εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Νέα σημαντική Υπουργική απόφαση

Νέα σημαντική Υπουργική απόφαση

Τρίτη 28 Απριλίου 2015

Αρ. πρωτ. 345 Νέα_Σημαντική_Υπουργική_Απόφαση

Προς: Τους καθηγητές της Φ.Ε.

Θέμα: Νέα σημαντική Υπουργική απόφαση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Tην Πέμπτη 23/04/2015 το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε Υπουργική Απόφαση, που αποτελεί ορόσημο στη λειτουργία της ιδιωτικής εκπαίδευσης, σηματοδοτεί την επαναφορά της θεσμικής και δημοκρατικής λειτουργίας των σχολείων και ταυτόχρονα ανοίγει νέες, νόμιμες θέσεις εργασίας σε αυτά. Παραθέτουμε τη νέα Υπουργική Απόφαση, η οποία προκαλεί σημαντικές αλλαγές τόσο στη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων, όσο και στις εργασιακές μας σχέσεις.

Η προηγούμενη Υπουργική Απόφαση, που είχε υπογραφεί από τον τότε Υπουργό Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλο, προέβλεπε ότι κάθε είδους ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας ή διδασκαλία άλλων γνωστικών αντικειμένων, πέρα από το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, αποφασιζόταν από τον ιδιοκτήτη ή τη διοίκηση του κάθε σχολείου, χωρίς καμία εμπλοκή του Συλλόγου Διδασκόντων. Ο αριθμός των ωρών απασχόλησης των εκπαιδευτικών ήταν στην ευχέρεια της Διοίκησης να δηλωθούν ή όχι  ως ώρες διοριστηρίου. Κάτι τέτοιο αφενός μεν καταστρατηγούσε τη δημοκρατική αυτονομία και τη συμμετοχή των θεσμικών οργάνων των εκπαιδευτικών σε κρίσιμες παιδαγωγικές αποφάσεις, αφετέρου δε έδινε τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ή στις διοικήσεις των σχολείων να υπερεκμεταλλεύονται εργασιακά τους εκπαιδευτικούς, φορτώνοντάς τους με ώρες απασχόλησης για τις οποίες, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν πληρώνονταν και δεν προσμετρούνταν στην προϋπηρεσία τους. Παρόλα αυτά οι δραστηριότητες αυτές πληρώνονταν από τους γονείς.

Η νέα Υπουργική απόφαση προβλέπει ότι οι δράσεις, που θα γίνονται καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, θα πρέπει να αποφασίζονται από τους Συλλόγους Διδασκόντων, να δηλώνονται στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, να συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των ωρών του διοριστηρίου και να προσμετρώνται  στην προϋπηρεσία.

Ας σημειωθεί ότι με αυτή την Υ.Α. όχι μόνο δεν καταργείται καμία δράση από αυτές που παρέχονται μέχρι σήμερα από τα σχολεία μας εντός διδακτικών ημερών, αλλά μπορεί να παίξει και ευεργετικό ρόλο για εκπαιδευτικούς με μειωμένο ωράριο, αφού δίνει τη δυνατότητα για συμπλήρωση ωραρίου. Επίσης ανοίγει το δρόμο για νέες προσλήψεις καθώς δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας στα ιδιωτικά σχολεία.

 

Πίνακας βασικών Διαφορών προηγούμενης Υ.Α. με την τωρινή:

Προηγούμενη Υπουργική Απόφαση Νέα ισχύουσα Υπουργική Απόφαση
Όλες οι εκτός υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος δράσεις (ενισχυτική διδασκαλία, όμιλοι, συντονισμός εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα, προετοιμασία αθλητικών ομάδων, πολιτιστικών ή καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων κ.λπ.): Όλες οι εκτός υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος δράσεις (ενισχυτική διδασκαλία, όμιλοι, συντονισμός εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα, προετοιμασία αθλητικών ομάδων, πολιτιστικών ή καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων κ.λπ.):
Α. Αποφασίζονταν από τον ιδιοκτήτη ή τη διοίκηση του σχολείου και δεν απαιτούνταν η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων. Α. Αποφασίζονται με σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων.

 

Β. Οι παραπάνω δράσεις αποφασίζονταν από τον ιδιοκτήτη οποτεδήποτε μέσα στη χρονιά Β. Η λήψη αυτής της απόφασης γίνεται το αργότερο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.
Β. Δεν ανακοινώνονταν καν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Β. Εγκρίνονται από την οικεία  Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Γ. Εντάσσονταν στα «εσωτερικά φροντιστήρια» του σχολείου και δεν ήταν  πάντα γνωστό το  ποιος δίδασκε. Γ. Εντάσσονται στο διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου και στο διοριστήριο ως «ώρες τακτικής απασχόλησης που υπολογίζονται ως ώρες κανονικής εβδομαδιαίας διδασκαλίας υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση»..
Δ. «Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, Β/θμιας, μπορούν να καλύπτουν τις δύο ώρες αύξησης του διδακτικού ωραρίου»… 5. «Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί Δ.Ε. συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο».

 

Σε όσους συναδέλφους γεννηθούν ερωτήματα διαβάζοντας την Υ.Α.,τους δίνεται η δυνατότητα να τα διατυπώσουν και να τα στείλουν με e-mail στην Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. (oieleomospondia@gmail.com, oiele@ath.forthnet.gr), ώστε αφού ομαδοποιηθούν να απαντηθούν αναλυτικά εντός της εβδομάδας.

Πηγή: www.oiele.gr

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος Αρχοντούλα Σαββιδάκη

Ο Γ. Γραμματέας Αθανάσιος Κάμτσιος

Print Friendly, PDF & Email