εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Ερωτήσεις περί κρατήσεων στον Οικονομικό Διευθυντή της Φ.Ε.

Ερωτήσεις περί κρατήσεων στον Οικονομικό Διευθυντή της Φ.Ε.

Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021

Αρ. πρωτ. 482

Προς: Tον Οικονομικό Διευθυντή της Φ.Ε., κ. Β. Χρυσανθακόπουλο

Θέμα: Ερωτήσεις περί κρατήσεων στον Οικονομικό Διευθυντή της Φ.Ε.

Αξιότιμε κ. Οικονομικέ Διευθυντή,

Σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε όλες τις νομικές διατάξεις βάσει των οποίων γίνονται οι κρατήσεις που εμφανίζονται στις Εξοφλητικές Αποδείξεις Μισθοδοσίας και των δύο κατηγοριών  εκπαιδευτικών (Φ.Ε.Κ. και Ι.Κ.Α.) της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

Tο Δ.Σ. του Συλλόγου Καθηγητών Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Η Πρόεδρος Αρχοντούλα Σαββιδάκη

Η Αντιπρόεδρος Αικατερίνη Γλέζου

Ο Γ. Γραμματέας Αθανάσιος Κάμτσιος

Η Ειδ. Γραμματέας Ζηνοβία Κωτσοπούλου

Η Ταμίας Μαρία Λαγουρού

Το μέλος Αδαμαντία Ξηρίδου

Το μέλος Παναγιώτης Χαλκιαδάκης

Print Friendly, PDF & Email