εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Eπιμόρφωση Εκπαιδευτικών Γενικών Λυκείων ΟΕΠΕΚ

Eπιμόρφωση Εκπαιδευτικών Γενικών Λυκείων   ΟΕΠΕΚ

Αγαπητοί συνάδελφοι μπορείτε να ενημερωθείτε και να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τα project (ερευνητικές εργασίες) που εισάγονται από την επόμενη σχολική χρονιά στην Α λυκείου.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Γενικών Λυκείων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Επιμορφωτών και Επιμορφούμενων στο πλαίσιο της Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Γενικών Λυκείων  στο αντικείμενο “Ερευνητικές Εργασίες (Project)”.

Επιλέξτε τον σχετικό με εσάς σύνδεσμο για το πλήρες κείμενο και την φόρμα αίτησης .

Φόρμα αίτησης επιμορφούμενων

Φόρμα αίτησης για την επιλογή επιμορφωτών

Print Friendly, PDF & Email