εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Την Τρίτη 15-10 απεργώ γιατί…

Την Τρίτη 15-10 απεργώ γιατί…

Τετάρτη, 09/10/2013

ΑΠΕΡΓΩ ΓΙΑΤΙ…

Απεργώ γιατί, μολονότι προ πολλού υφίσταμαι άτυπη και «διαδρομική» αξιολόγηση, ενώ επιζητώ την τυπική, κάποιες / κάποιοι θέλουν να με απολύουν οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και με μειωμένη, σε σχέση με τη σημερινή, αποζημίωση.
Απεργώ γιατί, ανάλογα με το συμφέρον κάποιων, σε ορισμένες περιπτώσεις «παρακολουθώ» τις / τους συναδέλφους μου που υπηρετούν στο Δημόσιο Σχολείο (ενιαίο βαθμολόγιο – μισθολόγιο) και σε άλλες τις / τους συναδέλφους μου εργαζομένους στο λοιπό ιδιωτικό τομέα (εργασιακό καθεστώς).
Απεργώ γιατί, στις / στους παραπάνω κάποιες / κάποιους συγκαταλέγεται και ο ιδιοκτήτης του Σχολείου στο οποίο με περηφάνια υπηρετώ και τιμώ, το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
Απεργώ γιατί, θεωρώ ότι μπορώ να αναγνώσω και να κατανοήσω με απόλυτη ακρίβεια τα προβλεπόμενα για την ιδιωτική εκπαίδευση τόσο από το Σύνταγμα των Ελλήνων, όσο και από το σχετικό εφαρμοστικό του νόμο 682/1977.
Απεργώ γιατί, σέβομαι τον εαυτό μου, το Λειτούργημά μου, τους συναδέλφους μου, αλλά και τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς του μέλλοντος.
Απεργώ γιατί, σέβομαι τις / τους μαθήτριες / μαθητές μου, αναγνωρίζοντας ότι ο εργασιακός μου φόβος θα επηρεάσει την καθημερινή μου πρακτική, εις βάρος τους. Όχι την «τυπική», αλλά την «άτυπη» και μάλλον ουσιαστικότερη…
Απεργώ γιατί, η παθητικότητα και η ανοχή σε πολιτικά ή κοινωνικά γεγονότα, ο φόβος για ό,τι συμβαίνει γύρω μου, εδραιώνει την πρόκληση.
Απεργώ γιατί, επιλέγω την αντίδραση του ζωντανού και ευαίσθητου οργανισμού μου από τον αργό και σιωπηλό θάνατο.
ΑΠΕΡΓΩ ΓΙΑΤΙ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ
«ΔΑΣΚΑΛΟΣ».

(από την ιστοσελίδα του ΣΕΛΚΑ)

Print Friendly, PDF & Email