εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Εκλογές 2011

Εκλογές 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σήμερα Δευτέρα 19/12/2011 στο αμφιθέατρο των Τοσιτσείων-Αρσακείων Σχολείων Εκάλης πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση, μετά από την 3η πρόσκληση της προσωρινής Διοίκησης του Σ.Κ.Φ.Ε.

Η Συνέλευση των μελών εξέλεξε με μυστική ψηφοφορία τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που αποτελείται από τους:

1. Θεόδωρο Κιτσάκη

2. Θεόδωρο Μεταλληνό

3. Αδαμαντία Ξηρίδου

Αναπληρωματικό Μέλος: Αικατερίνη Γλέζου

Η Εφορευτική Επιτροπή ανέλαβε αμέσως μετά την εκλογή της τα καθήκοντά της που αφορούν στη διενέργεια εκλογών του Συλλόγου Καθηγητών Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Η Εφορευτική Επιτροπή αποφάσισε οι εκλογές να διεξαχθούν σε δύο ημέρες:

την Τετάρτη 21/12/2011 στα Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης 9:00-15:00 και

την Πέμπτη 22/12/2011 στα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού 9:00-15:00.

Η Εφορευτική Επιτροπή δέχεται υποψηφιότητες μέχρι και την Τρίτη 20/12/2011 έως  τις 15:00:

Για τα σχολεία του Ψυχικού:
Μεταλληνός Θεόδωρος

Β΄ Γυμνάσιο Ψυχικού

Γραφείο Καθηγητών

Για τα σχολεία της Εκάλης:

Κιτσάκης Θεόδωρος

Γραφείο Β΄ Γυμνασίου Εκάλης

Ξηρίδου Αδαμαντία

Γραφείο Α΄ Γυμνασίου Εκάλης

Η Εφορευτική Επιτροπή

Κιτσάκης Θεόδωρος

Μεταλληνός Θεόδωρος

Ξηρίδου Αδαμαντία

Υ. Για να ψηφίσετε χρειάζεται αστυνομική  ταυτότητα και θεωρημένο βιβλιάριο υγείας. Στην περίπτωση έλλειψης του βιβλιαρίου υγείας συμπληρώνετε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 η οποία ως έντυπο θα διατίθεται από την Εφορευτική Επιτροπή.

Print Friendly, PDF & Email