εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ. Σ.Κ.Φ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ. Σ.Κ.Φ.Ε.

Παρασκευή 30 Μαΐου 2014

Αρ. πρωτ. 177

 

Προς: Τους καθηγητές των Σχολείων μας

Θέμα: Ανακοίνωση αποφάσεων 12ης Συνεδρίας του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Κ.Φ.Ε.

Συνάδελφοι,

Την Τρίτη 27 Μαΐου 2014 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ελήφθησαν ομόφωνα και είναι οι εξής:

Για το 1ο Θέμα, «Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. από την Πρόεδρο, για την εκδίκαση των εργατικών διαφορών.», η Πρόεδρος του Σ.Κ.Φ.Ε., κ. κ. Αρχοντούλα  Σαββιδάκη,  ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για όσα διημείφθησαν την Τρίτη 13-5-2014 που έγινε τελικά η εκδίκαση των εργατικών μας διαφορών με τη Φ.Ε. (για την μη καταβολή των αναδρομικών ποσών λόγω χορήγησης νέων Μ.Κ. και την μη καταβολή του Δώρου Πάσχα 2014).  Η εκδίκαση έγινε παρουσία της Επιθεωρήτριας Εργασίας κ. Φ. Μπαμπαλή. Παρέστησαν από τα δύο Δ.Σ. των εκπαιδευτικών (Σ.Κ.Φ.Ε. και  Σ.Δ.Ν.Φ.Ε.) οι δύο Πρόεδροι, κ. Αρχοντούλα Σαββιδάκη και κ. Νίκος Γρατσίας, μαζί με τη συνεργάτιδα του Νομικού μας Συμβούλου κ. Αικατερίνη Λαϊνά. Από τη μεριά της Φ.Ε. παρέστησαν ο Νομικός Σύμβουλος της Φ.Ε. κ. Γεώργιος Καθάρειος, ο Προϊστάμενος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ Κων/νος Ξύστρας και η Προϊσταμένη της μισθοδοσίας της Φ.Ε. κ Φαίδρα Μοσχόβου (βλέπε έγγραφο με αρ. πρωτ. 178 – συν.1 – 178).

Για το 2ο Θέμα, «Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. από την Πρόεδρο, για την 8η συνεδρία του Δ.Σ. της Φ.Ε.», η Πρόεδρος ενημέρωσε διεξοδικά τα μέλη του Δ.Σ. τόσο για όσα ελέχθησαν στην 8η συνεδρία του Δ.Σ. της Φ.Ε. που έγινε την Τρίτη 20 Μαΐου 2014 και στην οποία ήταν παρούσα, όσο και για τις δικές της τοποθετήσεις (βλέπε έγγραφο με αρ. πρωτ. 179 –  συν.2 – 179). Τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. ενέκριναν ομόφωνα τις τοποθετήσεις της και την πρωτοβουλία της να ζητήσει άμεση συνάντηση από την Επόπτρια προκειμένου να συζητηθούν αναλυτικά θέματα που αναφέρθηκαν συνοπτικά στην 8η συνεδρία του Δ.Σ. της Φ.Ε., αλλά και εκπαιδευτικά θέματα που αφορούν στο σήμερα και στο αύριο των ιστορικών μας Σχολείων. Η συνάντηση αυτή ορίστηκε να γίνει την Πέμπτη 29 Μαΐου 2014 (όπως και έγινε).

Για το 3ο Θέμα, «Εκτίμηση των αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου για το 8ωρο.», έγινε η εκτίμηση, από όλα τα μέλη του Δ.Σ., ότι η συμμετοχή στη διεξαγωγή του Ερωτηματολογίου ήταν τόσο μεγάλη, που επιτρέπει εξαγωγή ασφαλών  συμπερασμάτων (δόθηκε σε 306 συναδέλφους και συμπληρώθηκε από 245 – ποσοστό συμμετοχής 80%).

Έγινε μία πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων από κάθε μέλος ξεχωριστά, η οποία βασίσθηκε στα καταγεγραμμένα πλέον ποσοστά των επί μέρους απαντήσεων (βλέπε έγγραφο με αρ. πρωτ. 173 –  συν.3 – 173). Η εκτίμηση αυτή θα αποτυπωθεί τις επόμενες ημέρες στην έκθεση ανάλυσης των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου και θα βοηθήσει στη διαμόρφωση προτάσεων εκ μέρους του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. Εν συνεχεία οι προτάσεις αυτές μαζί με τις προτάσεις που διατυπώθηκαν από συναδέλφους, θα κατατεθούν από το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. στη Διοίκηση της Φ.Ε., προκειμένου να ληφθούν υπόψη για το Ω.Π. του επόμενου σχολικού έτους (2014-2015).

Για το 4ο Θέμα, «Τρέχοντα εργασιακά, οικονομικά και εκπαιδευτικά θέματα των καθηγητών.», αποφασίστηκαν τα εξής:

  1. Η θεματολογία εν όψει της συνάντησης του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. με την Επόπτρια των Σχολείων μας, κ. Β. Παπαπέτρου (Πέμπτη 28 Μαΐου 2014).
  2. Να ζητηθεί συνάντηση από τον Οικονομικό Διευθυντή της Φ.Ε., κ. Β. Χρυσανθακόπουλο. Η συνάντηση αυτή κρίθηκε ως απαραίτητη επειδή εξακολουθούν να μένουν αναπάντητα έγγραφα.  Ένα από τα έγγραφα αυτά είναι το έγγραφο με αρ.πρωτ. 161/12-05-2014 στο οποίο ζητούσαμε, από τον Οικονομικό Διευθυντή, να μας διευκρινίσει εγγράφως, βάσει ποιας νομοθεσίας γίνεται κράτηση από τη Φ.Ε. σε περικοπή μέρους του ημερομισθίου για όσους από τους συναδέλφους συμμετέχουν ενίοτε σε στάση εργασίας που προκηρύσσει το Δ.Σ. του Σωματείου μας. Να σημειωθεί ότι, όπως διαπιστώθηκε από τις Εξοφλητικές Αποδείξεις του μηνός Μαΐου και από την προκαταβολή μισθού του μηνός Ιουνίου,  η Φ.Ε. προχώρησε και πάλι σε περικοπή μέρους του ημερομισθίου των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην τελευταία στάση εργασίας (Τετάρτη 9 Απριλίου 2014).
  3. Η συνέχιση των επαφών του Δ.Σ. της Φ.Ε. με την Ομοσπονδία Γονέων των Αρσακείων Σχολείων. Διαπιστώθηκε επίσης ότι θα ήταν χρήσιμο να γίνει συνάντηση και με τα Δ.Σ. των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επίσης συζητήθηκε το θέμα της «Αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας» όσον αφορά στα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν στις συνεδριάσεις των Σχολείων μας σχετικά με τους δείκτες που αξιολόγησαν οι συνάδελφοι και την τελική βαθμολογία των δεικτών. Κοινή διαπίστωση ήταν ότι για κανένα λόγο δεν πρέπει να αξιολογούνται τα σχολεία μας με τα ίδια κριτήρια και την ίδια κλίμακα αξιολόγησης που αξιολογούνται τα Δημόσια Σχολεία όσον αφορά στις κτιριακές εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό, στις εκπαιδευτικές δράσεις, στο εκπαιδευτικό έργο και σε τόσα άλλα. Συνεπώς ο Νόμος που αφορά στην «Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας», όπως είναι διατυπωμένος και έχοντας τα ίδια κριτήρια ανεξαιρέτως για όλα τα σχολεία, δεν έχει πεδίο εφαρμογής στα Ιδιωτικά και στα Ισότιμα με τα Δημόσια Σχολεία.

Υπενθυμίζουμε επίσης την προηγούμενη τοποθέτηση του Δ.Σ. (έγγραφο με αρ.πρωτ. 101/5-02-2014) η οποία ανέφερε στο θέμα της αξιολόγησης την κοινή θέση όλων των μελών του Δ.Σ. ότι συμφωνούν κατ’ αρχάς με το θεσμό αυτό, όχι όμως και με το πλαίσιο εφαρμογής του όπως προωθείται από τους Νόμους Φ.Ε.Κ.- 614-2013-Αξιολόγηση_Σχολικού_Έργου_Αυτοαξιολόγηση_Σχολικής_Μονάδας και Φ.Ε.Κ.-240-5-11- 2013_Αξιολόγηση_των_εκπαιδευτικών_της_Α/θμιας_και_Β/θμιας, στα Ιδιωτικά και στα Ισότιμα με τα Δημόσια Σχολεία, αφού μετά από μία πρώτη επεξεργασία των δύο νομοθετημάτων, είναι ιδιαίτερα πιθανόν η εφαρμογή τους στα Σχολεία αυτά να εγείρει ζητήματα νομιμότητας.

Για το 5ο Θέμα, «Προώθηση θεμάτων που είναι σε εκκρεμότητα.», διαπιστώθηκε ότι έχουν προωθηθεί όλα τα θέματα που είχαν αποφασισθεί σε προηγούμενες συνεδρίες του Δ.Σ.

Εκτός ημερήσιας διάταξης αποφασίσθηκε, μετά από πρόταση της Αντιπροέδρου του Σ.Κ.Φ.Ε. κ. Αικ. Γλέζου, να σταλεί επιστολή με ευχές για καλή επιτυχία στους μαθητές που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους.

Για το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.

Η Πρόεδρος Αρχοντούλα Σαββιδάκη

Ο Γ. Γραμματέας Αθανάσιος Κάμτσιος

 

Print Friendly, PDF & Email