εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Διάλογος για το μισθολόγιο των ιδ. εκπαιδευτικών

Διάλογος για το μισθολόγιο των ιδ. εκπαιδευτικών

«Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης για την ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς και στην ιδιωτική εκπαίδευση το υπουργείο οφείλει –και θα το κάνει- να αναλάβει πρωτοβουλία διαλόγου μεταξύ των ιδιοκτητών των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και της ομοσπονδίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών με στόχο την εξεύρεση λύσης που θα διασφαλίζει τόσο τα δικαιώματα των εργαζομένων όσο και τις ομαλές εργασιακές συνθήκες. Σ’ αυτό το πλαίσιο θα κινηθούμε».

 

Την ανακοίνωση αυτή έκανε σήμερα στη Βουλή ο υφυπουργός Παιδείας Θ. Παπαθεοδώρου απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού της Δημοκρατικής Αριστεράς Μαρίας Ρεπούση, σχετικά με την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου στους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων.

«Αυτή τη στιγμή όλες οι κοινωνικές ομάδες υφίστανται την κρίση» είπε ο υφυπουργός παιδείας και πρόσθεσε: «Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πιεσμένοι. Κανένας και πρωτίστως το Υπουργείο Παιδείας, δεν επιθυμεί ένταση στο χώρο της εκπαίδευσης ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι αυτό το οποίο θα θέλει να προστατεύσει και στο μέλλον είναι το κοινωνικό πρόσημο του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό σημαίνει κατανόηση των αναγκών της εκπαίδευσης και κατοχύρωσης της ασφάλειας δικαίου των εργαζομένων. Άρα, πιστεύω ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή ώρα για να βαθύνουμε την κρίση ούτε για να ανοίξει μέτωπο στην παιδεία.

Θα προχωρήσουμε στο διάλογο εξηγώντας και στις δυο πλευρές ποιο είναι το καταλληλότερο νομικό πλαίσιο με το οποίο θα κινηθούμε στο μέλλον. Έχω την εντύπωση και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι οι ανάγκες της εποχής απαιτούν συναίνεση και πνεύμα συνεργασίας. Το Υπουργείο Παιδείας, η Κυβέρνηση αυτό προσπαθεί, αυτό επιδιώκει και σε αυτό το πνεύμα θα κινηθεί, όπως σας είπα προηγουμένως.

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ:Κύριε Υφυπουργέ, εν προκειμένω, η υπαγωγή των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων στο ενιαίο βαθμολόγιο-μισθολόγιο του Ν. 4024/2011, πριν μάλιστα από τη λήξη της συλλογικής σύμβασης εργασίας τους, συνιστά, όπως θα επιχειρήσω να δείξω παρακάτω, μια αυθαίρετη και άδικη πράξη που θα επηρεάσει αρνητικά τη ζωή χιλιάδων εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους.

Μετά τη σημερινή συζήτηση ελπίζουμε στην άμεση παρέμβασή σας, προκειμένου να αποκατασταθεί η συγκεκριμένη αδικία.

Κατ’ αρχάς προκαλεί εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η ένταξη αυτή μέσω της υπογραφής σχετικής γνωμοδότησης από τον τέως Υπουργό Παιδείας κ. Γιώργο Μπαμπινιώτη στις 4-5-2012, δηλαδή λίγο πριν τη λήξη του βίου της Κυβέρνησης Παπαδήμου. Να σημειωθεί ότι ο κ. Μπαμπινιώτης υπέγραψε μόνος του τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση χωρίς την συνυπογραφή των αρμόδιων παραγόντων του Υπουργείου, όπως απαιτείται κανονικά. Και αναφέρομαι βεβαίως στον τότε Υφυπουργό, το Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τη Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Όλες αυτές οι υπογραφές απαιτούνταν και δεν μπήκαν.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης μετά από εντολή της Υπηρεσιακής Υπουργού κ. Κιάου και με τη σύμφωνη γνώμη του τότε Γενικού Γραμματέα εξέδωσε εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία η βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των ιδιωτικών εκπαιδευτικών παραμένει ως έχει μέχρι να υπάρξει απόφαση του νέου Υπουργού, παγώνοντας έτσι τη γνωμοδότηση.

Περνάμε τώρα στο θέμα της νομιμότητας ή μη της ένταξης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο ενιαίο βαθμολόγιο-μισθολόγιο.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)

Πρώτον, όπως γνωρίζετε, ο Ν. 682/1977 που καθορίζει το μισθολογικό καθεστώς των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων αναφέρει ότι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τουλάχιστον τις εκάστοτε αποδοχές των αντίστοιχων δημοσίων μετά των πάσης φύσεως επιδομάτων. Σύμφωνα με εγκύκλιο του κ. Κουτρουμάνη δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4002/201 περί ένταξης στο ενιαίο βαθμολόγιο.

Δεύτερον, για να ενταχθούν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί στο ενιαίο βαθμολόγιο-μισθολόγιο απαιτείται η προηγούμενη ένταξή τους σε βαθμούς και κλιμάκια, πράγμα που δεν έχει γίνει.

Παρ’ όλα αυτά, απ’ όλα τα παραπάνω τεκμαίρεται ότι η εφαρμογή του ενιαίου βαθμολογίου-μισθολογίου σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς εγείρει σοβαρά νομικά ζητήματα. Ζητάμε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού πρώτον την άμεση έκδοση απόφασης ή εγκυκλίου στην οποία ρητά θα αναφέρεται ότι παραμένει σε ισχύ το παλαιό καθεστώς της μισθοδοσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Να σημειωθεί ότι η διεύθυνση ιδιωτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου εξέδωσε μόλις πριν από λίγες μέρες νέα εγκύκλιο με την οποία αναστέλλει για άλλη μία φορά την ένταξη των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο νέο βαθμολογικό και μισθολογικό σύστημα.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρία συνάδελφε, έχετε υπερβεί κατά πολύ το χρόνο.

ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.

Δεύτερον, ζητάμε τη διαμόρφωση ενός νέου ειδικού μισθολογίου για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που να τους εντάσσει σε βαθμούς και κλιμάκια προβλέποντας και τη δυνατότητα εξέλιξής τους, κάτι το οποίο δεν προβλέπεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κι εμείς σας ευχαριστούμε.

Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κύριος Θεόδωρος Παπαθεοδώρου για τρία λεπτά.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το πρόβλημα που θίγει η κυρία Ρεπούση με την επίκαιρη ερώτησή της συνδέεται στο γενικότερο πλαίσιο με τις δυσμενείς οικονομικές, δημοσιονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης σε ομάδες εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της εκπαίδευσης και των εργασιακών δικαιωμάτων τους τα οποία είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχουν υποχωρήσει υπό το βάρος της παραπάνω κρίσης. Πρώτιστο και κύριο μέλημα του Υπουργείου Παιδείας είναι η διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών για την παροχή του κοινωνικού αγαθού της παιδείας τόσο στη δημόσια εκπαίδευση όσο –εκ της εκφοράς της επίκαιρης ερώτησης της κυρίας Βουλευτού- στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό προϋποθέτει πως όλοι κατανοούμε συνθήκες και προϋποθέσεις ασφάλειας δικαίου με συναίσθηση του κοινωνικού διακυβεύματος αυτής της στιγμής που υπάρχει για τους εργαζόμενους στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αλλά και της ανάγκης ομαλής λειτουργίας των σχολείων της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κύριος ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)

Επί του προκειμένου, ως γνωστόν, όπως είπατε προηγουμένως, κυρία Ρεπούση, η μισθολογική εξέλιξη των ιδιωτικών εκπαιδευτικών σύμφωνα με το νόμο του 1977 ακολουθεί αυτή των δημοσίων υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, υπάρχει ελάχιστο όριο αμοιβής για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα έτσι να εξασφαλίζεται η κατώτατη αμοιβή. Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του 2012, μετά από ερώτημα που κατέθεσε η διεύθυνση ιδιωτικής εκπαίδευσης, αναφέρεται στην εφαρμογή του ενιαίου βαθμολογίου-μισθολογίου και για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Αυτό σημαίνει πρωτίστως συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων τα οποία θα κατέτασσαν τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς σε βαθμίδες οι οποίες θα αντιστοιχούσαν σε βαθμολόγιο. Στη συνέχεια στις 24/5/2012 εξεδόθη έγγραφο της διεύθυνσης ιδιωτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου σύμφωνα με το οποίο αναμενόταν ερμηνευτική εγκύκλιος προκειμένου να δρομολογηθεί η ως άνω ένταξη.

Επειδή πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο παραπέμπει αφενός στην κατάσταση της ύπαρξης συλλογικής σύμβασης εργασίας βάσει της οποίας υπάρχουν κατόπιν οι ατομικές συμβάσεις των εργαζομένων –πάνω σ’ αυτή στηρίζονται- και υπάρχει και η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, χωρίς όμως οι προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου να έχουν συγκροτήσει τα συμβούλια κατάταξης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε βαθμίδες, πιστεύουμε ότι πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης για την ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς και στην ιδιωτική εκπαίδευση το Υπουργείο οφείλει –και θα το κάνει- να αναλάβει πρωτοβουλία διαλόγου μεταξύ των ιδιοκτητών των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και της ομοσπονδίας των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων με στόχο την εξεύρεση λύσης που θα διασφαλίζει τόσο τα δικαιώματα των εργαζομένων όσο και τις ομαλές εργασιακές συνθήκες. Σ’ αυτό το πλαίσιο θα κινηθούμε.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η κυρία Ρεπούση έχει το λόγο.

ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣH: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Μιας και αναφερθήκαμε λίγο στις επιπτώσεις της κρίσης και στα οικονομικά μεγέθη, θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα ότι σύμφωνα με τις μελέτες που έχει διεξάγει το ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ και το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ –τις οποίες θα καταθέσω- η εφαρμογή αυτού του νόμου στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς προσφέρει στους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων όφελος 31.756.500 ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ αντίστοιχα το δημόσιο θα απολέσει περί τα 19.000.000 ευρώ ετησίως εξαιτίας της μείωσης των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων.

Αυτό είναι ένα στοιχείο που σχετίζεται με αυτό που είπατε, κύριε Υφυπουργέ, για την κρίση και τα οικονομικά έσοδα του κράτους.

Σε ό,τι αφορά στην ισχύουσα συλλογική σύμβαση, θέλω να πω το εξής. Με βάση αυτή υπάρχει ελάχιστο όριο αμοιβής, που είναι αντίστοιχο των δημοσίων εκπαιδευτικών, αλλά δεν υπάρχει ανώτατο όριο αμοιβής. Έχουμε, λοιπόν, μια αγορά εργασίας, που είναι το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, που έχει τη δυνατότητα να προσλαμβάνει εκπαιδευτικούς με υψηλά προσόντα –διδακτορικά, συγγραφικό έργο, ειδικό διδακτικό έργο- και να αμείβει αυτούς τους εκπαιδευτικούς περισσότερο.

Η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου κατατάσσει τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς σε μια κλίμακα, ενώ αυτά τα κριτήρια δεν υπάρχουν στο δημόσιο. Είναι, λοιπόν, κατά τη γνώμη μας τελείως παράλογο αυτό. Δεν επιτρέπει, δηλαδή, με την κατάταξη στο ενιαίο βαθμολόγιο-μισθολόγιο, τη διαφοροποίηση στη βάση των προσόντων που ενδεχομένως πολλά απ’ αυτά υπάρχουν στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και στη βάση αυτών διεκδικούν κάτι καλύτερο και για το μισθολόγιό τους, αλλά και για το έργο τους συνολικά.

Τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν υπάρχουν σήμερα και δεν έχουν κατατάξει τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς σε βαθμούς, όπως έχει γίνει με τους δημόσιους εκπαιδευτικούς. Αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι αυθαιρετούν τα ιδιωτικά σχολεία γιατί πάνε να εφαρμόσουν τη γνωμοδότηση του Μπαμπινιώτη. Κάνουν τη δουλειά που έπρεπε να κάνουν, σύμφωνα με το νόμο, τα υπηρεσιακά συμβούλια, δηλαδή κατατάσσουν τα ίδια τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς σε αντίστοιχους βαθμούς για να τους πληρώσουν ανάλογα.

Θέλουμε να δεσμευθείτε, κύριε Υπουργέ, ότι αυτή η αυθαιρεσία θα σταματήσει πάραυτα Και βεβαίως συμφωνούμε ότι πρέπει να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για μια συλλογική σύμβαση εργασίας.

Ευχαριστώ.

(Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κ. Μαρία Ρεπούση καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού): Όπως είπα και στην πρωτολογία μου, γι’ αυτό δεν προχωρήσαμε στη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων αυτό το διάστημα μετά τις εκλογές. Αυτή τη στιγμή θα έφερνε μια διαφορετική κατάσταση μέχρις ότου ξεκινήσει ο διάλογος και εξευρεθεί μια λύση.

Αυτή τη στιγμή όλες οι κοινωνικές ομάδες υφίστανται την κρίση. Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πιεσμένοι. Κανένας και πρωτίστως το Υπουργείο Παιδείας, δεν επιθυμεί ένταση στο χώρο της εκπαίδευσης ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι αυτό το οποίο θα θέλει να προστατεύσει και στο μέλλον είναι το κοινωνικό πρόσημο του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό σημαίνει κατανόηση των αναγκών της εκπαίδευσης και κατοχύρωσης της ασφάλειας δικαίου των εργαζομένων. Άρα, πιστεύω ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή ώρα για να βαθύνουμε την κρίση ούτε για να ανοίξει μέτωπο στην παιδεία.

Θα προχωρήσουμε στο διάλογο εξηγώντας και στις δυο πλευρές ποιο είναι το καταλληλότερο νομικό πλαίσιο με το οποίο θα κινηθούμε στο μέλλον. Έχω την εντύπωση και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι οι ανάγκες της εποχής απαιτούν συναίνεση και πνεύμα συνεργασίας. Το Υπουργείο Παιδείας, η Κυβέρνηση αυτό προσπαθεί, αυτό επιδιώκει και σε αυτό το πνεύμα θα κινηθεί, όπως σας είπα προηγουμένως.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Print Friendly, PDF & Email