εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Επιθεώρηση εργασίας

Επιθεώρηση εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 25/01/2012, η πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας του Συλλόγου καθηγητών Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας προσέφυγαν στην Επιθεώρηση Εργασίας καταγγέλλοντας την βλαπτική μεταβολή που αφορά στη μισθοδοσία των καθηγητών από 1/01/2012 (συνημμένο 1).

Η άρνηση της Διοίκησης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας να αποσύρει αυτή τη βλαπτική μεταβολή στη μισθοδοσία, μας οδήγησαν στην προσφυγή αυτή.

Σήμερα, Παρασκευή 23-03-2012 και ώρα 12:00, στα κεντρικά γραφεία της Επιθεώρησης Εργασίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των δύο μερών και της διαιτητεύουσας επιθεωρήτριας.

Εμείς υποστηρίξαμε με συνέπεια τις θέσεις μας, ενώ οι εκπρόσωποι της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ζήτησαν αναβολή της συζήτησης θέτοντας υπόψη της επιθεωρήτριας εργασίας δύο ερωτήματα (συνημμένα 2 και 3).

Σας επισυνάπτουμε το πρακτικό της συζήτησης που έγινε κατά τη συνάντηση (συνημμένα 4 και 5).

Η επόμενη συνάντηση ορίστηκε για τις 18/05/2012.

Σε μία εποχή συστημικής επίθεσης στα θέσμια που κατοχυρώνουν τα δικαιώματά μας, δίνουμε τη μάχη χωρίς περιστολές. Μάχη, για να ανατραπούν η συρρίκνωση των εργασιακών μας δικαιωμάτων και η περεταίρω κοινωνική και επαγγελματική υποβάθμιση των εκπαιδευτικών.

ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ 1 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΣ ΣΚΦΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α

Print Friendly, PDF & Email