήνεια στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης. Οι εκπαιδευτικές αυτές επισκέψεις μπορούν να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πρέπει να
εξυπηρετούν συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς και διδακτικούς στόχους του μαθήματος ή των μαθημάτων.
Οι στόχοι αυτοί καθώς και οι σχετικές δράσεις και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα περιγράφονται σε σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συντάσσεται από τον ή τους διδάσκοντες, εγκρίνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων και συνυποβάλλεται με την αίτηση για την πραγματοποίηση της επίσκεψης – μετακίνησης.

Print Friendly, PDF & Email