εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Λογαριασμοί Μισθοδοσίας ALPHA 2340

Λογαριασμοί Μισθοδοσίας ALPHA 2340

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σχετικά με τους νέους λογαριασμούς μισθοδοσίας ALPHA 2340  κοινοποιήθηκε στο ΣΚΦΕ  το παρακάτω έγγραφο

Αριθμ. πρωτ.: 1141

Προς: τους Δ/ντές των Σχολείων

τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Κοιν.: 1.  Σύλλογο Καθηγητών

 1. Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών
 2. Σύλλογο Διοικ/κού Προσωπικού
 3. Σύλλογο Εργ/κού Προσωπικού

Σας γνωρίζουμε ότι η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία σε συνεργασία με τους Συλλόγους των εκπαιδευτικών και την ALPHA BANK, στην οποία τηρούνται οι λογαριασμοί των εργαζομένων, διαμόρφωσε το πρόγραμμα «ALPHA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ» με προνομιακή τιμολόγηση + 0,50% για τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Για τη διευκόλυνση των εργαζομένων έγινε μαζικό άνοιγμα λογαριασμών από την ALPHA BANK όλων των μισθοδοτουμένων, το οποίο για να ολοκληρωθεί θα πρέπει να υπογραφεί από κάθε εργαζόμενο, όταν θα επισκεφθεί το χώρο εργασίας το κλιμάκιο τής Τράπεζας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι αυτά που αναφέρονται στην προσφορά υπηρεσιών μισθοδοσίας «ALPHA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ» που επισυνάπτεται.επιστολή ενημέρωσης για μαζικό άνοιγμα

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολείων και οι Σύλλογοι των εργαζομένων όπως μεριμνήσουν για την ενημέρωση τού προσωπικού.

Η ημερομηνία τής επίσκεψης κλιμακίου τής Τράπεζας θα καθορισθεί σε συνεννόηση με την  ALPHA BANK, κατά περιοχή ως εξής:

1. Για τα Αρσάκεια Ψυχικού: Ο Δ/ντής τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού

κ. Μπίτσης Επαμεινώνδας

2. Για τα Αρσάκεια Εκάλης: Η Δ/ντρια τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης

κ. Παναγιώτα Ατσαβέ

3. Για τα Αρσάκεια Πατρών: Ο Δ/ντής τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών

κ. Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος

4. Για τα Αρσάκεια Θεσσαλονίκης: Η Συντ/στρια Απογευματινών Ομίλων των Αρσα-

κείων Σχολείων Θεσσαλονίκης κ. Ρίζου Νίκη

5. Για τα Αρσάκεια Ιωαννίνων: Η Σχολική Σύμβουλος των Αρσακείων Σχολείων Ιωαννί-

νων κ. Κορρέ Παναγιώτα

Ο Διευθυντής                                                          Η Επόπτρια

των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών           των Αρσακείων Σχολείων τής Φ.Ε.

Βασίλειος Χρυσανθακόπουλος                                Βασιλική Παπαπέτρου

Υπενθυμίζουμε ότι η τράπεζα μας είχε κοινοποιήσει στο παρελθόν τα προνόμια που θα απολαμβάνει το προσωπικό με τους νέους λογαριασμούς.


Η Alpha Bank σας προσφέρει το «Alpha Μισθοδοσία», ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μισθοδοσίας με μοναδικά προνόμια. Παρακάτω παρατίθενται τα κυριότερα σημεία της προσφοράς μας αναφορικά με το εν λόγω πρόγραμμα.

ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ “Alpha Μισθοδοσία”

Πρόκειται για λογαριασμό μισθοδοσίας με κλιμακούμενο επιτόκιο. Το υπόλοιπο ποσό καταθέσεως τοκίζεται πάντα στο σύνολό του σύμφωνα με το επιτόκιο της κλίμακας στην οποία εμπίπτει. Η παρούσα προνομιακή τιμολόγηση ισχύει για έναν τραπεζικό λογαριασμό ανά πρόσωπο.

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Ευρώ 0 – 3.000 4,25%+0,50%=4,75%
Ευρώ 3.000,01 και άνω 0,75%+0,50%=1,25%

* Έως 28.2.2011 ισχύει επιτόκιο (2,10%+0,50%=2,60%) από Ευρώ 3.000,01 έως Ευρώ 10.000, επιτόκιο (1,10%+0,50%=1,60%) από Ευρώ 10.000,01 έως Ευρώ 15.000 και επιτόκιο (1,00%+0,50%=1,50%) από Ευρώ 15.000,01 και άνω

Επίσης παρέχεται:

 • Άνοιγμα λογαριασμού χωρίς υποχρέωση προαπαιτούμενου ελάχιστου ποσού.
 • Ποσό μισθοδοσίας διαθέσιμο αυθημερόν.
 • Τριμηνιαίος εκτοκισμός και καταλογισμός των τόκων, ανά ημερολογιακό τρίμηνο.
  • Άνετη τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω:

Þ      848 ΑΤΜ και 430 Καταστημάτων της Alpha Bank σε όλη τη χώρα

Þ      Τηλεφώνου και Internet (Alphaphone/Alpha Web Banking)

 • Δωρεάν cashcard (Alpha Bank Enter Visa ή Maestro) για συναλλαγές στα ΑΤΜ και αγορές ή αναλήψεις μετρητών, σε όλο τον κόσμο.
  • Δωρεάν ένα καρνέ επιταγών των δέκα φύλλων ετησίως (όλα τα επόμενα με έκπτωση 50% επί του Τιμολογίου).
   • Δωρεάν πάγιες εντολές για πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ.
 • Δωρεάν μίσθωση θυρίδας το πρώτο έτος και έκπτωση 50% από το δεύτερο έτος στο ισχύον ετήσιο κόστος ενοικιάσεως.
 • Δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα (μέχρι του ποσού των Ευρώ 12.500) σε πίστωση αποκλειστικά του λογαριασμού μισθοδοσίας.
 • Για εξερχόμενα εμβάσματα που πραγματοποιούνται τηλεφωνικά ή μέσω Internet             (Alphaphone/Alpha Web Banking):

Þ      Κόστος Ευρώ 0,30 στα εξερχόμενα εμβάσματα (μέχρι ποσού Ευρώ 12.500) σε άλλες τράπεζες

Þ      Κόστος Ευρώ 0,50 στις πληρωμές καρτών άλλων τραπεζών

Σημείωση:

Οι παροχές-προνόμια ισχύουν για όσο διάστημα η μισθοδοσία του κατόχου-μισθωτού πραγματοποιείται από την Τράπεζα. Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρονικής πιστώσεως του λογαριασμού μισθοδοσίας επί έξι συνεχείς μήνες, ο λογαριασμός αυτομάτως θα εκτοκίζεται με τα ισχύοντα επιτόκια του Ταμιευτηρίου της Alpha Bank.

Κάθε μεταβολή των κυμαινόμενων επιτοκίων γνωστοποιείται από την Τράπεζα στους Πελάτες και στο κοινό διά του Τύπου και αναρτάται στα Καταστήματα, καθώς και στον ιστότοπο της Τραπέζης.

ALPHA ΕΠΙΠΛΕΟΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ALPHA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Δυνατότητα χορηγήσεως ορίου υπεραναλήψεως (Overdraft) με ύψος ορίου από Ευρώ 900 μέχρι Ευρώ 3.000 με ονομαστικό επιτόκιο 0% για τα πρώτα Ευρώ 100 και ονομαστικό επιτόκιο 10,75% από Ευρώ 100 και άνω, πλέον εισφοράς Ν.128/75 (σήμερα 0,60%) (μειωμένο κατά 1,5 μονάδα από το ισχύον συμβατικό επιτόκιο 12,25%*).

Αναλυτικά:

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Ευρώ 0- 100 0,00%
Ευρώ 100 –  3,000 10,75%

*Πλέον 0,6% εισφοράς Ν.128/75 και μετά τα πρώτα 100 Ευρώ

Μοναδικό Προνόμιο

Άτοκη υπερανάληψη για τα πρώτα Ευρώ 100, για κάλυψη εκτάκτων μικροαναγκών.

*    Για κατόχους καταθετικού λογαριασμού ”Alpha Μισθοδοσία” το Συνολικό Ετήσιo Πραγματικό Ποσοστό Επιβαρύνσεως (Σ.Ε.Π.Π.Ε.) για ποσό αναλήψεως Ευρώ 280 για χρονικό διάστημα  δέκα (10) ημερών διαμορφώνεται σε 7,51%.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Για την άνετη και γρήγορη πραγματοποίηση καθημερινών αγορών, επιλέξαμε πιστωτικές κάρτες διεθνούς αποδοχής, όπως Alpha Bank Bonus VISA, Alpha Bank Bonus MasterCard και Alpha Bank Bonus American Express, με τα εξής προνόμια:

 • Χωρίς συνδρομή για πάντα και δωρεάν 2 πρόσθετες κάρτες
 • Μείωση επιτοκίου κατά μία (1) μονάδα από το τρέχον επιτόκιο καρτών για αγορές και για   μεταφορά υπολοίπου από κάρτες άλλων τραπεζών
  • Προσφορά «καλωσορίσματος» 7.000 πόντων στο Πρόγραμμα επιβραβεύσεως Bonus

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ- ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟ- ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Alpha εξασφάλιση”

Η Alpha Bank σε συνεργασία με την ALPHALIFE σάς παρέχουν ένα πρόγραμμα συστηματικής αποταμιεύσεως που σας προσφέρει εγγυημένη απόδοση και δυνατότητα πρόσθετου επενδυτικού κέρδους. Το πρόγραμμα σας βοηθά να εξασφαλίσετε μέσο-μακροπρόθεσμα ένα εγγυημένο κεφάλαιο το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε:

 1. ως συμπληρωματικό εισόδημα κατά την περίοδο συνταξιοδοτήσεώς σας,
 2. ως εφάπαξ κεφαλαίο για την κάλυψη προσωπικών σας αναγκών,
 3. ως εφάπαξ κεφάλαιο για την κάλυψη του κόστους σπουδών ή της ενάρξεως της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός παιδιού,
 4. ως συμπληρωματικό εισόδημα για το παιδί κατά την περίοδο σπουδών του.

Επιπλέον, το πρόγραμμα σας προσφέρει πρόσθετο όφελος μέσω της ετησίας εκπτώσεως φόρου, σε ποσοστό 20% για ποσά ασφαλίστρων έως Ευρώ 1.200 (ατομικό εισόδημα) και έως Ευρώ 2.400 (οικογενειακό εισόδημα). Επωφεληθείτε μέχρι Ευρώ 480 επιστροφή ή μείωση φόρου ετησίως.

Μοναδικό Προνόμιο

Εξασφαλίστε το εγγυημένο κεφάλαιο ή τη σύνταξη που επιθυμείτε επιλέγοντας το ποσό, τη διάρκεια, και τη συχνότητα καταβολών, σύμφωνα με τις δυνατότητές σας και κερδίστε έκπτωση 15% στο ποσό αποταμιεύσεως για το πρώτο έτος, η οποία προσφέρεται αποκλειστικά με το πρόγραμμα “Alpha Μισθοδοσία”.


ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Για επιπλέον ρευστότητα και κάλυψη ποικίλων αναγκών, παρέχονται με προνομιακή τιμολόγηση:

 • Alpha X 12

Τοκοχρεωλυτικό δάνειο για την κάλυψη προσωπικών σας αναγκών, το ύψος του οποίου ανέρχεται έως και το 12πλάσιο του μηνιαίου εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες, με ελάχιστο ποσό Ευρώ 1.500 και μέγιστο Ευρώ 30.000. Το “Alpha X 12” διατίθεται με προνομιακή τιμολόγηση (επιτόκιο 10,95%* ,πλέον εισφοράς του Ν.128/75) και σταθερό επιτόκιο για όλη την διάρκεια του δανείου. Τα έξοδα επεξεργασίας αιτήματος ανέρχονται σε Ευρώ 50.

 • “Alpha Όλα σε 1”

Τοκοχρεωλυτικό δάνειο μεταφοράς υπολοίπων δανείων και καρτών άλλων τραπεζών, έως Ευρώ 100.000, με:

 • Κυμαινόμενο** επιτόκιο 8,25%**, πλέον εισφοράς του Ν. 128/75, (μειωμένο κατά μία (1) μονάδα από το αντίστοιχο ισχύον επιτόκιο 9,25*). Εφάπαξ έξοδα επεξεργασίας αιτήματος, με έκπτωση 50% (στα ισχύοντα έξοδα: Ευρώ 120 για ποσά έως Ευρώ 5.000 και Ευρώ 180 για ποσά άνω των Ευρώ 5.000), ανεξαρτήτως διάρκειας αποπληρωμής. Επιπλέον 20% μετρητά επί των μεταφερόμενων οφειλών
 • Σταθερό επιτόκιο 9,75%***, πλέον εισφοράς του Ν.128/75 και διάρκεια αποπληρωμής μέχρι 120 μήνες. Επιπλέον 20% μετρητά επί των μεταφερόμενων οφειλών.
 • “Alpha Επιλογή”

Ανοικτό δάνειο έως Ευρώ 50.000, με:

 • Κυμαινόμενο κλιμακωτό επιτόκιο, πλέον εισφοράς του Ν.128/75, το οποίο μειώνεται όσο αυξάνεται το ποσό που χρησιμοποιείται (σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα) και το οποίο είναι μειωμένο κατά 1,5 μονάδα, ανά κλίμακα, σε ολόκληρο το ποσό της κλίμακας, έως εξαντλήσεώς της, από το εκάστοτε ισχύον.

Αναλυτικά τα προνομιακά επιτόκια που ισχύουν είναι τα ακόλουθα:

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΙΣΧΥΟΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟ**** ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ*
Ευρώ 25.000,01 έως 50.000 9,50% 8,00%
Ευρώ 12.000,01 έως 25.000 11,75% 10,25%
Ευρώ 6.000,01 έως 12.000 12,25% 10,75%
έως  Ευρώ 6.000 13,50% 12,00%
 • Σταθερό επιτόκιο 10,50%*****, πλέον εισφοράς του Ν.128/75, για διάρκεια δανείου

έως 36 μήνες και 12,50% έως 96 μήνες.

Δωρεάν ετήσια συνδρομή τα πρώτα τρία (3) έτη (ισχύουσα συνδρομή Ευρώ 80 ανά έτος).

* Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβαρύνσεως (ΣΕΠΠΕ) 11,77% για δάνειο Ευρώ 10.000,

διάρκειας 60 μηνών και έξοδα επεξεργασίας αιτήματος Ευρώ 50 (συμπ. εισφοράς Ν.128/75, 0,6%).

** Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβαρύνσεως (ΣΕΠΠΕ) 8,99% για δάνειο Ευρώ 15.000,

διάρκειας 120 μηνών και έξοδα επεξεργασίας αιτήματος Ευρώ 90 (συμπ. εισφοράς Ν.128/75, 0,6%)

*** Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβαρύνσεως (ΣΕΠΠΕ) 10,64% για δάνειο Ευρώ 15.000,

διάρκειας 120 μηνών και έξοδα επεξεργασίας αιτήματος Ευρώ 180 (συμπ. εισφοράς Ν.128/75, 0,6%)

**** Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβαρύνσεως (ΣΕΠΠΕ) 12,60% για δάνειο Ευρώ 3.000, διάρκειας 12 μηνών και χωρίς ετήσια συνδρομή (συμπ. εισφοράς Ν.128/75, 0,6%).

***** Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβαρύνσεως (ΣΕΠΠΕ) 11,10% για δάνειο Ευρώ 6.000, διάρκειας 36 μηνών και χωρίς ετήσια συνδρομή (συμπ. εισφοράς Ν.128/75, 0,6%).

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Μοναδική ευελιξία μέσα από μία πλήρη σειρά στεγαστικών προϊόντων με δυνατότητα επιλογής είδους επιτοκίου καθώς και νομίσματος και με χρηματοδότηση που καλύπτει μέχρι 100% της αξίας του ακινήτου και διάρκεια αποπληρωμής έως 40 έτη.

Αναλυτικά:

 • Έκπτωση 50% στην εφάπαξ Δαπάνη Εξετάσεως Αιτήματος Δανειοδοτήσεως

(όφελος Ευρώ 400)

 • Μείωση 0,15 της μονάδος επί του κυμαινομένου επιτοκίου στο στεγαστικό πρόγραμμα Alpha Euro Rate
 • Προσωπικό δάνειο «Πρώτων Εξόδων Εγκαταστάσεως» με χαμηλό σταθερό επιτόκιο 8,50% και διάρκεια αποπληρωμής έως οκτώ (8) έτη
 • Χωρίς είσπραξη δαπανών Εξετάσεως Αιτήματος υφισταμένου δανείου
 • Χωρίς είσπραξη αμοιβών/δαπανών δανείου στη μεταφορά-εξαγορά στεγαστικού δανείου από άλλη τράπεζα
 • Ευελιξία στην αποπληρωμή με δυνατότητα αλλαγής διάρκειας και αναβολής πληρωμών

Σημείωση

Η ανωτέρω προνομιακή τιμολόγηση ισχύει για την ημερομηνία που φέρει η παρούσα επιστολή και για όλο εφεξής το διάστημα για το οποίο η Τράπεζα δεν έχει προβεί σε αλλαγή του Τιμολογίου της. Κάθε μεταβολή του Τιμολογίου δημοσιεύεται στον ημερήσιο πολιτικό ή οικονομικό Τύπο και στην επίσημη ιστοσελίδα της Τραπέζης.

Σε κάθε περίπτωση, θα μπορείτε να ενημερώνεσθε για τις τυχόν αλλαγές από το Κατάστημα εξυπηρετήσεως Alpha Bank ή από τον τηλεφωνικό κέντρο της Τραπέζης – Υπηρεσία Τηλεφωνικών Αιτήσεων (801 11 701 801) την ημέρα που θα υποβληθεί η αίτηση του κάθε δανείου.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ασφάλιση κατοικίας.

Η Alpha Bank σε συνεργασία με την AXA Ασφαλιστική σάς προσφέρουν ολοκληρωμένη κάλυψη για το κτίριο και το περιεχόμενό του, σε αξίες καινουργούς χωρίς να υπολογίζεται συντελεστής παλαιότητος, μέσα από τα προγράμματα ”Alpha Ασφάλιση Κατοικίας” και “Κατοικία Plus”.

Προστατεύστε ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά σας, την κατοικίας σας και επωφεληθείτε εκπτώσεως 10% στα ασφάλιστρα για όλη τη περίοδο ασφαλίσεως, σε όλα τα τυποποιημένα προγράμματα ασφαλίσεως Κατοικίας από την ΑΧΑ Ασφαλιστική.

Print Friendly, PDF & Email