εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Ενημέρωση αποφάσεων της 13ης συνεδρίας του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. και μέρους αποφάσεων της 9ης συνεδρίας του Δ.Σ. της Φ.Ε. αναφορικά με ενέργειες του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. και τρέχοντα εκπαιδευτικά θέματα

Ενημέρωση αποφάσεων της 13ης συνεδρίας του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. και μέρους αποφάσεων της 9ης συνεδρίας του Δ.Σ. της Φ.Ε. αναφορικά με ενέργειες του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. και τρέχοντα εκπαιδευτικά θέματα

Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014

Αρ. πρωτ. 209

Προς: Τους καθηγητές των Σχολείων μας

Θέμα:  Ενημέρωση αποφάσεων της 13ης συνεδρίας του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. και μέρους αποφάσεων της 9ης συνεδρίας του Δ.Σ. της Φ.Ε. αναφορικά με ενέργειες του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. και τρέχοντα εκπαιδευτικά θέματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Κ.Φ.Ε.

Την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Οι αποφάσεις, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ελήφθησαν ομόφωνα και είναι οι εξής:

Για το 1ο Θέμα, «Αναλυτική ενημέρωση των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. για τη συνάντηση των τριών αντιπροσώπων του Σ.Κ.Φ.Ε. με την Επιτροπή Παιδείας και τους συντονιστές της Φ.Ε.», έγινε αναλυτική ενημέρωση από τους κ.κ. Α. Σαββιδάκη, Αθ. Κάμτσιο και Θ. Κόκκοτα, στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. για όσα ελέχθησαν στη συνάντηση αυτή. Τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. ενέκριναν ομόφωνα τις τοποθετήσεις τους.

Εύλογη απορία μας προκάλεσε η «παράκληση – εντολή» του Γ. Γραμματέα της Φ.Ε. προς την Πρόεδρο του Συλλόγου μας να δημοσιοποιεί, κατά την ενημέρωση των μελών του Σ.Κ.Φ.Ε., μόνο τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Φ.Ε. και αφού έχουν εγκριθεί τα πρακτικά της εκάστοτε συνεδρίασης που εμπεριέχουν τις αποφάσεις αυτές και όχι αναλυτικά και με λεπτομέρειες τα όσα διαμείβονται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Φ.Ε. Το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. αποφάσισε ομόφωνα να γίνει αίτημα προς τη Φ.Ε. για χορήγηση πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Φ.Ε. στο Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε., εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος λίγων ημερών, προκειμένου να γίνεται έγκαιρα η ενημέρωση των μελών του Σ.Κ.Φ.Ε. για τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Φ.Ε. επί των θεμάτων που αφορούν στους εκπαιδευτικούς και να μην υπάρχει ενδεχόμενο αμφισβήτησης από κανέναν της εγκυρότητας της ενημέρωσης αυτής. Το έγγραφο αυτό έχει ήδη κατατεθεί (συν. έγγραφο με αρ. πρωτ. 198/09-07-2014).

Για το 2ο Θέμα, «Συζήτηση και τελική διαμόρφωση των προτάσεων του Δ.Σ. για το Ω.Π. του επόμενου σχολικού έτους.», το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. διαμόρφωσε την τελική του πρόταση, που αφορά στην αειφόρο ανάπτυξη των Σχολείων μας, η οποία έχει ήδη κατατεθεί (έγγραφο με αρ. πρωτ. 200/10-07-2014). Η πρόταση αυτή κοινοποιήθηκε:

 • σε όλους τους συναδέλφους της Β/θμιας Εκπαίδευσης μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του καθενός,
 •  στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Γονέων των Σχολείων της Φ.Ε.,
 •  στους Προέδρους και τα μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων της Φ.Ε., Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και
 • στα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Δ.Ν.Φ.Ε.

Για το 3ο Θέμα, «Τρέχοντα εργασιακά, οικονομικά και εκπαιδευτικά θέματα των καθηγητών.», αποφασίστηκαν τα εξής:

 1. Να γίνει αίτημα στη Φ.Ε. να εξεταστεί η δυνατότητα δωρεάν χρήσης των σχολικών λεωφορείων για τους μαθητές-παιδιά των εκπαιδευτικών της Φ.Ε. για όλες τις μέρες της εβδομάδας, αίτημα το οποίο έχει ήδη κατατεθεί (συν. έγγραφο με αρ. πρωτ. 195/04-07-2014).
 2. Να γίνει γραπτό αίτημα στην Επόπτρια, να μεριμνήσει προκειμένου, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 37 του Ν.682/77, να πληρωθούν οι ήδη υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις στα Σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης της Φ.Ε., αλλά και αυτές που έμειναν κενές από τις συνταξιοδοτήσεις συναδέλφων μας τα τελευταία χρόνια, το οποίο έχει ήδη κατατεθεί (συν. έγγραφο με αρ. πρωτ. 196/04-07-2014). Αξίζει να σημειωθεί ότι το ίδιο αίτημα διατυπώθηκε προφορικά από τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. και στη συνάντηση που είχαν με την Επόπτρια την Πέμπτη 29 Μαΐου 2014.
 3. Να ενημερωθούν οι συνάδελφοι για τη δυνατότητα που έχουν να καταθέσουν αίτηση στην Εποπτεία για τη θέση του Διευθυντή ή και του Υποδιευθυντή στα Σχολεία της Φ.Ε., προκειμένου οι αιτήσεις αυτές να ληφθούν υπόψη στις προτάσεις που θα καταθέσει η Φ.Ε. αυτό το διάστημα, βάσει του άρθρου 37 του Ν.682/1977, στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Παιδείας (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.). Η ενημέρωση έχει ήδη σταλεί στους συναδέλφους (συν. έγγραφο με αρ. πρωτ. 197/08-07-2014).
 4. Να γίνει κοινή καταγγελία, μετά τις 24 Ιουλίου που θα γίνει από τη Φ.Ε. η εξόφληση της μισθοδοσίας του μηνός Ιουλίου, από τα δύο Δ.Σ., Σ.Κ.Φ.Ε. και Σ.Δ.Ν.Φ.Ε., στο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ν. Ιωνίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Αθηνών, για τη μη καταβολή από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία στους εκπαιδευτικούς των Αρσακείων και Τοσιτσείων Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Επιδόματος Θερινής Αδείας 2014. Η καταγγελία έχει ήδη κατατεθεί (συν. έγγραφο με αρ. πρωτ. 207/25-07-2014). Ως ημερομηνία εκδίκασης της εργατικής διαφοράς ορίστηκε η 18η Σεπτεμβρίου 2014.
 5. Να γίνει γραπτό αίτημα στην Επόπτρια των Σχολείων μας για συνάντηση του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. μαζί της, η οποία είχε συμφωνηθεί να γίνει στην προηγούμενη συνάντηση της Πέμπτης 29 Μαΐου 2014 και παρά τα συνεχή και επαναλαμβανόμενα αιτήματά μας δεν καθορίστηκε μέχρι την ημέρα της 13ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, προκειμένου να λάβουμε απαντήσεις σε όσα από τα εκπαιδευτικά θέματα τέθηκαν, συζητήθηκαν αναλυτικά και δεν λάβαμε ενημέρωση ή απάντηση.

Για το 4ο Θέμα, «Προώθηση θεμάτων που είναι σε εκκρεμότητα.», η Πρόεδρος του Σ.Κ.Φ.Ε. ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι μετά από τις απαραίτητες συνεννοήσεις με την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου «Αμαλία Φλέμιγκ» και συγκεκριμένα με την υπεύθυνη κ. Ευσταθία Κατοίκου, το μήνα Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθούν, για το Σύλλογό μας, οι κάτωθι αιμοληψίες:

 • Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014 στα Σχολεία του Ψυχικού και
 • Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014 στα Σχολεία της Εκάλης

Τις προσεχής μέρες θα γίνει ενημέρωση για τον συγκεκριμένο χώρο και την ώρα που θα πραγματοποιηθούν οι αιμοληψίες αυτές.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι έχουν προωθηθεί όλα τα θέματα που είχαν αποφασισθεί σε προηγούμενες συνεδρίες του Δ.Σ.

Εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης Ζωής & Υγείας – MetLife Alico. Διαπιστώθηκε ότι το συμβόλαιο αυτό έχει καταστεί ζημιογόνο εξαιτίας των πολλών αποχωρήσεων συναδέλφων από αυτό, των συνταξιοδοτήσεων αλλά και της χρήσης, των παροχών του προγράμματος, που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια από τα ασφαλιζόμενα μέλη μας. Αποφασίσθηκε να ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας των Σχολείων μας για τη διερεύνηση που έχει κάνει το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. για πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης με πιο συμφέρουσες καλύψεις. Η ενημέρωση αυτή θα γίνει με την έναρξη του σχολικού έτους 2014-2015.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Φ.Ε. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Κ.Φ.Ε. ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η 9η συνεδρία του Δ.Σ. της Φ.Ε. έγινε την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014 και συμμετείχαν ως εκπρόσωποι του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. η Πρόεδρος κ. Α. Σαββιδάκη και η Αντιπρόεδρος κ. Αικ. Γλέζου.

Σε αυτή τη συνεδρία δόθηκαν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Φ.Ε., προφορικές απαντήσεις σε μερικά από τα αιτήματα που είχε κάνει το Δ.Σ. προς τη Φ.Ε. Οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι οι εξής:

 • Στο αίτημα που διατυπώθηκε στο έγγραφο με αρ. πρωτ. 198/09-07-2014 με Θέμα: Αίτημα για έγκαιρη χορήγηση πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Φ.Ε. στο Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε., η απάντηση του Προέδρου ήταν ότι το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. δεν έχει το δικαίωμα να έχει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Φ.Ε., παρά μόνο αποσπάσματα πρακτικών τα οποία θα δίνονται στο Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. μετά από αίτημά του, στο οποίο απαραίτητα θα δηλώνει και το λόγο για τον οποίο τα ζητάει. Η τοποθέτηση της Προέδρου του Σ.Κ.Φ.Ε. ήταν ότι η άποψη αυτή του Προέδρου της Φ.Ε. θα συζητηθεί στο επόμενο Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.
 • Για το έγγραφο με αρ. πρωτ. 200/10-07-2014 με Θέμα: Πρόταση για την αειφόρο ανάπτυξη των Σχολείων μας, είπε, μεταξύ άλλων, ότι η πρόταση αυτή δεν μπορεί να υλοποιηθεί και πρότεινε στο Δ.Σ. της Φ.Ε. να εφαρμοσθεί το Ω.Π. που εφαρμόσθηκε φέτος (διευρυμένο πενθήμερο 8ωρο Ω.Π.) για τρία χρόνια, συμπεριλαμβανομένου και του σχολικού έτους 2013-2014 και εάν χρειαστεί τότε να γίνει αναθεώρηση αυτού.
 • Στο αίτημα που διατυπώθηκε στο έγγραφο με αρ. πρωτ. 195/04-07-2014 με Θέμα: Χρήση σχολικών λεωφορείων από μαθητές-παιδιά εκπαιδευτικών της Φ.Ε., ο Πρόεδρος της Φ.Ε. απάντησε ότι δεν μπορεί να γίνει χρήση των σχολικών λεωφορείων από τους μαθητές-παιδιά των εκπαιδευτικών της Φ.Ε. για όλες τις μέρες της εβδομάδας χωρίς καταβολή κομίστρων, γιατί θα επιβαρυνθούν οι υπόλοιποι γονείς. Ήταν δε αρνητική η απάντησή του και στην εναλλακτική πρόταση που διατυπώθηκε προφορικά από την Πρόεδρο του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. να δοθεί η δυνατότητα δωρεάν χρήσης των σχολικών λεωφορείων για τους μαθητές-παιδιά των εκπαιδευτικών της Φ.Ε. έστω για τρεις ημέρες την εβδομάδα.

H απάντηση αυτή του Προέδρου της Φ.Ε. θα συζητηθεί στο επόμενο Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. Δεν μπορούμε όμως να μην εκφράσουμε τον προβληματισμό μας για το πώς είναι δυνατόν να επιβαρύνονται οι γονείς στα κόμιστρα που πληρώνουν για χρήση σχολικού λεωφορείου, όταν γνωρίζουμε ότι οι γονείς πληρώνουν σταθερό ποσό κόμιστρου και τα σχολικά πληρώνονται με το δρομολόγιο, αδιάφορα με τον αριθμό των μαθητών που μεταφέρει το καθένα.

Η πρακτική αυτή, του τρόπου πληρωμής των κομίστρων, είναι γνωστή σε όλους, μαθητές, γονείς, καθηγητές, γραφείο κίνησης καθώς και οδηγούς και ιδιοκτήτες των σχολικών λεωφορείων και ακολουθείται από τη Φ.Ε. επί σειρά ετών.

Στη συνεδρία αυτή κατατέθηκε από την Επόπτρια των Σχολείων μας η πρόταση, που έγινε ομόφωνα δεκτή από το Δ.Σ. της Φ.Ε., για τις διευθυντικές θέσεις που μένουν κενές και πρέπει να πληρωθούν για το σχολικό έτος 2014-2015:

 • Στο Γενικό Λύκειο Ψυχικού (Κλασικό) στη θέση του Διευθυντή η κ. Μ. Θεοδωρέλου.
 • Στο Α΄ Αρσάκειο Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης στη θέση του Διευθυντή η κ. Μ. Φαφαλιού και στη θέση του Υποδιευθυντή η κ. Α. Σούλη.
 • Στο Α΄ Αρσάκειο Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης στη θέση του Υποδιευθυντή η κ. Ε. Δοδοπούλου.
 • Στο Β΄ Αρσάκειο Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης στη θέση του Διευθυντή η κ. Ε. Κυριαζοπούλου.
 • Στο Γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης στη θέση του Διευθυντή ο κ. Αθ. Νευροκοπλής.
 • Στο Λύκειο της Πάτρας στη θέση του Διευθυντή ο κ. Εμ. Πετράκης.
 • Στο Γενικό Λύκειο Ψυχικού (Κλασικό) και στο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης δεν έγινε πρόταση για τη θέση του Υποδιευθυντή.

Σε όλες τις άλλες θέσεις δεν προτάθηκε καμία αλλαγή.

Ο Πρόεδρος της Φ.Ε. προέτρεψε την Επόπτρια των Σχολείων μας να ανακοινώσει τα ονόματα των συναδέλφων που είχαν καταθέσει αίτηση, που αφορούσε στην κάλυψη κενών Διευθυντικών θέσεων, αλλά τελικά συμφωνήθηκε αυτά να μας γίνουν γνωστά στην πρώτη συνάντηση των εκπροσώπων του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. με την Επόπτρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόταση αυτή της Φ.Ε., για την κάλυψη των Διευθυντικών θέσεων, δεν συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., που έγινε την Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014.

Η συνάντηση του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. με την Επόπτρια των Σχολείων, μετά από επανειλημμένες προσπάθειές μας, πραγματοποιήθηκε στις 20 Αυγούστου 2014. Στη συνάντηση συμμετείχαν ως εκπρόσωποι του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. η Πρόεδρος κ. Α. Σαββιδάκη και η Αντιπρόεδρος κ. Αικ. Γλέζου. Θα ακολουθήσει ενημέρωση σχετικά με τη συνάντηση αυτή.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος Α. Σαββιδάκη

Ο Γ. Γραμματέας Αθαν. Κάμτσιος

209 195 04-07-2014 196 04-07-2014 197 08-07-2014 198 09-07-2014 207 25-07-2014

 

Print Friendly, PDF & Email