εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Συνάντηση εκπροσώπων του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. με Επόπτρια

Συνάντηση εκπροσώπων του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. με Επόπτρια

Παρασκευή 11 Μαΐου 2018
Αρ. πρωτ. 175
Προς: Tους Καθηγητές των Σχολείων μας
Θέμα: Συνάντηση εκπροσώπων του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. με Επόπτρια της Φ.Ε. – Ύψος διδάκτρων για προνήπια

 

Συνάδελφοι,
Την Πέμπτη 10/5/2018 μετά από προφορικό αίτημα της Προέδρου του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε., πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του Δ.Σ. με την Επόπτρια των Σχολείων της Φ.Ε., κ. Β. Παπαπέτρου. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι κ.κ. Α. Σαββιδάκη, Αθ. Κάμτσιος και Μ. Λαγουρού. Θέμα της συνάντησης ήταν το ύψος των διδάκτρων για τα παιδιά των εκπαιδευτικών των Σχολείων της Φ.Ε. για το έτος που προστέθηκε στη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση (προνήπιο).
Οι εκπρόσωποι του Δ.Σ. αφού εξέθεσαν τις απόψεις και τα επιχειρήματά τους, ζήτησαν από την Επόπτρια την εναρμόνιση του ύψους των διδάκτρων για τα παιδιά των εκπαιδευτικών των Σχολείων της Φ.Ε. με αυτά που εμφανίζονται στον σχετικό πίνακα:
Ετήσια δίδακτρα ανά Σχολείο της Φ.Ε.   Ποσό σε €
Αθήνα                                                               90,00
Θεσσαλονίκη                                                   50,00
Πάτρα                                                               70,00
Ιωάννινα                                                           30,00

Στον παραπάνω πίνακα αναλύονται τα ποσά που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Φ.Ε. να τιμολογεί για τους μαθητές-παιδιά των εργαζομένων στη Φ.Ε. ως ετήσια δίδακτρα μετά από την έκδοση της εγκυκλίου 1168638/23.12.2014 (τροποποιητική εγκύκλιος της ΠΟΛ/1219/6.10.2014) (βλέπε το υπ. αριθμ. πρωτ. 25/16-06-2017 έγγραφό μας με Θέμα «Ύψος διδάκτρων φοίτησης για τα παιδιά των εκπαιδευτικών των Σχολείων της Φ.Ε.»).
Η Επόπτρια μας διαβεβαίωσε ότι θα μεταφέρει το αίτημα και τα επιχειρήματά μας στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Φ.Ε., κάνοντας παράλληλα και θετική εισήγηση.
Αναμένουμε ενημέρωση για την έκβαση του αιτήματός μας.

Το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.

Print Friendly, PDF & Email