εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

7 Άρθρα για την αξιολόγηση

7 Άρθρα για την αξιολόγηση

Συνάδελφοι

Διαβάστε τα παρακάτω άρθρα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που δημοσιεύονται στο alfavita

http://www.alfavita.gr/arthra/7-%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D

Print Friendly, PDF & Email