εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Ο κος Κατρούγκαλος για απόφαση ΣΤΕ

Ο κος Κατρούγκαλος για απόφαση ΣΤΕ

ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ κ. Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τρίτη, 20/08/2013
Ο Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου κ. Γιώργος Κατρούγκαλος, που παραστάθηκε νομικά στην ΟΙΕΛΕ στις αιτήσεις αναστολής και ακύρωσης της κατάπτυστης εγκυκλίου Αρβανιτόπουλου που κατέθεσε η Ομοσπονδία στο ΣτΕ, αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της αποδοχής της αίτησης αναστολής (δείτε εδώ σχετική ανάρτηση) συνέταξε βαρυσήμαντο κείμενο-δήλωση, στο οποίο η συγκεκριμένη απόφαση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντική για την ελληνική εκπαίδευση. Η απόφαση αυτή, τονίζει ο έγκριτος συνταγματολόγος, επιβεβαιώνει ότι η παιδεία αποτελεί κοινωνικό αγαθό και όχι απλό εμπόρευμα, ότι η πολιτεία δια των εποπτικών της οργάνων οφείλει να ελέγχει τις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν μπορεί να υπονομεύει το Σύνταγμα και την κείμενη νομοθεσία. Η σημασία της απόφασης είναι μεγάλη και για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, διότι καθίσταται σαφές ότι δεν είναι αναλώσιμοι υπάλληλοι, αλλά λειτουργοί της εκπαίδευσης.Παραθέτουμε το κείμενο-δήλωση του κ. Γ. Κατρούγκαλου«Το Συμβούλιο της Επικρατείας ματαίωσε την πραξικοπηματική προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να καταργήσει με εγκύκλιο τις νομοθετικές εγγυήσεις που ρυθμίζουν την εποπτεία του κράτους επί των ιδιωτικών σχολείων και τις σχέσεις εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Εάν η εγκύκλιος αυτή εφαρμοζόταν, οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός θα μπορούσε να απολύεται χωρίς αιτία, οποτεδήποτε, ακόμη και στο μέσο της σχολικής χρονιάς, χωρίς κανένα έλεγχο νομιμότητας από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια. 
Κάτι τέτοιο είναι απολύτως αντισυνταγματικό και δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί ούτε καν με τυπικό νόμο της Βουλής. Το Σύνταγμα μας, στο άρθρο 16 παρ. 8, επιτρέπει την ίδρυση ιδιωτικών σχολείων,  παραπέμπει όμως τη ρύθμιση της λειτουργίας της στο νόμο. Οι ειδικές ρυθμίσεις για τις σχέσεις εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και το καθεστώς εποπτείας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων αποτελούν, συνεπώς, συνταγματικά επιβαλλόμενη αρμοδιότητα και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να τεθούν εκποδών από τον κοινό νομοθέτη, πολύ περισσότερο από μια απλή εγκύκλιο. 
Το ότι τα ιδιωτικά σχολεία δεν αποτελούν απλώς επιχειρήσεις για τον πλουτισμό των σχολαρχών το καταλαβαίνει ο καθένας και το αναγνωρίζει η πάγια νομολογία των ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Για το λόγο αυτό δεν μπορούν να διευθύνονται όπως οι υπόλοιπες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ιδίως οι εργαζόμενοι σε αυτά ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να «ανακυκλώνονται», απολυόμενοι κατά τη βούληση του ιδιοκτήτη, όχι για το δικό τους το συμφέρον, αλλά γιατί κάτι τέτοιο θα ανέτρεπε την αναγκαία συνέχεια του εκπαιδευτικού έργου και θα υπονόμευε βάναυσα την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών αποτελεί μια μεγάλη νίκη, όχι μόνο για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, αλλά για την ίδια την εκπαίδευση της χώρας μας. Επιβεβαιώνει ότι η Παιδεία αποτελεί κοινωνικό αγαθό και όχι απλό εμπόρευμα.  Το Υπουργείο είναι υποχρεωμένο πλέον να απέχει, μέχρι την εκδίκαση της ουσίας της υπόθεσης από το αρμόδιο Τμήμα, από κάθε ενέργεια υπονόμευσης των υφιστάμενων νομοθετικών εγγυήσεων. Καμιά απόλυση δεν θα γίνει χωρίς γνώμη των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ/ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ. Και καμιά απόλυση δεν θα γίνει απλώς και μόνο επειδή το θέλει η αυθαιρεσία των σχολαρχών.»
Print Friendly, PDF & Email