εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Αναστολή του εργοδοτικού δικαιώματος καταγγελίας διετών συμβάσεων εργασίας

Αναστολή του εργοδοτικού δικαιώματος καταγγελίας διετών συμβάσεων εργασίας

Τρίτη 29 Μαΐου 2018

Αρ. πρωτ. 178

Προς: Tους Καθηγητές των Σχολείων μας

Θέμα: Εγκύκλιος: «Αναστολή του εργοδοτικού δικαιώματος καταγγελίας των διετών συμβάσεων εργασίας (της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.682/1977,όπως ισχύει) των ιδιωτικών εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου προστασίας της μητρότητας»

Συνάδελφοι,

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε την υπ. αριθμ. πρωτ. 84485/Ν1/23-05-2018 Εγκύκλιο (ΑΔΑ:ΩΣΕΟ4653ΠΣ-ΥΥΒ), που αφορά στην αναστολή του εργοδοτικού δικαιώματος καταγγελίας των διετών συμβάσεων εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου προστασίας της μητρότητας.

Στην εγκύκλιο, μεταξύ άλλων, αναφέρονται ρητά τα ακόλουθα:

«Η άσκηση του εργοδοτικού δικαιώματος καταγγελίας των διετών συμβάσεων εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στη λήξη της διετίας αναστέλλεται καθ’ όλο το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα προστασίας, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.1483/1984.

Η ενεργοποίηση της δυνατότητας άσκησης του εργοδοτικού δικαιώματος καταγγελίας γίνεται αμέσως μετά το πέρας του διαστήματος αυτού, συνεπώς ακόμα και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους ενεργοποίησής του.

Όμως, στην περίπτωση αυτή, τα έννομα αποτελέσματα της καταγγελίας (δηλαδή η απόλυση της εκπαιδευτικού) επέρχονται με τη λήξη του σχολικού έτους στο οποίο ενεργοποιήθηκε και ασκήθηκε το εργοδοτικό δικαίωμα καταγγελίας»

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.

Πηγές

https://www.esos.gr/arthra/57035/egkyklios-gia-tin-anastoli-toy-ergodotikoy-dikaiomatos-kataggelias-ton-dieton-symvaseon

http://www.oiele.gr/εγκύκλιος για την αναστολή του εργοδοτικού δικαιώματος καταγγελίας των διετών συμβάσεων εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου προστασίας της μητρότητας

Το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.

Print Friendly, PDF & Email