εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Διευκρινήσεις για την υπογραφή μισθοδοτικών καταστάσεων

Διευκρινήσεις για την υπογραφή μισθοδοτικών καταστάσεων

Δευτέρα 28 Απριλίου 2014

Αρ. πρωτ. 148

Προς: Όλους τους συναδέλφους καθηγητές των Σχολείων της Φ.Ε.

Θέμα: Διευκρινήσεις για την υπογραφή των μισθοδοτικών καταστάσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Μετά από ερωτήματα που υποβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, σας διευκρινίζουμε ξανά το θέμα της υπογραφής των μισθοδοτικών καταστάσεών μας.

Σύμφωνα με το άρθρο 36, παρ. 3 του ν. 682/77, με διαδικασία η οποία διευκρινίζεται με την Α.Π. Φ.18/115147/Δ5/21-09-2009 του Γ.Γ. του ΥΠ.ΑΙ.Θ. «οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων υποχρεούνται να υποβάλλουν μισθοδοτικές καταστάσεις στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις οποίες πρέπει να θεωρούν οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι. Οι μισθοδοτικές καταστάσεις πρέπει να φέρουν την υπογραφή των δικαιούχων και σφραγίδα και υπογραφή από το υποκατάστημα της Τραπέζης που κατατέθηκαν οι αποδοχές.».

Όπως ήδη σας έχουμε αναφέρει, με τα έγγραφά μας με αρ. πρωτ. 84 – 85 – 86 – 87/ 30-01-2014 το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. είχε ζητήσει από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, που ανήκουν τα Σχολεία μας, να γίνεται ο “Έλεγχος Μισθοδοτικών Καταστάσεων των Εκπαιδευτικών της Φ.Ε.”, ο οποίος είχε ατονήσει. Και αυτό γιατί από τον Ιούλιο του 2010 έχουμε υποστεί αλλεπάλληλες βλαπτικές μεταβολές στο μισθό μας, ενώ κατά το νόμο εντεταλμένοι για τον έλεγχο των αποδοχών μας είναι οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι και οφείλουν να ενεργούν ουσιαστικό έλεγχο των μισθοδοτικών καταστάσεών μας, προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα.

Γι’αυτό και πριν το Πάσχα, όπως γνωρίζετε, άρχισαν να φτάνουν στα Σχολεία οι μισθοδοτικές καταστάσεις μας, τις οποίες και έχετε κληθεί να υπογράψετε. Οι καταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν αποδοχές, από τις οποίες έχει περικοπεί παράνομα ένα μέρος τους (βλέπε περικοπή από το Νοέμβριο του 2013 του υπόλοιπου της λεγόμενης οικειοθελούς παροχής και μη καταβολή των αναδρομικών από τα νέα Μ.Κ.). Θα πρέπει λοιπόν να τις υπογράψετε συμπληρώνοντας τις λέξεις “με επιφύλαξη” προκειμένου:

α. να γίνει σαφές προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ότι διαφωνείτε με τα ποσά που εμφανίζονται ως μηνιαίες αποδοχές και συνεπώς δεν δέχεστε τη μείωση τους και

β. να διατηρήσετε το δικαίωμα να διεκδικήσετε δικαστικά, όποτε θελήσετε, την καταβολή των χρημάτων που περικόπηκαν.

Σε αντίθετη περίπτωση, η υπογραφή χωρίς τις λέξεις «με επιφύλαξη» θεωρείται νομικά σιωπηρή αποδοχή των περικοπών αυτών που έγιναν στις αποδοχές σας.

 

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Αρχοντούλα Σαββιδάκη

Αθανάσιος Κάμτσιος

Print Friendly, PDF & Email