εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Πρόσκληση για συμμετοχή στην 11η Εθελοντική Αιμοδοσία του Σ.Κ.Φ.Ε.

Πρόσκληση για συμμετοχή στην 11η Εθελοντική Αιμοδοσία του Σ.Κ.Φ.Ε.

167 Αφίσα_11ης_Εθελοντικής_Αιμοδοσίας

Print Friendly, PDF & Email