εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Πρόγραμμα ελεγκτηρίων ΟΠΑΔ

Πρόγραμμα ελεγκτηρίων ΟΠΑΔ

Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα ελεγκτηρίων του ΟΠΑΔ για το μήνα Απρίλιο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΩΝ ΟΠΑΔ

Print Friendly, PDF & Email